Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. září 2009 - Rozpočet a finanční vize měst a krajů České republiky

TISKOVÁ ZPRÁVA
ROZPOČET A FINANČNÍ VIZE MĚST A KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
24. září 2009, HOTEL CROWNE PLAZA****, Koulova 15, Praha 6

V pořadí již podruhé se v Praze sešli volení zástupci, tajemníci a především ekonomové z více jak 150 měst a krajů České republiky, aby společně diskutovali o problematice veřejných financí, rozpočtu na rok 2010 a dopadů finanční krize na samosprávy v ČR. Konference se pořádala díky podpoře soukromých firem, partnerů a to především díky společnostem GEMOS CZ s.r.o. a KOMERČNÍ BANKA a.s. Zástupci obou společností pan Michal Sedlák, technický ředitel spol. GEMOS CZ a pan Vladimír Jeřábek, náměstek generálního ředitele, Distribuce Komerční banky a.s. pozdravili v úvodu přítomné hosty a účastníky. Pan náměstek Jeřábek hovořil o makroekonomických ukazatelích českého státu, o hrozbě ztráty dobrého ratingu české ekonomiky a zároveň podpořil návrh (tzv. balíček) pana ministra financí Janoty. V závěru svého projevu doporučil obcím a městům počítat se snížením svých daňových příjmů v rozmezí 12-14%. Komerční banka je připravena podpořit finančně samosprávy, v případě dlouhodobých úvěrů při předčasném splacení nebude banka žádat žádné sankce.

Odborný program uvedl krátkým slovem Luděk Tesař, jednatel spol. Regionservis s.r.o., který upozornil na fakta, že všechny vlády ČR prohospodařili na deficitech státních rozpočtů již dvojnásobek příjmů všech samospráv ČR, jen odlužení státu by přineslo 60 miliard! Pan Tesař dále stručně představil postupy pro zvládnutí problému financování samospráv v době krize a v závěru citoval Tomáše Baťu, který řekl v roce 1932 o tamní světové krizi toto:“To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."

Na slova pana Tesaře navázal zástupce pana ministra financí Janoty, pan náměstek Bohdan Hejduk, který komplexně představil návrh státního rozpočtu na rok 2010 a dále sdělil fakta o stavu veřejných financí. Pan náměstek zmínil kromě jiného i současnou nízkou inflaci (cca 1%), výrazné snížení příjmů z daní právnických a fyzických osob, schodek státního rozpočtu by mohl tak dosáhnout až 230 miliard korun. Ztráta příjmů z daní (DPH, DPPO atd.) je odhadována na 105 miliard korun, ztráta na sociálním pojistění 18 miliard, v letošním roce dosahuje (zatím) celková ztráta (shodek) 165 miliard (byly použity rezervy 31 miliard). Zvláště zajímavá informace byla ta, že mandatorní (povinné výdaje, ze závazků, zákonných a smluvních) výdaje státního rozpočtu rostou o 10 % ročně! V roce 2010 se tak dostatnou na 56,7 % všech výdajů, nejrychleji roste výdaj na dluhovou službu státu (o 19 miliard korun). Výše státního dluhu tak brzy dosáhne 1.371.000.000.000,- Kč. Roste i podpora v nezaměstnanosti (odhad 17 miliard v roce 2010), dále výdaje na platy státních zaměstnanců, kvůli krizi se ruší přes 1300 pracovních míst, ale zvyšují se výdaje na školství (o tři miliardy korun). Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury dosáhne 96 miliard korun, výdaje na dopravní obslužnost se zvýší o 2,6 miliardy korun. Ministerstvo financí by se rádo dostalo na schodek 165 miliard korun pro rok 2010. V rámci připravovaného balíčku se zvedne o 1% DPH. Daň z příjmů fyzických osob neporoste (zůstává stále 15 %). V diskuzi se hovořilo o zrušení hranice (500 tis. korun) podnikatelům pro povinné plátcovství DPH, dále o dani z nemovitosti, o financování zimní údržby chodníků (nový tzv. „chodníkový zákon“) a podobně.

K tématu rozpočtů měst a krajů v roce 2009 a 2010 hovořil Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování MF ČR. Pan ředitel upozorniíl přítomné posluchače na poměrně vysoký výpadek v daňových příjmech samospráv v roce 2009 proti původním predikcím. Návrh na rok 2010 pak počítá s daňovými příjmy samospráv (obcí a měst) ve výši 145,6 mld. Kč a krajů 47,2 mld. Kč. Predikce poklesu HDP v roce 2009 je -4,2%. Pan ředitel také upozornil na alarmující neustálé zvyšování mandatorních výdajů státu, konkrétně v roce 2010 se počítá s mandatorními výdaji ve výši 680.557 mil. Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu na sociální systém (důchody, sociální podpora, podpora v nezaměstnanosti, zdravotnictví) v roce 2009 jsou 433.377 mil. Kč. V diskuzi se hovořilo o příjmech do státního rozpočtu z důchodového pojištění, propadech daňových příjmů obcí a měst (12-15%), faktech a problémech kolem zadlužování domácností, snižování administrativní zátěže samospráv apod. Konkrétní dotaz také padl, jak na prezentované informace kolem financování státu reagují čeští politici. Pan ředitel odpověděl, že politici o problému velmi dobře vědí, ovšem chybí jim schopnost pozvnést se nad stranickými a osobními zájmy a pokusit se tak o dohodu napříč politickým spektrem v zájmu českého státu.

Dopolední část programu uzavřel pan Jan Hanuš, vedoucí EU POINT Promotion Center Komerční banky a.s. Pan Hanuš zaujal přítomné posluchače prezentací komplexní nabídky Komerční banky na pomoc s financování potřeb samospráv. Zvláště zajímavá byla nabídka “komunálního leasingu”, která umožňuje samosprávám pořizovat nákladné vybavení bez nutnosti věc vlastnit, splátky je možné provádět z výnosů pořizovaného majetku. Pan Hanuš městům a obcím také nabídl možnost udkoupení pohledávek bankou bez zpětného postihu, např. v budoucnu splatných pohledávek dodavatele za municipalitou, které vznikly na základě realizovaných stavebních prací, dodávek zboží a služeb. Kromě uvedeného se hovořilo také o financování metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru tzv. “PPP”.

Odpolední část programu konference uvedl pan Luděk Tesař, ekonom, specialista na problematiku financování obcí, měst a krajů. Pan Tesař komplexně hovořil o součaném fenoménu “finanční krize”. Zmínil především hospodaření státní správy a samospráv, upozornil na fakt , že obce jsou daleko schopnějšími hospodáři, než je stát (potažmo státní správa). Pan Tesař přítomné upozornil na krátkozrakost státních politiků, kteří svým přístupem (problém prakticky neřešit) dovedou stát k totálnímu ekonomickému úpadku. Času na řešení však již moc nezbývá. Pan Tesař přítomným doporučil mít především správně cíle (strategický plán rozvoje), realizovat cíle a sledovat běžné hospodaření, znát možnosti města a vývoj financí – trend, důkladně plánovat zvládání závazků, mít finanční politiku města, správně motivovat své zaměstnance, hodnotit a trvale zlepšovat dosahování cílů. Svůj projev pak ukončil citátem pana W. Churchilla:”Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu.”

Celodenní, odborný program uzavřel Jan Švejkovský, který přítomné seznámil s novinkami v oblasti změn účetních a daňových předpisů na samosprávy. V rámci debaty se nejvíce hovořilo o zavedení účetnictví státu (od 1.1.2010), novele zákona a rozpočtových pravidlech (od 1.4.2009) a novely zákona o DPH (změny od 1.1.2010). Pan Švejkovský upozornil na praxi, kdy chybí metodiky a konkrétní informace k existujícím či chystaným změnám v zákonech. Novela rozpočtových pravidel kromě jiného zavádí povinnost obcí provádět kontroly ve všech zřízených organizacích obcí a měst, bez nich budou mít potíže s čerpáním veřejných financí. Pan Švejkovský upozornil na detaily v zákonech (sponzorské dary, inventarizace majetku atd.), velmi důležité je sledování dokladů přijatých a vydaných ve vztahu k DPH. V diskuzi, která probíhala již v rámci výkladu, se hovořilo o nájemném v bytech (bez nároku na odpočet DPH), o dani (DPH) z ceny obvyklé v rámci pronájmů za korunu.

Program konference byl završen krátkým losováním o atraktivní ceny, které věnovali partneři konference spol. Janus, Vera a pořadatel.

 

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE:

Komerční banka, a.s.

 

Video

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Finanční vize

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:210
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů35
Místostarostů, náměstků21
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů31
Vedoucích úředníků83
Úředníků34
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare