Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. února 2015 - XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Jedenácté krajské setkání představitelů měst a obcí Libereckého kraje a zároveň první v novém funkčním období se letos konalo ve čtvrtek 12. února 2015 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.

I tomuto setkání byla udělena záštita, a to hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Vzhledem k tomu, že pan hejtman byl služební cestě, vystoupila v úvodu setkání PhDr. Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu, památkové péče a kultury a seznámila přítomné starosty s investicemi v kraji – ať už plánovanými, tak učiněnými - a hovořila o plánech pro letošní rok a roky následující.  Programy a podpory pro obce na opravy a modernizaci bytového fondu v roce 2015, které pro obce a města a další žadatele připravil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), představil přítomným Bc. Petr Fulín z Odboru komunikace SFRB. Zástupce ČSOB, a. s., Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů. Jiří Vyvial, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.

Ing. Kateřina Trochtová z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj podrobně představila dotační programy ministerstva pro 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o strategickém plánování. Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal Karel Kolínský, ředitel tuzemského obchodu společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy. Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti Ministerstva vnitra v programovém období 2014 - 2020 byl název přednášky Mgr. Jany Menšíková, vedoucí Oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra, v níž představila programové osy a jednotlivé tituly, na které mohou obce a města podávat svoje žádosti, včetně očekávaných termínů výzev a alokovaných částek. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., Ing. Petr Míka a jeho kolega Jiří Buřič nastínili možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázali chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii. Zavedení systému domácího kompostování představil účastníkům setkání Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o. Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – uvedl Ing. Václav Macek, obchodní ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Téma čeho se starostové mají vyvarovat při přípravě a průběhu zasedání zastupitelstva obce je vděčné a vždy vzbudí náležitý ohlas a diskusi. Nejinak tomu bylo i na tomto setkání a zástupkyně Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková musela odpovídat na řadu dotazů. Se strategií odpadového hospodářství v České republice a s hlavními dopady, které bude mít na obce, seznámil starosty Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., zástupce ředitele Odboru odpadů a vedoucí oddělení koncepcí a technologií Ministerstva životního prostředí. Na jeho vystoupení navázala referentka odboru odpadů stejného ministerstva Ing. Kristýna Husáková, která hovořila o Obecně závazné vyhlášce a vyhlášce stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Jejich vystoupení mělo ohlas a vyvolalo velmi živou diskusi s množstvím dotazů.

Závěr akce patřil již tradičnímu losování dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu. Akce byla zakončena pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit poznatky a zkušenosti ze své práce.

Video

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty

Záštita hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty
Stáhnout (Adobe PDF)

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

PhDr. Hana MAIEROVÁ, statutární náměstkyně hejtmana, řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury

PhDr. Hana MAIEROVÁ, statutární náměstkyně hejtmana, řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Bc. Petr FULÍN, odbor komunikace, Státní fond rozvoje bydlení

Bc. Petr FULÍN, odbor komunikace, Státní fond rozvoje bydlení

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jana MENŠÍKOVÁ, vedoucí, samostatné oddělení strategií a koncepcí, Ministerstvo vnitra ČR

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:68
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů51
Místostarostů, náměstků14
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Úředníků1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare