Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

5. září 2013 - IX. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

V Poděbradech se ve čtvrtek 5. září 2013 uskutečnilo IX. setkání starostů Středočeského kraje, jehož se zúčastnilo 142 představitelů měst a obcí. Jednání pozdravil starosta Poděbrad PhDr. Ladislav Langr.


V úvodu vystoupil hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, který nad akcí převzal záštitu. Informoval o tom, že kraj od 1. října 2013 obnovuje možnost čerpání peněz z krajských fondů. »V příštím roce bychom chtěli na projekty měst, obcí a dalších organizací prostřednictvím fondů vyčlenit celkem 850 mil. Kč. Půl miliardy korun bychom měli poskytnout z Fondu rozvoje měst a obcí. A rovněž chceme zahájit tzv. Akci H, která bude určena na pomoc středočeským dobrovolným hasičům. Celkem bychom měli v roce 2014 na tento zcela nový program vyčlenit 30 mil. Kč.


Ředitel Finančního úřadu pro Středočeský kraj PhDr. Pavel Trnka upozornil na změny ve struktuře Finanční správy ČR, ke kterým došlo 1. 1. 2013. V souvislosti s dozorem finančního úřadu nad prací auditorů, kteří vykonávají přezkum hospodaření obcí vyjmenoval nejčastější zjištěné nedostatky: nezpracované rozpočtové provizorium, absence rozpočtového výhledu na 2–5 let, nezahrnutí dotací do rozpočtovaných příjmů obce, nedodržování povinností a limitů z vnitřních předpisů, závady v účetnictví (inventarizace majetku, neexistence vlastních úč. směrnic, chybějící náležitosti úč. dokladů.


Kontroly dotačního projektů zpřísňují – dopady chyb v zadávacích řízeních a při realizaci projektů, to bylo téma prezentace zástupce BDO Advisory, s. r. o., Martina Dítě. Připomněl nejčastější chyby příjemců dotací při realizaci investičních a neinvestičních projektů i při zadávání veřejných zakázek. Upozornil rovněž na změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně a pokyny Generálního finančního ředitelství.
 

O nejčastějších pochybeních obcí v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích hovořil Ing. Bc. Miroslav Veselý z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra ČR. Jde o poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, dále za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Co se týče posledně jmenovaného poplatku, poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Obec by proto měla stanovit poplatek »za systém nakládání s komunálním odpadem« vždy na celý kalendářní rok s účinností od 1. ledna až do posledního dne příslušného kalendářního roku, aniž by výši tohoto poplatku v průběhu roku měnila. Obcím se proto doporučuje, aby OZV stanovující tento poplatek vydávaly v dostatečném předstihu tak, aby nabyly účinnosti právě k 1. lednu příslušného kalendářního roku.


Územní plán jako nástroj rozvoje obce v současných podmínkách byl hlavním tématem vystoupení Ing. arch. Petra Durdíka, předsedy Asociace pro urbanizmus a územní plánování ČR. Zabýval se jak přípravou územního plánu podle nedávné novely stavebního zákona, tak výběrem jeho zpracovatele. Územní plán ano vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Zdůraznil, že pořizovatel ÚP by měl mít představu o všech výkonech zpracovatele, o pracnosti a tím také o ceně územního plánu. K dispozici je například honorářový řád České komory architektů.


O projektu meziobecní spolupráce informovala místostarostka města Kostelce nad Černými lesy Ing. Jana Havelková.
Lukáš Tesař, majitel společnosti Regionservis, s. r. o., ve své přednášce Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení analyzoval výsledky hospodaření zemí EU, hospodaření ČR a hospodaření a financování měst a obcí.


Další prezentace přednesli: Ing. Josef Vaňousek (ČSOB), Ing. Jiří Oehl, (O-CONULT s. r. o.), Martin Lipl (CDV v. v. i.), Jiří Buřič (Artechnik Schréder a. s.), Michal Sedlák (GEMOS CZ s. r. o.), Praha, Jiří Vyvial (I-Tech Czech s. r. o.), Martin Drmota, DiS. (A-TENDER s. r. o.), Lucie Rytířová (TOUAX s. r. o.), Martin DÍTĚ, zástupce společnosti BDO Advisory s.r.o.

Video

Záštita pana MVDr. Josefa Řiháka senátora a hejtmana Středočeského kraje

Záštita pana MVDr. Josefa Řiháka senátora a hejtmana Středočeského kraje
Stáhnout (Adobe PDF)

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:142
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů82
Místostarostů, náměstků27
Zastupitelů, radních2
Vedoucích úředníků1
Úředníků1
Ostatní29

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde

Prezentace


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare