Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. - 13. září 2012 - III. Setkání starostů, tajemníků a vedoucích úředníků krajských městských a obecních úřadů

Pořádáno pod záštitou pana starosty města Kravaře Ing. Andrease Hahna a tajemníka Měú Kravaře Ing. Pavla Novotného

Místo konání: KRAVAŘE, HOTEL BULY ARÉNA, Kostelní 360/28, Kravaře – Kouty, internet: www.bulyarena.cz (mapa)
Cílová skupina: tajemník, ředitel, vedoucí úředník a úředník krajských, městských a obecních úřadů

Zaměření setkání:

ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, AUTORSKÝ ZÁKON, REGIONÁLNÍ ROZVOJ, STAVEBNÍ ZÁKON, MÍSTNÍ POPLATKY, VEŘEJNÉ ZÁKAZKY, OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKONÍK PRÁCE.

12. září prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání pořadatelem a hostiteli, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
PRÁVO NA INFORMACE - ODBORNÝ VÝKLAD I PRAKTICKÉ RADY, POVINNOSTI PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA, MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ, ÚZEMNÍ PLÁNY
9:15Zákon o svobodném přístupu k informacím v praxi obcí - praktické příklady (včetně poskytování informací o platech zaměstnanců).
 Mgr. Radim OBERT, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
10:00Povinnosti vyplývající z autorského zákona vůči kolektivnímu správci OSA
 Roman STREJČEK, předseda představenstva OSA
 Václav BALOUS, manažer obchodu, Ochranný svaz autorský
10:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:45Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
AKTUÁLITY MÍSTNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
11:00Aktuální otázky místního a regionálního rozvoje
 RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
11:45Územní plánování a aktuální informace o návrzích v novele stavebního zákona
 Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
12:45Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:00Přestávka na oběd.
  
MÍSTNÍ POPLATKY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
13:45Daňový řád a místní poplatky
 JUDr. Marie Emilie GROSSOVÁ,Ph.D., advokátka, pedagog na katedře veřejné správy Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze
15:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
15:30UKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU PRVNÍHO DNE
  
Následuje bohatý doprovodný program organizovaný ve spolupráci s městem Kravaře (minigolf, aqvapark, zámek, sklep).

  13. září prezence účastníků od 9:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
ZÁKONÍK PRÁCE A OBČANSKÝ ZÁKONÍK
9:30 Kontrola dodržování zákoníku práce po novele – zkušenosti z praxe
  Mgr. Ing. Rudolf HAHN, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
10:15 Obce v obchodně smluvním vztahu podle nového občanského zákoníku, úvod do problematiky
  Mgr. Jakub KŘÍŽ, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut
11:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:15 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OBCHODNÍ, SMLUVNÍ PRÁVO
11:30 Obchodně smluvní právo nově – konkrétní změny oproti starému občanskému zákoníku
  Mgr. Jakub KŘÍŽ, tajemník katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut
13:45 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
14:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 10. ZÁŘÍ 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:22
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů4
Místostarostů, náměstků2
Tajemníků, ředitelů úřadů10
Vedoucích úředníků1
Úředníků1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare