Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. února 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Pořádáno pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka

Desáté krajské setkání představitelů měst a obcí Ústeckého kraje proběhlo ve čtvrtek 26. února 2015 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Přítomné osobně přivítal a o investicích v tamním kraji pohovořil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který převzal nad setkáním záštitu. Zmínil mimo jiné i změny v systému veřejné dopravy, kraj bude usilovat o vybudování jednotného dopravního systému, kdy na jednu jízdenku bude možné cestovat v rámci regionu. Díky tomu proběhla i řada úprav jízdních řádů, a některé obce si tím polepšily.

Na téma regulace hazardu vystoupili náměstek ministra financí pan JUDr. Ondřej Závodský a jeho kolega Mgr. Ondřej Plešmíd z odboru Státní dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR. Společně představili připravované změny regulace hazardu, tedy nová pravidla, která MF ČR připravilo a plánuje zavést s účinností od 1. ledna 2016. K tématu bylo množství dotazů, následná diskuse pokračovala o přestávce v přísálí. Zástupce ČSOB, a. s., Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Daniel Lučný, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.

Druhá část dopoledního programu byla věnována odpadovému hospodářství. Se strategií odpadového hospodářství v České republice a s hlavními dopady, které bude mít na obce, seznámil starosty Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Na jeho vystoupení navázala referentka odboru odpadů stejného ministerstva Ing. Kristýna Husáková, která hovořila o Obecně závazné vyhlášce a vyhlášce stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Jejich vystoupení mělo ohlas a vyvolalo velmi živou diskusi s množstvím dotazů. Jiří Buřič, zástupce společnosti Artechnic-Schréder, a.s., nastínil možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázal chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. Přednáška hostitele, pana Lukáše Tesaře, majitele společnosti Regionservis, s.r.o. na téma „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“ byla příjemným zpestřením i zajímavým pohledem na sféru státní správy a samosprávy a jejich hospodaření.
Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal Ing. Martin Hart, marketingový ředitel tuzemského obchodu společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli také krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – představil Ing. Václav Macek, obchodní ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Téma čeho se starostové mají vyvarovat při přípravě a průběhu zasedání zastupitelstva obce je vděčné a vždy vzbudí náležitý ohlas a diskusi. Nejinak tomu bylo i na tomto setkání, a zástupkyně odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková musela odpovídat na řadu dotazů. V posledním bloku vystoupila ještě Ing. Kateřina Trochtová z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj, a podrobně popsala dotační programy ministerstva pro rok 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o strategickém plánování.

Závěr akce patřil losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a pozdnímu obědu, jímž byla akce zakončena.

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:89
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů50
Místostarostů, náměstků26
Zastupitelů, radních5
Vedoucích úředníků2
Ostatní6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare