Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

5. prosince 2013 - Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Místo konání: PLZEŇ, Hotel Primavera****, ul. Nepomucká 1058/128, internet: http://www.primaverahotel.cz/hotel, místo konání: mapa

Cílová skupina: Představitelé obcí, městysů, měst; členové zastupitelstev, rad obcí, městysů, měst a jejich orgánů (výborů, komisí); vedoucí úřadů; vedoucí úředníci a úředníci odborů úřadů; vedoucí a další pracovníci svazků obcí, organizací zřízených (založených) samosprávami, občanských sdružení, zájmových organizací.

Zaměření semináře:
VLASTNICKÉ PRÁVO, VĚCNÁ BŘEMENA, PRÁVO STAVBY, STAVBA VS POZEMEK, MAJETKOVÁ PRÁVA, DĚDICKÉ PRÁVO, MANŽELSKÉ PRÁVO, SMLUVNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO, SMLOUVA KUPNÍ A NÁJEMNÍ, SMLOUVA O DÍLO, NÁHRADA ŠKODY, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V POHLEDU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. VÝKLAD FAKTŮ, PRÁV A POVINNOSTÍ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY..

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00OBECNÁ ČÁST ZÁVAZKŮ, SMLUVNÍ VZTAHY A ZÁVAZKY, SMLOUVY

JUDR. PHDR. PETR KOLÁŘ, PH.D.

 Profil přednášejícího
 Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu a jako prorektor na Vysoké škole CEVRO Institut o.p.s., dále též jako místostarosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.

Cíle přednášky:
 Komplexní seznámení s ustanovením nového občanského zákoníku a související rekodifikace soukromého práva, popis očekávaných změn v praktické činnosti obcí, měst, organizací a jejich úřadů. Nové právní úpravy práv fyzických a právnických osob a ve vazbě na samostatnou i přenesenou působnost územních samospráv.
 Obsah přednášky:
 
 1. Koncepce rekodifikace soukromého práva (přehled nové zákonné úpravy účinné od 1. ledna 2014)
 2. Fyzické a právnické osoby v nové zákonné úpravě
 3. Nová úprava vlastnického práva a věcných práv k věcem cizím
  - rozšíření katalogu věcných práv
  - změna chápání pojmu věci
  - držba a její nová podrobnější úprava
  - spoluvlastnictví (přídatné a bytové)
  - věcná práva k cizím věcem
  - právo stavby
  - stavba jako součást pozemku
  - změny v tzv. sousedském právu
 4. Majetkové právo manželské a dědické právo
  - shrnutí změn v úpravě rodinného práva
  - nové pojetí manželského majetkového práva
  - shrnutí změn v úpravě dědického práva
  - dědická smlouva, odkaz, testament
  - změny v zákonné posloupnosti
  - zřeknutí se dědictví; přechod dluhů zůstavitele na dědice
 POZN.: Konkrétní dotazy, zpřesnění či námět přednášejícímu, je možné zasílat předem na naší emailovou adresu viz níže.
10:30
15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
10:45POKRAČOVÁNÍ VÝKLADU A PRAKTICKÁ ČÁST (PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DOTAZY, DISKUZE, KONZULTACE)
12:00TEPLÝ OBĚD
12:45SMLUVNÍ PRÁVO, SMLOUVA KUPNÍ, SMLOUVA O DÍLO, SMLOUVA NÁJEMNÍ A DALŠÍ

JUDR. MGR. STANISLAV SVITÁK

 Profil přednášejícího:
 Soudce Krajského soudu a vysokoškolský pedagog. Odborník v oblasti občanského a obchodního práva.
 Cíle přednášky:
 Komplexní seznámení s ustanovením nového občanského zákoníku ve vztahu k smluvnímu a závazkovému právu, ochrany slabší strany, spotřebitele, smlouvy kupní a nájemní.
 Obsah přednášky:
 
 1. Relativní majetková práva (smluvní právo) – vybrané aspekty s důrazem na smlouvy nejčastěji užívané představiteli obcí
  - jednotná koncepce smluvního práva (ukončení dvojí úpravy v obchodním a občanském zákoníku)
  - zásada ochrana slabší smluvní strany, ochrana spotřebitele
  - uzavírání smluv na dálku; uzavírání smluv mimo obvyklé prostory
  - smlouva kupní a smlouva nájemní
  - smlouva o dílo
 2. Náhrada škody
  - dvojí režim náhrady škody způsobené porušením smlouvy a porušením zákona
  - škoda na věci a újmě na životě a zdraví – posílení ochrany poškozeného
 3. Obchodní společnosti (zákon o obchodních korporacích)
  - přehled nejdůležitějších změn korporačního práva
  - ustavení korporace; vkladová povinnost, podíl v korporaci
  - orgány korporací; práva, povinnosti a odpovědnost jejich členů, způsoby rozhodování
  - nejdůležitější změny v úpravě s.r.o.
  - nejdůležitější změny v úpravě a.s.
 POZN.: Konkrétní dotazy, zpřesnění či námět přednášejícímu, je možné zasílat předem na naší emailovou adresu viz níže.
13:4515 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ
14:00
POKRAČOVÁNÍ VÝKLADU A PRAKTICKÁ ČÁST (PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, DOTAZY, DISKUZE, KONZULTACE)
15:00UKONČENÍ SEMINÁŘE

CENA: 1.815,- KČ NA OSOBU (VČ. DPH 21%)
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25%, CENA PRO 4 OSOBY: 5.808 KČ (VČ. DPH 21%)

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení.


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků nebo úpravu části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 3. PROSINCE 2013 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 40 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Nový občanský zákoník z pohledu činností územních samospráv

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:25
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů13
Místostarostů, náměstků2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků4
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare