Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

6. září 2012 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

Místo konání: PODĚBRADY, Golf Club Poděbrady, ul. Na Zálesí 530, internet: http://www.golfpodebrady.cz/ (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ, REFORMA ŠKOLSTVÍ, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVELA
STAVEBNÍHO ZÁKONA,
zadávání veřejných zakázek, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv, bezpečnost dopravy v obcích, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, podpora regionální politiky, kohezní politika po roce 2014, veřejné dražby, převod majetku státu na obce..

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
NOVÉ RUD, REFORMA ŠKOLSTVÍ, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV
9:10 Pozdravení účastníků starostou města Poděbrady
  PhDr. Ladislav LANGR, starosta města Poděbrady
9:15 Nové rozpočtové určení daní a další aktuální otázky financování samospráv
  Mgr. Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
9:35 Reforma školství a regionální rozvoj
  PhDr. Marcel CHLÁDEK, náměstek hejtmana Středočeského kraje, senátor Parlamentu ČR
9:55 Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:25 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:35 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH, ÚZEMNÍ PLÁNY A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
11:05 Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:20 Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
  Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis
11:25 Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
  Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. Soustav
11:30 Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích
  Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno
11:45 Řešení na údržbu pozemních komunikací
  Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
11:50 Územní plány a stavební zákon, připravované změny a aktuální problémy k řešení
  Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
12:20 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:30 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, AKTUALITY K ÚČETNICTVÍ OBCÍ
13:00 Změny v účetnictví obcí v roce 2012 a praktické rady pro volené zástupce samospráv
  Ing. Jiří OEHL, auditor, jednatel společnosti O-Consult s.r.o.
13:15 Aktuální poznatky dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra – nakládání s obecním majetkem, ochrana
veřejného pořádku, nové poplatky za svoz odpadu v obecně závazných vyhláškách
  Mgr. Lukáš Toman, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
13:50 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
14:00 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
PŘEVODY MAJETKU STÁTU NA OBCE, PODPORA REGIONÁLNÍ POLITIKY, ZPENĚŽOVÁNÍ OBECNÍHO MAJETKU VEŘEJNOU DRAŽBOU
14:15
ÚZSVM a převody majetku ve vlastnictví státu na obce
  RNDr. Miroslav ŠIMON, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu, Územní pracoviště Střední Čechy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
14:45 Programy podpory regionálního rozvoje v 2012, příprava obcí na programové období kohezní politiky po 2014
  RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:15 Postavení obce v procesu veřejné dražby
  Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:45 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
   
15:55 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
16:00 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 4. ZÁŘÍ 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 200 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:172
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů118
Místostarostů, náměstků42
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků3
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare