Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

16. února 2012 - VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

  Pořádáno pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pana RNDr. Víta PŘÍKASKÉHO
 

   Místo konání: LIBEREC, Krajský úřad Libereckého kraje, Multimediální sál, ul. U Jezu 642/2a http://www.kraj-lbc.cz/ ( Mapa )
   Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:

DOTAČNÍ PROGRAMY A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, významná úspora při nákupu energií na komoditní burze, hospodaření a strategie rozvoje územních samospráv ve spolupráci s českým soukromým sektorem, péče o kulturní památky, poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra ČR, Operační program Životní prostředí.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části v 15:15  hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování partnerům a hostům.
   
ÚVODNÍ SLOVO, ZAHÁJENÍ POŘADATELEM A ČESTNÝMI HOSTY:
9:05 Úvodní slovo k tématu rozvoje kraje a problematice krajské samosprávy
  RNDr. Vít PŘÍKASKÝ, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
9:45 Strategie rozvoje území a nástroje na účinné sledování financování a hospodaření územní samosprávy
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:15 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
10:20 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
DOTAČNÍ PROGRAMY, NÁKUP ENERGIÍ, PODPORA ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A REGIONŮ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PODLE NOVÉHO ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
10:50 Spolupráce měst a obcí s Národním památkovým ústavem v péči o kulturní památky, aktuál. možnosti v roce 2012
  PhDr. Miloš KADLEC, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci
11:20 Financování zakázek ve světle novely zákona o veřejných zakázkách
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s.
11:35 Ucelené finanční, ekonomické, účetní a právní poradenství pro samosprávy
  Mgr. Václav ZIBNER, vedoucí služeb pro samosprávu, Regionservis s.r.o.
11:40 Transparentní nákup energií na burze přináší městům a obcím úspory
  Ing. Simona WILDOVÁ, ředitelka úseku burzovních obchodů, Českomoravská komoditní burza Kladno
12:10 Moderní a trvanlivá dětská hřiště atp., prezentace partnera setkání
  Jiří Antoš, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o.
12:15 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:25 Přestávka na kávu a občerstvení, zákusek, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY, AKTUÁLNÍ VÝZVY A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOZOROVÁ A KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA VNITRA, HOSPODAŘENÍ A STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
12:55 Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2012
  RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
13:25 Aktuální výzvy, nejčastější chyby v žádostech a při realizaci projektů
  Ing. Alena KOZLOVÁ, vedoucí oddělení, odbor ochrany přírody a odpadů, Státní fond životního prostředí
14:00 Řešení na údržbu pozemních komunikací
  Jiří VYVIAL, jednatel společnosti I-Tec Czech s.r.o.
14:05 Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti Ministerstva vnitra - nakládání s obecním majetkem, ochrana
  veřejného pořádku v obecně závazných vyhláškách
  Mgr. Petra FURKOVÁ, odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
15:00 Společná diskuze k uvedenému tématu. Individuální dotazy lze klást vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
15:10 ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ ANEB „BUBEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“
15:15 ZAKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM, POZDNÍM OBĚDEM

 


Pokud májem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Pouze jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Na závěr setkání losujeme mnoho atraktivních cen a výhod pro účastníky našich setkání, proto doporučujeme setrvat až do konce setkání. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 14. ÚNORA 2012 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 100 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Video

 Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:55
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů44
Místostarostů, náměstků9
Úředníků2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare