Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

30. 11. - 1. 12. 2010 - Odborné setkání ředitelů, tajemníků a vedoucích úředníků magistrátů, městských a obecních úřadů

Místo konání: ČESKÝ KRUMLOV, Hotel GOLD, ul. Linecká 55 http://www.hotelgold.cz ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, ředitel, tajemník, vedoucí úředník

Zaměření setkání:
SČÍTÁNÍ LIDU, PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY, FINANČNÍ A EKONOMICKÝ MANAGEMENT, PŘÍSPĚVEK NA PŘENESENÝ VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY, VYBRANÉ ASPEKTY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, DISKUZE K PRÁVU A LEGISLATIVĚ ÚŘADŮ, VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, TRESTNÍ PRÁVO, OCHRANA POKOJNÉHO STAVU.

30. listopadu
Prezence účastníků od 9:30 hod.

Zahájení, úvodní slovo:
10:00 Úvodní slovo pořadatelů:
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
  JUDr. Markéta ŠTALMACHOVÁ, ředitelka vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.
   
ÚKOLY MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2011
10:10 Úkoly městských úřadů při sčítání lidu v březnu roku 2011, včetně otázky jejího finančního zajištění
  Ing. Jan HONNER, zmocněnec Českého statistického úřadu pro Jihočeský kraj
  Ing. Dana ŠPILAUEROVÁ, krajská gestorka SLDB pro Jihočeský kraj
   
ÚSPORY VE FINANČNÍCH A BANKOVNÍCH SLUŽBÁCH
10:40 Možnosti úspor v bankovních a finančních službách
  Ing. Kamil SOUČEK, zástupce Komerční banky a.s.
   
HLEDÁNÍ ÚSPOR, ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ, PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
11:20 Hledání úspor v rámci působnosti úřadů a samospráv, účinné řízení finančního zdraví měst, řešení výpadku příspěvků na přenesený výkon státní správy, aneb jak získat příjmy do úřadu měst a obcí
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom nezávislý odborník na uvedenou problematiku
   
11:00 20 minut přestávka na kávu a malé občerstvení
11:45 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
12:20 60 minut přestávka na oběd.
   
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY A ZÁKONÍK PRÁCE, OCHRANA POKOJNÉHO STAVU
13:20 Použití zákoníku práce v praxi územních samosprávných celků. Výklad případů, kdy je nutno využít zákoník práce, nikoli zákon o územních samosprávných celcích. Vztah mezi zákonem č. 312/2002 Sb. a zákoníkem práce.
  JUDr. Antonín KOTTNAUER, místopředseda Komise pro pracovní právo a sociální věci, Legislativní rada vlády
14:40 Problematika ochrany pokojného stavu. (§ 5 občanského zákoníku) z pohledu magistrátů, městských a obecních Úřadů. Výklad platné právní úpravy; teze navrhované v novém občanském zákoníku; výklad praktických problémů z rozhodovací činnosti městských úřadů a soudů (např. problematika Slovanské epopeje v Moravském Krumlově)
  Prof. JUDr. František ZOULÍK, CSc. , vedoucí katedry soukromého práva vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.
   
14:20 20 minut přestávka na kávu a lehké občerstvení.
15:30 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
15:45 Ukončení odborné části. Individuální volný program, prohlídka města apod.
   
SPOLEČENSKÁ ČÁST
18:30 Společná večeře
20:00 Společenský neformální večer s kulturním a zábavným programem.
24:00 Ukončení programu v nočních hodinách.

1. prosince
Prezence účastníků od 9:15 hod.

VYBRANÉ ASPEKTY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ČASTÉ CHYBY, PRÁVNÍ ÚPRAVA A LEGISLATIVA
9:30 Problematika veřejných zakázek z pohledu obcí a měst
  Výklad platné právní úpravy, včetně poslední novely zákonem č. 179/2010 Sb. s účinností od 15. září 2010.
  Aktuální rozhodovací činnost ÚOHS a správních soudů v oblasti zadávání veřejných zakázek.
  JUDr. Hynek BROM, první místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
   
VYBRANÉ TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
11:15 Analýza vybraných skutkových podstat definovaných novým trestním zákoníkem z pohledu řádného výkonu veřejné správy. Praktický výklad problémů z pohledu územně samosprávných celků.
  JUDr. Petr SLUNÉČKO, dlouholetý soudce a pedagog, vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s.
   
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
12:15 Vymáhání pohledávek městy a obcemi, jimi zřizovanými a zakládanými organizacemi, výklad platné právní úpravy; judikatura Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
  JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph. D, prorektor vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s., Parlamentní institut
   
11:00 15 minut přestávka na kávu a malé občerstvení.
13:00 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
13:30 Ukončení odborného setkání obědem.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

Komerční banka, a.s.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:25
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů3
Místostarostů, náměstků1
Tajemníků, ředitelů úřadů13
Vedoucích úředníků5
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare