Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. března 2012 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Místo konání: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Hotel CRISTAL PALACE ****, ul. Hlavní 61, http://www.cristalpalace.cz ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

DOTAČNÍ PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, významná úspora při nákupu energií na komoditní burze, hospoda-ření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, aktivní politika zaměstnanosti, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, Operační program Životní prostředí

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:15  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05Úvodní slovo k tématu sociálních služeb, prevence kriminality, zvýšení bezpečnosti v obcích, metodické spolupráce kraje, měst a obcí
 Miloslav ČERMÁK, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
9:35Veřejné finance a nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
 Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:10Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI, NÁKUP ENERGIÍ, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
10:30Aktuální vývoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji, aktivní politika zaměstnanosti, zajištění veřejné služby a spolupráce s obcemi v roce 2012
 Ing. Kamil ŘEZNÍČEK, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce Karlovy Vary
11:55Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
 Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:10Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
 zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
11:20Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
 Ing. Martina JIROUTOVÁ, vedoucí oddělení, odbor ochrany přírody a odpadů, Státní fond životního prostředí
11:50Řešení na údržbu pozemních komunikací
 Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
11:55Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
 Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
12:00Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:10Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
DOTAČNÍ PROGRAMY, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA
12:30Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
 RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
12:55Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra - nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
 Mgr. Radek ZUGAR, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
13:40Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
  
HOSPODAŘENÍ A STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV, NÁKUP ENERGIÍ
14:00Aktuální stav Národní databáze brownfieldů a připravované projekty jejich regenerace
 Ing. arch. Igor GARGOŠ, ředitel odboru koncepce regionálních projektů, CzechInvest
14:25Transparentní nákup energií na burze přináší městům a obcím úspory
 Ing. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů, Českomoravská komoditní burza Kladno
14:45Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
  
15:00ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:15ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:47
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů34
Místostarostů, náměstků10
Zastupitelů, radních1
Úředníků2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare