Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. března 2011 - VII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KARLOVARSKÉHO KRAJE
15. březnaMariánské Lázně, 15. 3. 2011, Hotel Cristal Palace


Pohádkovou sedmičku mělo v nadpisu letošní setkání starostů a místostarostů obcí Karlovarského kraje, které se uskutečnilo v krásném prostředí hotelu Cristal Palace. Příjemnou atmosféru setkání umocnilo slunečné počasí, které bylo opravdovou předzvěstí blížícího se jara. Velké poděkování patří všem účastníkům akce. Předchozí krajské setkání se totiž konalo před necelým čtvrtrokem. Jsme proto rádi, že nám představitelé zdejších samospráv zachovali věrnost.

Poděkování patří rovněž starostovi města p. Zdeňku KRÁLOVI, který převzal nad akcí záštitu. Po zásluze mu patřilo úvodní slovo. Představil v něm významný dopravní projekt města, díky němuž došlo k celkové rekonstrukci hlavní, páteřní komunikace města se všemi doprovodnými stavbami autobusových zálivů, chodníků, úpravou veřejné zeleně a veškerého mobiliáře. Zmínil také rozvoj cyklotras v okolí.

Hostem akce byl p. Petr NAVRÁTIL, náměstek hejtmana Karlovarského kraje. Také on se zabýval především dopravní tématikou. Zmínil problematiku výstavby obchvatů měst, zvláště obchvatu Chebu a dopravního terminálu tohoto města. Pohovořil o opravách silnic poškozených letošní tuhou zimou. Škody jsou odhadnuty na cca 65 mil. korun, přičemž kraj má nyní ve svém rozpočtu na opravy vyčleněno pouze cca 40 mil. korun. Připomněl zajímavý projekt „K3“, který nabídne veřejnosti možnost zakoupení jedné karty k přepravě všemi dopravci v kraji. Náměstek hejtmana zodpověděl množství dotazů přítomných.

Jeden z hlavních vystupujících, p. Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR, se musel, bohužel, z jiných pracovních důvodů omluvit. Jeho prezentace je zveřejněna na webových stránkách Regionservisu.

Provozní ředitelka společnosti Elektrowin, a. s., p. Tereza ULVEROVÁ představila poslání firmy, prezentovala statistiku odpadového hospodářství dle krajů a učinila nabídku obcím v oblasti výstavby a provozování sběrných dvorů či využití mobilních a putujících kontejnerů. Ukázala praktické příklady výsledků spolupráce se školami v rámci projektu „Ukliďme si svět“.

S velkým ohlasem se setkalo vystoupení p. Vojtěcha HAMERNÍKA, inspektora z oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí Ústí n. L. Zaměřil se především na výčet práv a povinností obcí v dané oblasti, představil celou strukturu kontrolního systému ochrany životního prostředí, upozornil na všechny možnosti jednotlivých právních norem v této oblasti. Na konkrétních případech ilustroval možnosti řešení přestupků (černé skládky, pálení pneumatik, navážky stavebního materiálu, skladování chemikálií ad.) Zodpověděl několik dotazů z pléna a nabídl možnost individuální konzultace.

V bloku věnovaném prezentaci firem představili zástupci spol. T-Mobile ČR, a.s., svůj projekt „Pohodov“, který mj. nabízí veřejnosti možnost placení menších místních poplatků prostřednictvím mobilních telefonů. Spol. Bártek rozhlasy, s. r. o., přišla s novinkami ozvučovací a bezpečnostní techniky, spol. TR Antoš, s. r. o. s kompletními službami kolem sortimentu dětských a dalších hřišť.

Majitel a jednatel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku představil nové projekty na podporu rozvoje a financování obcí a měst. Na připravených grafech přehledně ukázal srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací.

Jeho kolega p. Václav ZIBNER poté nabídl přítomným ucelenou aktuální nabídku spol. Regionservis, která zahrnuje poradenské a konzultační služby ve všech oblastech života a provozu obcí.

Důležité a především praktické poznatky přednesl ve svém vystoupení p. Lukáš ROTHANZEL, pracovník oddělení kontroly, odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Přehledně podal informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad obcí, měst a jejich pomocných orgánů (výborů a komisí). Zabýval se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, právy občanů na zasedáních, pořizováním audiovizuálních záznamů. Předal důležité rady z oblasti správy majetku a uzavírání smluv. Všechny věci ilustroval na konkrétních řešených případech, v průběhu svého vystoupení i po něm zodpověděl řadu dotazů.

Následovalo vystoupení p. Petry PTÁČKOVÉ, pracovnice téhož oddělení Ministerstva vnitra, která se podrobně zabývala změnami v zákoně o místních poplatcích. Obecně také popsala všechny potřebné náležitosti vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, upozornila na nejčastější chyby a nedostatky. Také ona zodpověděla množství dotazů z pléna.

Na jiné téma, tentokrát ze světa ochrany přírody a životního prostředí, vystoupil vedoucí Správy CHKO Slavkovský les a jejího Krajského střediska Karlovy Vary p. Jindřich HORÁČEK. Seznámil se strukturou uvedené instituce, představil pracoviště v Karlových Varech a zdejších Mariánských Lázních, předal soubor kontaktů vhodných pro řešení problémů samosprávy v této oblasti. Nastínil možnosti dotačních titulů a na konkrétních příkladech již realizovaných projektů ukázal jejich reálné využití.

Ve druhém firemním bloku se představila ČSOB, a. s., s nabídkou ucelených produktů na financování projektů municipalit, a projekční ateliér ASGK, s. r. o., Praha, s prezentací významu územního plánování a využití volných ploch „brownfields“ a „greenfields“.

Závěr setkání patřil p. Janě PIVCOVÉ, pracovnici oddělení kontroly a rozpočtu Sekce Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR. V úvodní části představila možnosti využití finančních příspěvků na projekty protipovodňové prevence. Na fotografiích ukázala příklady realizovaných projektů a vysvětlila jejich funkci. V další části pak seznámila s aktuálními dotačními možnostmi po linii ministerstva zemědělství.

Ani tentokrát nesmělo chybět při zakončení akce losování pěkných cen, které si z rukou zástupců partnerských firem převzali potěšení představitelé několika obcí a měst.

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

2011 březen, záštita pana starosty města Mariánských Lázní

2011 březen, záštita pana starosty města Mariánských Lázní
Stáhnout (Adobe PDF)

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Karlovarský kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:53
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů36
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních1
Vedoucích úředníků2
Úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare