Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. února 2011 - VII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE
15. února 2011, Turnov, Kulturní dům Střelnice


Starobylý Turnov byl v polovině února hostitelem tradičního, v pořadí již sedmého ročníku setkání starostů a místostarostů obcí Libereckého kraje. Cestu do samého srdce Českého ráje si tentokrát našlo na šest desítek účastníků, pro které byl připraven velmi bohatý program.

Poděkování patří turnovské starostce p. Haně MAIEROVÉ, která nad akcí převzala svůj patronát a v úvodu představila jeden z historických klenotů města – kamennou synagogu. S využitím tzv. norských fondů se zmíněná významná památka v uplynulých letech dočkala zcela nového kabátu.

Jednáním se výrazně prolínalo téma odstraňování následků ničivých povodní, které tento region v uplynulém období opakovaně postihly. Aktuální úkoly kraje v této problematice představil p. Vít PŘÍKASKÝ, náměstek hejtmana. Zástupkyně ministerstva zemědělství, p. Naděžda KOZLOVÁ, vedoucí oddělení protipovodňových opatření a p. Jana PIVCOVÁ, vedoucí oddělení kontroly a rozpočtu, seznámily přítomné s „Programem podpory prevence před povodněmi“ a s možnostmi pozemkových úprav potřebných k řešení ochrany před povodněmi. Auditor p. Jiří OEHL, jednatel společnosti O-Consult, se zabýval otázkou vypořádání darů obcím a městům postiženým povodněmi, přidal také důležité informace o změnách v účetnictví pro rok 2011.

V programu samozřejmě nemohla chybět ekonomická témata. Financováním vodárenské infrastruktury obcí a měst v roce 2011 se podrobně zabýval p. Petr SKOKAN, poslanec Parlamentu České republiky. Veřejné rozpočty, financování obcí a měst v roce 2011, vývoj zadluženosti ve státě byly hlavními body příspěvku p. Jana ZIKLA, ředitele odboru financování územních rozpočtů a programového financování ministerstva financí. Ekonomice municipalit v letošním roce a řízení finančního zdraví samospráv se věnovali pp Josef VAŇOUSEK, zástupce ČSOB, a Luděk TESAŘ, specialista na problematiku financování samospráv.

Zasloužené pozornosti se dostalo vyhodnocení výsledků kontrol samostatné působnosti obcí a postřehům k obecně závazným vyhláškám v souvislosti s aktuálními změnami zákona o místních poplatcích po přijetí daňového řádu v podání p. Marie KOSTRUHOVÉ, ředitelky odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra a sl. Petry PTÁČKOVÉ z téhož ministerstva. Inspirací pro mnohé se určitě staly příklady, které ve svém příspěvku „Územní plán jako koncepce pro budoucí rozvoj města a obce“ ukázal p. Tomáš NOVÁK z architektonického atelieru ASGK Design.

Mezi řečníky nechyběli ani zástupci partnerských společností, které se na setkání prezentovaly svými stánky - Elektrowin, a. s., Československá obchodní banka, a. s., TR-Antoš, s. r. o., Bártek Rozhlasy, s. r. o., T-Mobile Czech republic, a. s., O-Consult, s. r. o., ASGK, s. r. o., I-Tec Czech, spol. s r.o. Odborným partnerem akce byla Vysoká škola CEVRO Institut, o. p. s., mediálními partnery časopisy Komunální technika a Energie 21.

V programu se dostalo i na krátké představení nové, rozšířené nabídky služeb samotného Regionservisu. Představitelům obcí a měst ji představili pp Lukáš TESAŘ, majitel a jednatel společnosti, a Václav ZIBNER, vedoucí oddělení pro samosprávu.

Na závěr předal p. Lukáš TESAŘ do rukou p. Vladimíry Erbanové, starostky obce Višňová, finanční dar ve prospěch tamní mateřské školy, která utrpěla značná poškození při nedávných povodních. Pro všechny pak přišla ještě tradiční chvilka překvapení – z kouzelného osudí bylo postupně vylosováno 17 cen, které si z rukou zástupců výše uvedených partnerských firem převzali šťastní představitelé několika zúčastněných obcí a měst.

Děkujeme všem, kteří na setkání přijeli a podělili se s námi o své zkušenosti i starosti. Na základě požadavků se Regionservis se svými partnery vynasnaží představitelům obcí a měst jejich cestu k vytýčeným cílům ulehčit.

 GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

záštita paní starostky města Turnova, PhDr. Hany  Maierové

záštita paní starostky města Turnova, PhDr. Hany Maierové
Stáhnout (Adobe PDF)

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Liberecký 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:55
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů37
Místostarostů, náměstků17
Úředníků1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare