Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

31. května 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Místo konání: Žďár nad Sázavou, hotel Jehla, ul. Kovářova 214/4, internet: http://www.hoteljehla.cz (mapa)
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, DOTAČNÍ PROGRAMY, Program rozvoje venkova, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, bezpečnost dopravy v obcích, Operační program Životní prostředí, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, podpora regionální politiky, veřejné dražby, Operační program Nemovitosti.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
DOTACE, MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY, ROZVOJ A FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV, ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
9:10Současné možnosti dotací prostřednictvím místních akčních skupin, výhled pro plánovací období 2013–2014
 Ing. Lucie KRUMPHOLCOVÁ, řídící orgán Programu rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství
9:40Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME – municipality a neziskové organizace ČSOB a.s
9:55Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:25Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:40Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA
11:00Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích
 Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno
11:15Aktuální poznatky dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra – nakládání s obecním majetkem, ochrana
veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
 JUDr. Jaroslav VICHR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
12:00Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
 Jan MRKLAS, zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
12:05Řešení obnovy Vašeho vozidla pro komunální účely
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
12:10Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:20Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BROWNFIELDY, OPERAČNÍ PROGRAM NEMOVITOSTI
12:50Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
 Ing. Martina JIROUTOVÁ, vedoucí oddělení, odbor ochrany přírody a odpadů, Státní fond životního
13:20Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. soustav
13:25Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samospráv
 Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
13:30Program Nemovitosti – výzva 2 – podávání žádostí o dotaci
 Ing. Eva DVOŔÁKOVÁ, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest pro Kraj Vysočina v Jihlavě
13:45Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:55Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PODPORA REGIONÁLNÍ POLITIKY, ZPENĚŽOVÁNÍ OBECNÍHO MAJETKU VEŘEJNOU DRAŽBOU
14:15Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
 Mgr. Jiří MARKL, vedoucí odd. strategie regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
14:30Postavení obce v procesu veřejné dražby
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:00Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka
  
15:10ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:20ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 29. KVĚTNA 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

 VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:76
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare