Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. listopadu 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Pořádáno pod záštitou starosty města Otrokovice pana Mgr. Jaroslava Budka

Místo konání: OTROKOVICE, hotel Atrium, nám. 3. května 1877, www.hotel-atrium.cz ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

NOVÉ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ROCE 2013, HOSPODAŘENÍ, DOTACE Z OP ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, bezpečnost dopravy, památková péče, dluhové inkaso obyvatelstva, černé stavby v obcích, veřejné zakázky, nakládání s majetkem obcí a měst, místní poplatky, veřejné dražby.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:15  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
PAMÁTKOVÁ PÉČE, VEŘEJNÉ FINANCE A MODERNÍ NÁSTROJE NA SLEDOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ A
FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, BEZPEČNOST DOPRAVY V OBCÍCH
9:10Pozdravení účastníků
 Mgr. Jaroslav BUDEK, starosta města Otrokovic
9:20Spolupráce měst a obcí s Národním památkovým ústavem v péči o kulturní památky, aktuál. možnosti v roce 2012
 Ing. JAN SLEZÁK, ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu, Kroměříž
9:50Moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy, strategie rozvoje
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:10Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích
 Ing. Eva SIMONOVÁ, výzkumná pracovnice divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, CDV v. v. i., Brno
10:25Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:35Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
DLUHOVÉ INKASO, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE, SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU OBCE
10:55Prezidentské volby 2013, DINO - dluhové inkaso obyvatelstva, LIBERALIZACE
 Ing. Jana HAMOUZOVÁ, Alena VOZÁBALOVÁ, Česká pošta s.p.
11:05Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:20Optimalizace osvětlovacích soustav, cesta k dlouhodobým výrazným úsporám  
 Ing. Petr MÍKA, obchodní ředitel společnosti Artechnic-Schréder a.s., partner samospráv pro optim. osvě. soustav
11:25Sestavování ročního rozpočtu územní samosprávy – teorie a praxe
 Ing. Tomáš SPURNÝ, ekonom, odborný konzultant
11:55Řešení na údržbu pozemních komunikací
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
12:00Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
 Jan MRKLAS, zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
12:05Nové rozpočtové určení daní a financování rozvoje měst a obcí
 Mgr. Petr GAZDÍK, poslanec, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, člen Podvýboru pro financování
územních samospráv a využívání prostředků EU, předseda politického hnutí Starostové a Nezávislí
12:30Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:45Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
JAK NA ČERNÉ STAVBY V OBCÍCH, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, HOSPODAŘENÍ A STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV, REGIONÁLNÍ POLITIKA A DOTAČNÍ PROGRAMY, PRODEJ OBECNÍHO MAJETKU VEŘEJNOU DRAŽBOU
13:15Černé stavby v obcích: Jak je zastavit a odstranit
 Mgr. Karel ČERNÍN, právní odbor Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno
13:45Efektivní řízení vozového parku
 Václav ŠTEFL, fleet manager spol. Domanský s.r.o.
13:50Nová úprava místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu
 Mgr. Petra FURKOVÁ, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
14:30Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
 RNDr. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí samostatného oddělení regionálních pracovišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:00Zpeněžení obecního majetku veřejnou dražbou
 Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ, ředitelka odboru veřejných dražeb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
15:30Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
15:35ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:45ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 13. LISTOPADU 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

 VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

 VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:80
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare