Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

18. listopadu 2010 - VI. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pořádáno pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

Místo konání: DŘÍTEČ, GOLF & SPA KUNĚTICKÁ HORA, Dříteč 155 http://www.gckh.cz/ ( Mapa )
Cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

Zaměření setkání:
STAV HOSPODAŘENÍ SAMOSPRÁV V ROCE 2010, ROZPOČET NA ROK 2011, financování projektů a spolufinancování dotací z EU, státní příspěvek na přenesený výkon státní správy, střet zájmů a veřejné zakázky, odměňování zastupitelů a důležitá legislativa pro samosprávu.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 15:00 hod.

Zahájení:
9:00 Uvítání hostů:
  Návrh rozpočtu kraje 2011 a jeho vazby na rozpočty obcí a měst
  Ing. Roman LÍNEK, první náměstek hejtmana Pardubického kraje
9:20 Úvodní diskuze s panem náměstkem k uvedenému tématu.
   
ROZPOČET OBCÍ A MĚST NA ROK 2011, SPOLUFINANCOVÁNÍ DOTACÍ Z EU A BUDOUCNOST PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ SPRÁVU
9:40 Rozpočty obcí a měst v roce 2010 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj, výhled roku 2011
  Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
10:00 Společná diskuze k uvedenému tématu.
10:20 Úvodní slovo hostitele a představení nových projektů na podporu správy věcí veřejných obcí a měst
  Lukáš TESAŘ, majitel společnosti Regionservis s.r.o.
10:30 Přestávka na kávu a občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
ÚSPORY A BONUSY PŘI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM, EFEKTIVITA A MOTIVACE
11:00 Pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi
  Ing. Roman TVRZNÍK, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.
11:15 Bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst.
  Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.
   
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ
11:30 Stanislava KOUBOVÁ, marketingový specialista CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s.
11:40 Tomáš KELNAR, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
11:45 Jiří ANTOŠ, jednatel společnosti TR Antoš, s.r.o.
11:50 Ing. Luděk TESAŘ, zástupce společnosti Regionservis, s.r.o..
11:55 Ing. Miroslav ŠMAHEL, obchodní zástupce společnosti Profiregal, s.r.o..
12:00 Přestávka na kávu a malé občerstvení, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
   
ODMĚŇOVÁNÍ ZASTUPITELŮ, PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚST A OBCÍ, ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ZÁKONNÁ ÚPRAVA A PRAKTICKÉ RADY
12:20 Kontrolní mechanizmy ve veřejné správě a odměňování zastupitelů měst a obcí
  Ing. Marie KOSTRUHOVÁ, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
12:50 Problematika střetu zájmů a další právní aspekty výkonu funkce starosty, místostarosty, radních a zastupitelů
  JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph. D, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s.
13:20 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, DOTAČNÍ PROGRAMY Z EVROPSKÝCH FONDŮ A ROZPOČET NA ROK 2011
13:30 Financování municipalit a finanční situace v roce 2010
  Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s
14:00 Sestavování rozpočtu 2011 a řízení hospodaření města samosprávou
  Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí a měst
14:30 Společná diskuze k uvedeným tématům. Individuální dotazy lze klást i vždy po skončení příspěvku řečníka.
   
14:45 LOSOVÁNÍ O CENU SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ aneb recyklovaný „Buben splněných přání“.
   
15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM, TEPLÝM BUFETEM.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

 

Video

Záštita pana náměstka hejtmana ing. Romana Línka

Záštita pana náměstka hejtmana ing. Romana Línka
Stáhnout (Adobe PDF)

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Pardubický_2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:157
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů110
Místostarostů, náměstků38
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Úředníků3
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare