Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

21. června 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

Místo konání: Černá Hora, hotel Sladovna, Černá Hora 3/5, internet: www.hotel-sladovna.cz (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

Právo shromažďovací, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, bezpečnost dopravy v obcích, územní plánování, veřejné zakázky, Operační program Životní prostředí, obecně závazné vyhlášky obcí, stanoviska veřejného ochránce práv, rozvoj veřejných knihoven a informačních služeb.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ A KONKRÉTNÍ POZNATKY, ROZVOJ A FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV, BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH
9:10 Právo shromažďovací, rady a doporučení, konkrétní poznatky a zkušenosti z města Břeclavi
  plk. Mgr. Tomáš KUŽEL, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
plk. Mgr. Ing. Miloslav MACHÁT, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie pro vnější službu
9:40 Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:10 Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích
  Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno
10:25 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:30 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
ÚZEMNÍ PLÁNY, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
11:00 Územní plány a stavební zákon, připravované změny a aktuální problémy k řešení
  Ing. Eva FIALOVÁ, odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR
11:30 Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:45 Moderní a trvanlivá nejen dětská hřiště = účinné řešení pro volnočasové aktivity nejen děti, ale i seniorů
  Jan MRKLAS, zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
11:55  Řešení obnovy Vašeho vozidla pro komunální účely
   Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
12:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:10 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, OMBUDSMAN A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL, NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K BYTOVÉMU FONDU
12:30 Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí
  Zástupce Státního fondu životního prostředí
13:00 Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
  Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. Soustav
13:05 Nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku, nové poplatky za svoz odpadu v obecně závazných
vyhláškách obcí
  Mgr. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
13:40 Aktuální stanoviska veřejného ochránce práv ve veřejné správě
  Mgr. Kateřina VALACHOVÁ, Ph.D., vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno
14:10 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
14:20 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV, PŘEŽIJÍ KNIHOVNY V EKONOMICKÝCH PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČ-NOSTI?
14:40
Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
  Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis
14:45 Právní aspekty rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Jihomoravského kraje
  Mgr. et Mgr. Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Úsek výkonu regionálních funkcí, Moravská zemská knihovna v Brně.
15:10 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
   
15:15 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:20 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM
16:00 DOPROVODNÝ PROGRAM, PROHLÍDKA PIVOVARU A DEGUSTACE PIV

 

 VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:84
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů63
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních2
Úředníků1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare