Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. prosince 2010 - VI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje

Pořádáno pod záštitou pana náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Martina Havla

Místo konání: LÁZNĚ KYNŽVART, zámecký hotel Metternich http://www.marienbad.com/metternich/ ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCÍ A MĚST NA ROK 2011, financování projektů, střet zájmů a veřejné zakázky, odměňování zastupitelů a dozor nad samostatnou působností měst a obcí, důležitá legislativa pro samosprávu, zvýšení výkonnosti územních samospráv v oblastech: zhodnocování volných finančních prostředků vhodnou investicí, řízení finančního zdraví a právní odpovědnosti volených zástupců samospráv.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 15:05 hod.

Zahájení:
9:00 Úvodní slovo:
  Rozpočet kraje na rok 2011, budoucnost rozvoje kraje a vývoj investic
  pozván je hejtman Karlovarského kraje
9:20 Úvodní diskuze s panem hejtmanem
9:30 Úvodní slovo hostitele a představení nových projektů na podporu správy věcí veřejných obcí a měst
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
   
ÚSPORY A BONUSY PŘI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM, EFEKTIVITA A MOTIVACE
9:45 Pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi
  Ing. Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.
10:00 Bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst.
  Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.
10:15 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ
10:30 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
10:35 Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o.
10:40 Ing. Luděk TESAŘ, zástupce společnosti Regionservis, s.r.o.
10:45 Přestávka na kávu a malé občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, DOTAČNÍ PROGRAMY Z EVROPSKÝCH FONDŮ A ROZPOČET NA ROK 2011
11:15 Financování municipalit a finanční situace v roce 2010
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s
11:30 Sestavování rozpočtu 2011 a řízení hospodaření města samosprávou
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí a měst
12:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ, PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ZÁKONNÁ ÚPRAVA A PRAKTICKÉ RADY
12:45 Kontrolní mechanizmy ve veřejné správě a odměňování zastupitelů měst a obcí
  Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
13:45 Problematika střetu zájmů a další právní aspekty výkonu funkce starosty, místostarosty, radních a zastupitelů
  JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph. D, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.
14:15 Sčítání lidu, bytů a domů 25.–26. března 2011
  co se očekává od obcí jako majitelů bytových domů, jak by obce měly informovat své obyvatele
  Ing. Jaroslava ŠENITKOVÁ, regionální zmocněnec Českého statistického úřadu Karlovy Vary
14:45 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
15:00 LOSOVÁNÍ O CENU SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ aneb recyklovaný „Buben splněných přání“.
   
15:05 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM, TEPLÝM BUFETEM.

Video

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Karlovarský 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:47
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů33
Místostarostů, náměstků12
Úředníků1
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare