Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

26. ledna 2010 - V. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
26. ledna 2010, hotel TENNIS CLUB, ul. Za Kosteleckou 49, Prostějov

Dne 26. ledna uspořádala společnost Regionservis již páté setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. V prostějovském hotelu Tennis Club se sešlo na osm desítek starostů, pro které byl přichystán bohatý program.

Hned úvodem zaznělo přivítání ředitele společnosti Regionservis s.r.o. Lukáše Tesaře, kde kromě uvítání a seznámení se s programem, zazněl i důrazný apel na starosty, aby více zasahovali i do vysoké politiky a mnohem rozhodněji se stavěli proti takovým krokům cenrálních orgánů, které obcím a městům nejsou ku prospěchu.

Dále se starostové seznámili s prací generálního partnera akce společností Elektrowin a.s.. Z úst provozní ředitelky Terezy Ulverové se dozvěděli o možnostech skupinového sběru použitých elektrospotřebičů. Zejména malé obce, které nemají vlastní sběrný dvůr mohou díky působení společnosti Elektrowin vyřešit nejeden problém. Z rukou starostky obce Špičky byl symbolicky předán první použitý elektrospotřebič.

S velkým zájmem starostů se setkalo vystoupení Aloise Mačáka, náměstka hejtmana s kompetencí spravování dopravy v Olomouckém kraji. Potom co pan Mačák seznámil přítomné s výhledem rozvoje dopravy a rozpočtem Olomouckého kraje pro dopravu došlo i k vysvětlení kauzy Regio-Jet, kdy byla nabídka do výběrového řízení odevzdána příliš pozdě. Pan náměstek přislíbil nové vlakové soupravy na trati Olomouc – Nezamyslice. Olomoucký kraj se může pochlubit jednou z nejvýhodnějších smluv s ČD, kdy se 1 vlako/km účtuje částkou 58,- Kč. Po dobu 10. let se tato částka bude ročně navyšovat pouze o inflaci. Pan náměstek chválil spolupráci s 18 autobusovými dopravci, kteří zajišťují dopravu v kraji. Představil také projekt „Silnice pro rozvoj olomouckého kraje“, kde se počítá s investicí 3 miliardy Kč, bohužel kvůli povodním se letos investice částečně přesunou na rekonstrukci vozovek poškozených velkou vodou. Starostové využili i následnou možnost diskuze a kladli náměstku Mačákovi dotazy. S velkým ohlasem se setkal dotaz na integrovaný dopravní systém, při jehož zodpovězení poukázal náměstek Mačák na memento v podobě pražské Open karty, navzdory tomu je ale integrovaný dopravní systém jedním z krajských cílů a záleží na spolupráci s jednotlivými dopravci. Další dotaz se týkal špatné kvality silnic na Jesenicku, tam však jde o silnice v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic, které momentálně nemá na další rekonstrukci prostředky.

Při příležitosti tohoto setkání se prezentoval nový projekt „Safe the lives“ který si dává za úkol snížit nehodovost zejména v obcích. Na uvedené téma hovořil i další z řečníků Robert Šťastný, expert na komplexní řešení problematiky silničního provozu.

V programu nesmělo chybět ani představení partnerů setkání, kteří se po celou dobu akce prezentovali i svými stánky v předsálí. Stanislava Kubová představila firmu Hroší stavby Morava, a.s. a nabídla mimo jiné spolupráci při řešení staveb nejrůznějšího rozsahu. Tomáš Kelnar obchodní ředitel společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o představil výrobní program, kde se krom systémů obecních rozhlasů nabízí například i nejrůznější stacionární zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel. Pan Nechanický zase přítomné seznámil s výrobním programem společnosti TR Antoš, s.r.o, která nabízí nejen zařízení dětských hřišť z přírodních materiálů, ale nejnověji také cvičební a relaxační prvky pro seniory, které se v předsálí těšily velkému zájmu starostů.

Odpolední program věnovaný financování projektů měst a obcí zahájil Josef Vaňousek, specialista ČSOB, a.s. pojednáním o financování projektů samospráv z rozpočtů EU. S tématem optimalizace energetického hospodaření obcí a měst navázal Bronislav Bechník, specialista na problematiku úspor a efektivního využívání zdrojů energie. A tento blok zakončil Petr Žerníček, referent krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí v olomouckém kraji. I na konci tohoto bloku byl prostor pro diskuzi, kdy starostové připomněli mimořádnou a mnohdy zcela zbytečnou složitost některých procesů. Například při zateplování panelových domů je potřeba pro jeden každý provádět různé kroky zvlášť, přestože se jedná v mnoha případech o zcela shodný typ domu se stejnými hodnotami úniku tepla a podobně. Ukázalo se, že téma dotací a s nimi spojené administrativy jsou témata, která jsou pro starosty a místostarosty obcí v Olomouckém kraji více než aktuální.

I na tomto setkání se v úplném závěru uskutečnilo slosování o drobné výhry, které proběhlo na základě dotazníků, které společnosti Regionservis pomohou reagovat na potřeby a přání starostů na příští už šesté setkání, které se v olomouckém kraji uskuteční 24. listopadu 2011.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Olomoucký 2010

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:87
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů69
Místostarostů, náměstků13
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare