Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. března 2012 - VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

  Pořádáno pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany VAŇHOVÉ 
 

   Místo konání: Litoměřice, sál Hradu Litoměřice, Tyršovo Náměstí 68 http://www.gotickyhrad.cz/ ( Mapa )
   Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE KRAJE, DOTAČNÍ PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, významná úspora při nákupu energií na komoditní burze, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, aktivní politika zaměstnanosti, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, Operační program Životní prostředí.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:15  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05 Pozdravení účastníků a prezentace projektu rekonstrukce gotického hradu Litoměřice
  Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice
9:15 Ústecký balíček návrhů legislativních změn
  Jana VAŇHOVÁ, hejtmanka Ústeckého kraje
9:25 Sociální služby v Ústeckém kraji
  Bc. Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje
9:35 Konkurzní řízení na školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem
  Ing. Petr Jakubec, člen Rady Ústeckého kraje
9:45 Strategie rozvoje území a moderní nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:10 Podpora zpětného odběru elektrozařízení v obcích
  Ing. Taťána POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin a.s.
10:15 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:25 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
11:00 Aktuální vývoj zaměstnanosti v Ústeckém kraji, aktivní politika zaměstnanosti, zajištění veřejné služby a spolupráce s obcemi v roce 2012
  Bc. Vlastislav HLAVÁČ, vedoucí referátu trhu práce krajské pobočky Úřadu práce Ústí nad Labem
  Hana DRNCOVÁ, koordinátorka veřejné služby pro Ústecký kraj
11:30 Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:45 Řešení na údržbu pozemních komunikací
  Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
11:50 Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  Zástupce Státního fondu životního prostředí
12:20 Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
  Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
12:25 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
  zástupce společnosti TR Antoš s.r.o.
12:35 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:45 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
REGIONÁLNÍ POLITIKA A DOTAČNÍ PROGRAMY, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTER-STVA VNITRA, NÁKUP ENERGIÍ NA KOMODITNÍ BURZE
13:15 Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
  Martina AUBRECHTOVÁ-HAVLOVÁ, regionální zástupkyně, region soudržnosti Severozápad, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR
13:45 Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra - nakládání s obecním majetkem, ochrana veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
  Mgr. Věra KANTORKOVÁ, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
14:30 Transparentní nákup energií na burze přináší městům a obcím úspory
  Ing. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů, Českomoravská komoditní burza Kladno
15:00 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
15:05 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:15 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

VII. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:71
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů46
Místostarostů, náměstků19
Zastupitelů, radních1
Úředníků3
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare