Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. května 2009 - VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
14. května 2009, hotel Černigov***, Hradec Králové

V pořadí již počtvrté se sešlo více jak 80 představitelů obcí Královéhradeckého kraje na setkání starostů a místostarostů, které pořádala společnost Regionservis. Stejně jako v předchozích ročnících i letos bylo spektrum témat pestré. Dominovala však zejména problematika zpětného odběru elektrospotřebičů a nakládání s odpady, aktuální problematika finanční krize a jejích dopadů do rozpočtů obcí a krajů, představení nového programu Zelená úsporám, stejně jako problematika údržby veřejných prostranství a veřejné zeleně.

V rámci úvodního bloku vystoupil i Miroslav Uchytil, člen Rady Královéhradeckého kraje pro sociální oblast a neuvolněný starosta Chlumce nad Cidlinou. Vyzdvihl zejména problematiku systémových a finančních opatření u stávající úpravy ústavů sociální péče. Dnes jen v Královéhradeckém kraji chybí cca 82 mil. Kč na zajištění činnosti těchto ústavů. Také připomněl aktuální problematiku dostavby dálnice z Prahy do Hradce Králové, a to zejména s ohledem na absenci tzv. liniového zákona.

První odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s odpadovým hospodářstvím, které přednesli zástupci společnosti Elektrowin a.s. a vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Petr Uhlíř. Příčiny a dopady finanční krize analyzoval Luděk Tesař, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Další pozornost se soustředila na další aspekty obecních rozpočtů v podání zástupce ČSOB Josefa Vaňouska a auditora Jiřího Oehla.

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního mobiliáře, dětských hřišť apod. stejně jako nejnovějším produktům při využití informačních technologií presentovaným zástupci společnosti Microsoft a Hewlett-Packard.

V průběhu programu zazněly z úst zástupců partnerské vysoké školy CEVRO Institut aktuální informace k některým návrhům zákonů, které jsou projednávány na půdě Parlamentu České republiky a které budou mít bezprostřední dopad na život obcí. Zvláštní pozornost při tom byla věnována problematice odpovědnosti za škodu vlastníků chodníků a jiných komunikací.

Závěrem setkání byly losovány věcné ceny, které darovaly partneři setkání. O příjemné oživení celodenního setkání se postaral Českolipský dětský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka.

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 


 

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Dětský sbor

Dětský sbor

Diskuse

Diskuse

Dotazování

Dotazování

Dotazy

Dotazy

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Média

Média

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odpověď na dotaz

Odpověď na dotaz

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Přednáška

Přednáška

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu přednášky

V průběhu přednášky

V sále

V sále

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:85
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů63
Místostarostů, náměstků16
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků2
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare