Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. ledna 2015 - X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje

Jubilejní desáté krajské setkání představitelů měst a obcí Jihočeského kraje, a zároveň první v novém volebním, funkčním období se uskutečnilo ve čtvrtek 29. ledna 2015 ve velkém sále táborské Střelnice.

Setkání se konalo pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Tábor Ing. Jiřího Fišera. Ten přivítal přítomné účastníky setkání, představil město Tábor, jeho aktivity a pozval přítomné na kulturní akce, které město pořádá. Lukáš Tesař, majitel pořádající společnosti Regionservis přednesl úvodní přednášku na téma „14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti“, v níž představil svůj pohled na problémy komunální sféry a státních institucí. Zástupce ČSOB, a. s., Ing. Josef Vaňousek shrnul možnosti financování dotovaných projektů a nabídl spolupráci při konzultaci problémů spojených s financováním projektů.

Jiří Vyvial, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech, s.r.o., se ve svém vystoupení zamyslel nad poměrně obvyklým udržováním staré komunální techniky a předvedl výhody zakoupení nových, víceúčelových vozidel.Ing. Kateřina Trochtová z Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj podrobně představila dotační programy ministerstva pro 2015, jejich zaměření, možnosti žadatelů a především časový harmonogram jejich realizace. Dále hovořila o nástroji, tedy aplikaci, kterou ministerstvo pro žadatele připravilo. Obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder, a.s., Ing. Petr Míka a jeho kolega Jiří Buřič nastínili možnosti optimalizace osvětlovacích soustav obcí, ukázali chytré ovladače a dostupnou technologii, která šetří energii.

Programy a podpory pro obce na opravy a modernizaci bytového fondu v roce 2015, které pro obce a města a další žadatele připravil Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), představil přítomným ředitel sekce podpor SFRB Ing. František Hadáček. Návod jak rychle a efektivně vybudovat školská zařízení, domovy pro seniory, klubovny pro hasiče, sportovce nebo obchody podal Ing. Martin Hart, marketingový ředitel společnosti KOMA Modular, s.r.o. Přítomní zhlédli krátký, zajímavý film o výrobě a montáži základních stavebních modulů této firmy.

Problematiku online zobrazování obcí na mapách – trendy a možnosti – uvedl Ing. Václav Macek, obchodní ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o. Tradičně velký zájem vzbudila přednáška Ing. Bc. Miroslava Veselého z Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. Vzhledem k povolebnímu času zvolil téma přípravy a průběhu zasedání zastupitelstev obcí. Připomněl hlavní zásady této problematiky dle zákona o obcích, ale především zmínil nejčastější problémy a nedostatky, se kterými se v praxi setkává. Jako obvykle byla při tomto vystoupení velmi bohatá diskuse.

Se strategií odpadového hospodářství v České republice a s hlavními dopady, které bude mít na obce, seznámil starosty Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., zástupce ředitele Odboru odpadů a vedoucí oddělení koncepcí a technologií Ministerstva životního prostředí. Na jeho vystoupení navázala referentka Odboru odpadů stejného ministerstva Ing. Kristýna Husáková, která hovořila o Obecně závazné vyhlášce a vyhlášce stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Jejich vystoupení mělo ohlas a bylo provázeno řadou dotazů.

Závěr akce patřil již tradičně losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a příjemným chvílím nad pozdním obědem, při kterém si mohli účastníci vyměnit poznatky a zkušenosti ze své práce.

Video

Záštita hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly

Záštita hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly
Stáhnout (Adobe PDF)

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ing. Jiří FIŠER, starosta města Tábor

Ing. Jiří FIŠER, starosta města Tábor

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace, ČSOB a. s.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.

Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.

Jiří VYVIJAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

Jiří VYVIJAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor regionální politiky, MMR ČR

Ing. Kateřina TROCHTOVÁ, odbor regionální politiky, MMR ČR

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant spol. Artechnic-Schréder a.s.

Jiří BUŘIČ, odborný konzultant spol. Artechnic-Schréder a.s.

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.

Karel KOLÍNSKÝ, ředitel tuzemského obchodu KOMA MODULAR s.r.o.

Karel KOLÍNSKÝ, ředitel tuzemského obchodu KOMA MODULAR s.r.o.

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Ing. Václav MACEK, obchodním ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Ing. Václav MACEK, obchodním ředitel mladé české softwarové společnosti Geosense s.r.o.

Ing. Kristýna HUSÁKOVÁ, referentka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

Ing. Kristýna HUSÁKOVÁ, referentka odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:115
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů82
Místostarostů, náměstků27
Zastupitelů, radních2
Vedoucích úředníků1
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare