Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. května 2015 - XII. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

XI. ročník Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje se konalo v příjemných prostorách areálu Středověkého resortu Dětenice ve čtvrtek 14. května 2015.

Přítomné osobně přivítali a o investicích v tamním kraji pohovořili senátor a radní pro oblast ekonomiky Královéhradeckého kraje pan Ing. Josef Táborský, první náměstek hejtmana pan RSDr. Ing. Otakar Ruml a pan radní pro oblast investic a majetkoprávní Josef Dvořák. Senátor Táborský vyzval představitelé obcí, aby se na představitele kraje kdykoliv obraceli se svými problémy. Náměstek Ruml podal stručný přehled dotačních programů kraje. Uvedl, že kraj se bude snažit o výraznější podporu MAS na svém území a doplnil předpokládaná očekávání od společných česko-polských programů v období 2014 – 2020. Radní Dvořák hovořil o problematice správy a údržby silnic, o problému vyřizování majetkoprávních záležitostí u pozemků pod komunikacemi a podal přehled nejvýznamnějších projektů v kraji (rozvoj průmyslové zóny Škoda Kvasiny, rekonstrukce Galerie v Hr. Králové, oprava nemocnice v Náchodě, výstavba obchvatu Opočna). Z pléna pak zazněly dotazy na dotace na sport a tělovýchovu v malých obcích: na tuto oblast je vyčleněna poměrně malá částka, přitom je velký převis žádostí, malé obce nebo malé sportovní kluby na tyto prostředky nedosáhnou. Účastníci se ptali na žádosti o zpracování celkového přehledu opravovaných komunikací včetně harmonogramu realizací, jeho umístění na webové stránky kraje, obce nemají v současnosti žádné ucelené informace. Radní uznali, že je to dobrý nápad, celkový přehled samozřejmě mají na kraji k dispozici a zveřejní ho na webových stránkách.

Na téma regulace hazardu vystoupili náměstek ministra financí pan JUDr. Ondřej Závodský a pan Mgr. Karel Blaha, ředitel odboru Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR. Společně představili připravované změny regulace hazardu, tedy nová pravidla, která MF ČR připravilo a plánuje zavést. Všechny tři normy jsou v Radě vlády. K tématu bylo množství dotazů, následná diskuse pokračovala v kuloárech. Zástupce ČSOB, a. s., pan Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Zástupkyně společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., paní Stanislava Koubová hovořila o nabídce komplexních služeb ve stavebnictví. Pan Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.

Druhou část dopoledního programu byla věnována odpadovému hospodářství. Se strategií odpadového hospodářství v České republice a s hlavními dopady, které bude mít na obce, seznámil účastníky akce pan Bc. Vojtěch Pilnáček z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Na něj navázal se svojí prezentací pan Tomáš Svoboda, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o., v níž představil zavedení systému domácího kompostování. Pan Jiří Buříč a Tomáš Bartoš, zástupci společnosti Artechnic-Schréder, a.s., nastínili možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázali chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. Přednáška hostitele, pana Lukáše Tesaře, majitele společnosti Regionservis, s.r.o. na téma „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“ byla příjemným zpestřením i zajímavým pohledem na sféru státní správy a samosprávy a jejich hospodaření a měla značný ohlas. Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal pan Karel Neuheisl, vedoucí obchodních pronájmu ze společnosti KOMA Modular, s.r.o..Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – představil Ing. Václav Macek, obchodní ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o. Téma čeho se starostové mají vyvarovat při přípravě a průběhu zasedání zastupitelstva obce je vděčné a vždy vzbudí náležitý ohlas a diskusi. Nejinak tomu bylo i na tomto setkání, a zástupkyně odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra paní Mgr. Hana Zábojníková musela odpovídat na řadu dotazů. 

V posledním bloku vystoupila ještě paní Ing. Kateřina Trochtová z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, a podrobně popsala dotační programy ministerstva pro rok 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o strategickém plánování a nástroji, jenž ministerstvo připravilo, a také o výsledcích průzkumu MMR, jímž na vzorku 800 obcí zkoumalo, zda obce plánují či nikoliv Většina obcí plánuje, čím větší obec, tím propracovanější plán. Trojlístek vystoupení poslední části zakončila svojí přednáškou o podpoře měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 paní Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí MV ČR.

Závěr akce patřil losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a pozdnímu obědu ve středověké krčmě, v níž pohoštění bylo opravdu vynikající. Ti, kteří projevili zájme, se ještě před obědem mohli zúčastnit prohlídky tamního zámku.

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Obrázky pro 14. května - XI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:70
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů43
Místostarostů, náměstků20
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare