Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. listopadu 2009 - V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

Pořádáno pod záštitou pana náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka

termín: 19. listopadu 2009 (čtvrtek)
místo konání: DŘÍTEČ, GOLF & SPA KUNĚTICKÁ HORA, Dříteč 155 internet: http://www.gckh.cz/
cílová skupina: starosta, místostarosta, zastupitel

ZAMĚŘENÍ:
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH, ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY,
ROZPOČET 2010 A DOPADY KRIZE NA SAMOSPRÁVY, NOVELY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ PRO SAMOSPRÁVY.

Prezence účastníků od 8:30 hod., prezence partnerů od 8:15 hod., ukončení odborné části obědem v 15:00 hod.

9:00 Zahájení hostiteli:
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.
9:10 Úvodní slovo
Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o.

Úvodní slovo:

9:15 Budoucí rozvoj kraje, rozpočet a finance kraje
Z pověření panem náměstkem Ing. Romanem LÍNKEM vystoupí Ing. Oldřich FELGR, vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje 
9:30 Společná diskuze k tématu.

I. Odborný panel:
BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY VE MĚSTECH A OBCÍCH, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

9:50 Řídicí systémy pro dopravu jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Ing. Michal SEDLÁK, technický ředitel společnosti GEMOS CZ, spol. s r.o.
10:10 Implementace nástrojů na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy v obcích a městech, stavební úpravy atd.
Ing. Milan DONT, vedoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
10:30 Přestávka na kávu, k dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.

II. Odborný panel:
VÝZNAMNÉ ÚSPORY V PROVOZU SBĚRNÝCH DVORŮ, MOTIVAČNÍ PROGRAM, LEGISLATIVA

11:00 ELEKTROWIN a.s. přináší obcím úspory
Roman ABRHAM, ředitel zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN a.s.
11:15 Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy a výhled dle návrhu nové legislativy
pozván byl vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje
11:35 Sběrné místo není jen sběrný dvůr
Tereza ULVEROVÁ, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN a.s.

Komerční panel:
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ SETKÁNÍ

11:50 5 ti minutové prezentace praktických řešení pro obce a města, finanční podpora rozvoje atd.
12:20 Přestávka na lehké občerstvení, k dispozici jsou prezentace, workshopy a stánky partnerů.

III. Odborný panel:
FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ MĚST A OBCÍ, ROZPOČET 2010, NOVELY ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ PRO SAMOSPRÁVY

12:50 Financování projektů samospráv z rozpočtu Evropské unie a služby související
Ing. Josef VAŇOUSEK, SME - municipality a neziskové organizace ČSOB a.s
13:10 Rozpočty obcí a měst v roce 2009 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj
Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
13:40 Rozpočet 2010, finanční krize a její dopady na obce a města, aktuální informace pro města a obce, výhled
Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů
14:10 Dopady novel účetních a daňových předpisů na samosprávy, aktuality
zavedení DPH, zavedení účetnictví státu, novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Mgr. Jan ŠVEJKOVSKÝ, účetní a daňový specialista
14:40 Společná diskuze k uvedeným tématům.

14:55 ZAVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU

15:00 UKONČENÍ SETKÁNÍ POHOŠTĚNÍM S HUDEBNÍM DOPROVODEM (teplým bufetem)
          
SLAVNOSTNÍ LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY A ZVLÁŠTNÍ CENY PARTNERŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita pana náměstka hejtmana Pardubického kraje, Ing. Romana Línka

Záštita pana náměstka hejtmana Pardubického kraje, Ing. Romana Línka
Stáhnout (Adobe PDF)

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Pardubický kraj 2009

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:143
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů109
Místostarostů, náměstků25
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků3
Úředníků4
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare