Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. března 2013 - IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Pořádáno pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje pana Ing. Petra Navrátila

Místo konání: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, hotel Agricola****, ul. Tyršova 31, www.hotel-agricola.cz (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, dopravní infrastruktura Karlovarského kraje, úspora nákladů v místní samosprávě, územní plánování po novele stavebního zákona, místní poplatky za nakládání s komunálním odpadem, rozpočtová kázeň, novela zákona o ochraně zvířat proti týrání, příprava obcí na nové programové období EU, veřejné dražby, produkty a služby soukromého sektoru.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO HOSTITELE, ČESTNÝCH HOSTŮ A PARTNERŮ NA TÉMA FINANCE, HOSPODAŘENÍ, DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
9:10Připravované změny pro veřejnou správu v oblasti financování, životního prostředí, krizového řízení, neziskového sektoru a další aktuální informace
 Rudolf CHLAD, poslanec, člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
9:40Rozvoj a financování dopravní infrastruktury, výstavba a údržba komunikací Karlovarského kraje v roce 2013
a v dalších letech
 Ing. Petr NAVRÁTIL, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
10:10Změna zákona o rozpočtových pravidlech – nové služby ČSOB pro municipality v roce 2013
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
10:25Územní plánování po velké novele stavebního zákona – aktuální problémy v praxi
 Ing. EVA FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
10:55Jak uspořit provozní náklady na údržbu komunikací skrze investici
 František KUBÁT, obchodní zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
11:00Řešení modulových staveb pro školky, sportovní zázemí apod.
 Albert TOŠOVSKÝ, obchodní ředitel společnosti Touax s.r.o., Touax SK s.r.o.
11:03Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:10Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PREVENCE KRIMINALITY A BEZPEČNOST DOPRAVY, ROZPOČTOVÁ KÁZEŇ, MÍSTNÍ POPLATKY NOVĚ, NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
11:30Řídicí systémy pro dopravu a prevenci kriminality
 Michal SEDLÁK, technický ředitel, GEMOS CZ, s. r. o., Praha
11:40Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací
 Petr ŠTĚPÁNEK, BDO Audit s.r.o.
12:10Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvětlovacích soustav
12:20Nová právní úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Mgr. Lukáš TOMAN, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR
12:55Hospodaření veřejných rozpočtů, sledování provozních nákladů a moderní finanční řízení
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
13:25Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:40Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PROBLÉMY TÝRANÍ DOMÁCÍCH I HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT OD ÚNIKU DO VEŘEJNÝCH PROSTOR AŽ PO VÁŽNÉ ZANEDBÁNÍ PÉČE, PŘÍPRAVA OBCÍ NA ČERPÁNÍ Z FONDŮ EU V LET. 2014–2020, VEŘEJNÉ DRAŽBY
14:00Pravomoci i povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 MVDr. Peter Pastierik, vedoucí oddělení ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy - Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj
14:30Příprava obcí na nové programové období EU v letech 2014–2020. Význam strategického plán. pro rozvoj obcí
 RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucího samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:00Zpeněžení majetku obce veřejnou dražbou
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:30Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
  
15:35ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:45ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 12. BŘEZNA 2013 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 80 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Mgr. Terezie Petišková

Mgr. Terezie Petišková

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:53
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů38
Místostarostů, náměstků6
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare