Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. října 2011 - VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje
4. října 2011, Plzeň, Hotel Primavera ****


Tradiční, v pořadí již sedmé setkání starostů a místostarostů měst a obcí Plzeňského kraje proběhlo přímo v Plzni, v kongresových prostorech hotelu Primavera.

Poděkování patří p. Milanu CHOVANCOVI, hejtmanovi kraje, který nad akcí převzal svoji osobní záštitu.
Významným hostem byl p. Vladislav VILÍMEC, poslanec, člen Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zabýval se především myšlenkou nového rozpočtového určení daní, který by měl odstranit velké finanční rozdíly mezi obcemi a městy. Předpokládá se, že podle programového prohlášení vlády by změny mohly nastat od r. 2013. Ukazuje se však, že řešení bude ještě problematické a přinese napětí mezi malé obce a velká statutární města.

Problematikou dopravy a budováním dopravní infrastruktury kraje se zabýval p. Jaroslav BAUER, 1. náměstek hejtmana kraje. Zmínil výrazný úbytek financí ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a výstavbu komunikací, železničních tratí, přestože je kraj nejzatíženějším tranzitním regionem v ČR. Situaci řeší i společná česko německá odborná komise.

Generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, a. s., p. Roman TVRZNÍK vystoupil s příspěvkem „Za elektroodpad je zbytečné platit“. Představil systém nakládání s vysloužilými „bílými“ elektrospotřebiči, ukázal grafy s vyhodnocením odpadového hospodaření v kraji, porovnal jeho výsledky s celostátními hodnotami, nabídl obcím spolupráci při různých motivačních programech včetně propagačního materiálu, vypočítal odpadovou výtěžnost obcí a jejich nárok na finanční příspěvky.

Praktické ohlédnutí za výsledky kontrol čerpání dotací ze státního rozpočtu a operačních programů EU ve městech a obcích Plzeňského kraje nabídla p. Zuzana STRNADOVÁ, vedoucí oddělení daní a dotací na Finančním ředitelství České daňové správy v Plzni. Upozornila především na opakované chyby – porušení účelu dotace, pravidel financování, časového harmonogramu. Zdůraznila nutnost dodržování zákona o veřejných zakázkách.

Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2011 a výhled na rok 2012 představil p. Ivo RYŠLAVÝ, vedoucí oddělení regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobně popsal soutěž Vesnice roku a Program rozvoje venkova (zapojení dětí a mládeže do života obcí, spolupráce obcí na venkově, obnova drobných sakrálních památek, integrace romského obyvatelstva). Zmínil další důležité programy: bezbariérové obce (odstranění bariér v budovách obecních úřadů či domech s pečovatelskou službou), revitalizace bývalých vojenských areálů.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, výběrová řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod.

I na plzeňském setkání zazněly informace o nezákonném nakládání s odpady na katastru obce, a o právních možnostech postihu v podání p. Tomáše KAMENÍKA, vedoucího oddělení odpadového hospodářství, Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Plzeň. Zabýval se povinnostmi obcí vyplývajícími ze zákona o odpadech, problematikou stavebního a hřbitovního odpadu, kompostování, naplaveninami z rybníků a řečišť, správným systémem provozování sběrných dvorů, autovraky. Ukázal kuriózní příklady z praxe, zodpověděl dotazy.

Důležité praktické poznatky sdělila p. Petra FURKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Hovořila o problematice činnosti zastupitelstev a rad, výborů a komisí. Zabývala se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, nakládání s nemovitým majetkem obce. Pozornost věnovala nutnosti aktualizace obecně závazných vyhlášek obcí v souvislosti s novým daňovým zákonem. Poznatky ilustrovala na konkrétních případech, zodpověděla řadu dotazů.

Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva vnitra ČR p. Jan ZIKL hovořil podrobně o dvou aktuálních tématech – o přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní ve spojitosti s možnostmi financování samospráv a o vývoji zadluženosti měst a obcí ve srovnání se zadlužeností státu. Představil možná kritéria při přerozdělování daní (počet obyvatel, rozlohy katastrů, zřizování škol atd.), prezentoval současné rozdíly v příjmech mezi obcemi, vysvětlil dopad změn v DPH na rozdělování daní. Podrobně objasnil příjmy a výdaje státu v letošním roce, strukturu státního rozpočtu. Upozornil na rizika vyplývající s přílišného spoléhání na dotační prostředky, na problémy spojené s realizací velkých projektů. K jeho vystoupení byla velmi bohatá diskuse.

Losovací osudí spol. Elektrowin, a.s., na závěr potěšilo několik účastníků cenami od partnerských firem.

Video

Záštita hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance

Záštita hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance
Stáhnout (Adobe PDF)

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Plzeňský kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:241
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů179
Místostarostů, náměstků50
Zastupitelů, radních6
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare