Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

2. března 2010 - V. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
2. března 2010, Litoměřice, Loď Porta Bohemica 1

Dne 16. února uspořádala společnost Regionservis již páté setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje. Pro toto setkání, které proběhlo pod záštitou města Litoměřice bylo zvoleno netradiční místo, kterým byla loď Porta Bohemica. Toto místo mělo i svou symboliku, která byla během setkání často citována: Jsme na jedné lodi, plujeme stejným směrem.

Úvodní slova přivítání zazněla z úst starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava CHLUPÁČE, který představil i propagační film o městě, ve kterém také účinkuje. Dále hovořil tak Jaroslav TVRDÍK, místostarosta města Litoměřice a všechny na palubě přivítal také kapitájn lodi Porta Bohemica pan Karel Svoboda.

Dále zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis Lukáše Tesaře, kde krom uvítání a seznámení se s programem vyřkl i důrazný apel na starosty, aby více zasahovali i do vysoké politiky a rozhodněji se stavěli proti krokům vládních a parlamentních politiků, které obcím a městům nejsou ku prospěchu.

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společností Elektrowin. Z úst generálního Ing. Miroslava Tvrzníka a zástupkyně zákaznického oddělení Ing. Táni Ulverové se dozvěděli o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin vyřešit nejeden problém.

Jejich téma - pět let úspěšného zpětného odběru elektrozařízení, jeho další rozvoj a podpora spolupráce s obcemi a bonusový program a novinky v roce 2010, úspory v investicích do sběrných dvorů obcí a měst. Starosty oslovil, protože je pro zejména střední a malé obce výrazným přínosem.

Při příležitosti tohoto setkání se prezentoval také nový projekt „Safe the lives“ který si dává za úkol snížit nehodovost zejména v obcích. Na toto téma hovořil i další z řečníků Mgr. Robert ŠŤASTNÝ , odborník na bezpečnost silničního provozu, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. . Jeho nejdůležitějším tématem bylo seznámit přítomné s projektem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v intravilánu včetně prezentace dobré praxe obcí a měst, zejména uvedené příklady z praxe se setkaly s velkým zájmem všech přítomných.

Dále bylo na programu představení partnerů, kteří se po celou dobu akce prezentovali také svými prezentacemi, které se tentokráte z prostorových důvodů konaly pouze u stolů.

Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o představil výrobní program, kde se krom systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel.

Pan Nechanický zase přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o, která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory.

Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU.

Rozvoj, příležitosti a vize v cestovním ruchu Ústeckého kraje, dobrá praxe a projekty to bylotéma Kamila SOUKUPA, ředitel Centra cestovního ruchu Litoměřice, které se setkalo s velkým zájmem všech přítomných.

Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůo odvody na sociálním pojištění z roku 2007, sporné otázky a jejich výklad byla témata ekonoma Ing. Jiří OEHLA, auditora a jednatele společnosti O-consult s.r.o.

Největší diskusi ovšem rozpoutalo vystoupení soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem  na téma odpovědnost obcí a krajů vs. odpovědnost veřejných činitelů a zejména pak odpovědnost obcí při správě a údržbě pozemních komunikací, zejména tzv. chodníkový zákon vzbuzuje u starostů obcí velké emoce. Starostové a místostarostové většinou argumentují tím, že střední a malé obce mají se zimní údržbou chodníků nemalé problémy. Soudce je ale ujistil, že žaloby občanů na obec za zranění způsobená kvůli nedostatečně udržovaným chodníkům patří spíše k výjimkám a jedná se tak o jednotlivé případy.

I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už šesté setkání. Závěrečné občerstvení proběhlo za doprovodu živé hudby.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana starosty města Litoměřice, Mgr. Ladislava Chlupáče

Záštita pana starosty města Litoměřice, Mgr. Ladislava Chlupáče
Stáhnout (Adobe PDF)

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Ústecký kraj 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:81
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů43
Místostarostů, náměstků25
Zastupitelů, radních3
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků3
Úředníků4
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare