Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. dubna 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Pořádáno pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje pana Ing. Jaroslava Palase

Místo konání: KRAVAŘE, ZÁMEK KRAVAŘE, ul. Alejní 24, http://www.kravare.cz/o-meste/zamek-a-muzeum/ ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

ROZVOJ KRAJE, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, DOTAČNÍ PROGRAMY, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, veřejná služba, Operační program Životní prostředí, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, regionální politika, veřejné dražby, regenerace brownfieldů, Operační program Nemovitosti, úspory při nákupu energií na komoditní burze.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05Pozdravení účastníků
 Ing. Andreas HAHN, starosta města Kravaře
9:15Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích
 Ing. Radim STRIEGLER, vedoucí oblasti projektování pozemních komunikací, CDV, v. v. i., Brno
9:30Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:00Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích
 Ing. Taťána POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin a.s.
10:15Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:20Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, VEŘEJNÉ DRAŽBY, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
10:40Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
10:55Postavení obce v procesu veřejné dražby
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
11:15Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:30Řešení na údržbu pozemních komunikací
 František KUBÁT, zástupce společnosti I-Tec Czech s.r.o.
11:35Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optimalizaci osvětlovacích soustav
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s.
11:40Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
11:45Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA
12:05Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí
 Ing. Bohdan POLAK, vedoucí odboru ochrany ovzduší a OZE, Státní fond životního prostředí
12:35Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
 Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
12:40Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra - nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
 JUDr. Ivo ŠROM, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
13:25Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
 Jan MRKLAS, zástupce TR Antoš s.r.o.
13:35Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:40Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI A VEŘEJNÁ SLUŽBA, ÚSPORY PŘI NÁKUPU ENERGIÍ NA KOMODITNÍ BURZE REGENERACE BROWNFIELDŮ, DOTACE - PROGRAM NEMOVITOSTI
14:00Aktuální vývoj zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, zkušenosti a výsledky při organizování veřejné služby a spolupráce s obcemi
 Jana KERLINOVÁ, krajská pobočka v Ostravě, Úřad práce ČR
Ing. Zdeňka NAVRÁTILOVÁ, krajská koordinátorka veřejné služby, krajská pobočka v Ostravě, Úřad práce ČR
14:20
Zkušenosti s organizováním veřejné služby v praxi
 Bc. Petr SMOLEŇ, ředitel Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p. o.
14:35Transparentní nákup energií na burze přináší městům a obcím úspory
 Ing. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů, Českomoravská komoditní burza Kladno
14:55Aktuální stav Národní databáze brownfieldů a připravované projekty jejich regenerace
 Ing. arch. Igor GARGOŠ, ředitel odboru koncepce regionálních projektů, CzechInvest
15:10Program Nemovitosti – výzva 2 – prodloužení k podávání žádostí o dotaci
 Ing. Lada KRATOCHVÍLOVÁ, ředitelka regionální kanceláře pro Moravskoslezský kraj, CzechInvest
15:25Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
15:30ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:35ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 

 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:76
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů61
Místostarostů, náměstků12
Vedoucích úředníků1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare