Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. května 2011 - VI. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina
24. května 2011, Střítež u Jihlavy, Hotel Tři věžičky ****


Pohádkovou sedmičku dostalo do vínku setkání představitelů měst a obcí Kraje Vysočina, které se letos uskutečnilo ve Stříteži u Jihlavy, v konferenčních prostorách hotelu Tři věžičky.

Poděkování patří hejtmanovi kraje p. Jiřímu BĚHOUNKOVI, který nad akcí převzal záštitu. Osobně zahájil setkání a pozdravil přítomné účastníky. Nabídl jim svoji pomoc při řešení jakýchkoliv problémů.

Dalším významným hostem rokování byl p. Jaroslav VYMAZAL, primátor města Jihlavy, který svým kolegům představil aktuální otázky rozvoje krajského města, dopravy a odpadového hospodářství. Podpořil budování obchvatů měst a jejich dopravního propojení, nabídl spolupráci při vytvoření internetové sítě měst.

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina p. Zdeněk KADLEC se zabýval postavením voleného funkcionáře a úředníka veřejné správy, podal aktuální informace k věcnému záměru zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (měl by platit od r. 2013), zmínil negativní reakce odborné veřejnosti k tomuto návrhu, i vytváření obrovských, centralizovaných „superúřadů“.

Praktický pohled na řízení finančního zdraví obce, města nabídl přítomným p. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování samospráv. Ukázal na grafech prudký růst státního dluhu, upozornil na povinnosti vyplývající z nového zákona o účetnictví, především na povinnosti odepisování majetku. Apeloval na zodpovědný přístup při stanovování priorit měst a obcí, hlavně při výběru dotovaných projektů. Představil tři hlavní zásady vytváření zdravého rozpočtu, vše ilustroval na tradičních opatřeních Tomáše Bati.

P. Táňa POKORNÁ, ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN, a.s., vystoupila s příspěvkem „Za elektroodpad je zbytečné platit“. Představila systém nakládání s vysloužilými „bílými“ elektrospotřebiči (ledničky, pračky, mrazáky apod.). Ukázala grafy s vyhodnocením odpadového hospodaření v Kraji Vysočina, porovnala výsledky s celostátními hodnotami, nabídla obcím spolupráci při různých motivačních programech včetně propagačního materiálu, vypočítala odpadovou výtěžnost obcí a jejich nárok na finanční příspěvky.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod. Zmínil úspěšné projekty v Kraji Vysočina.

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce a právní možnosti postihu ze strany samosprávy přednesl p. Josef POSPÍCHAL, vedoucí odpadového oddělení Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod. Vysvětlil hlavní pojmy zákona o odpadech, zdůraznil pravomoci veřejné správy, popsal možná řešení černých skládek způsobených známými i neznámými původci. Doporučil využití dalších sankcí dle zákonů o obcích a o přestupcích, uvedl konkrétní příklady z obcí.

Majitel a jednatel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku ukázal na grafech srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

Důležité praktické poznatky sdělila ve svém vystoupení p. Petra PTÁČKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, omluvila zároveň neúčast ředitelky uvedeného odboru p. Marie Kostruhové z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění. Přehledně podala informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad, výborů a komisí. Zabývala se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, nakládání s nemovitým majetkem obce. Pozornost věnovala nutnosti aktualizace obecně závazných vyhlášek obcí v souvislosti s novým daňovým zákonem. Poznatky ilustrovala na konkrétních případech, zodpověděla řadu dotazů.

Zástupce projekčního ateliéru ASGK, s. r. o., Praha, prezentoval význam územního plánování a využití volných ploch „brownfields“ a „greenfields“. Jeho vystoupení vzbudilo bohatou diskusi a zájem o další spolupráci při řešení problémů.

Finanční nástroje ochrany přírody a péče o přírodu a krajinu – možnosti pro obce nabídla přítomným p. Bohumila JERMLOVÁ, vedoucí oddělení ochrany krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod. Podrobně popsala jednotlivé prioritní osy Operačního programu životní prostředí, zdůraznila prvotně protipovodňová opatření, vše ilustrovala na realizovaných vzorových projektech.

I na jihu Moravy vše uzavřelo losování o pěkné ceny, které si z rukou zástupců partnerských firem převzali představitelé několika obcí a měst.

Video

Záštita hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka

Záštita hejtmana Kraje Vysočina pana MUDr. Jiřího Běhounka
Stáhnout (Adobe PDF)

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Kraj Vysočina 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:80
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků15
Vedoucích úředníků2
Úředníků6
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare