Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. dubna 2009 - IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE
14. dubna 2009, Aula Univerzity Tomáše Bati, Zlín

V pořadí již počtvrté se sešli na velikonoční úterý 14. dubna představitelé obcí Zlínského kraje na setkání starostů a místostarostů, které pořádala společnost Regionservis s.r.o.. Stejně jako v předchozích ročnících i letos bylo spektrum témat pestré. Dominovala však zejména tři velmi aktuální témata: problematika zpětného odběru elektrospotřebičů, problematika úspor elektrické energie, zejména s ohledem na veřejné osvětlení a problematika finanční krize a jejích dopadů do rozpočtů obcí. Jako obvykle pak zazněly i příspěvky zaměřené na problematiku veřejné zeleně a na elektronickou komunikaci úřadů, zejména s ohledem na zřizování datových schránek.

V úvodu setkání informoval prorektor vysoké školy CEVRO Institut Petr Kolář o některých návrzích zákonů, které jsou v současné době projednávány na půdě Poslanecké sněmovny. Zvláštní zájem vyvolala zejména informace dotýkající se novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která obcím uložila odpovědnost za škodu, která vznikne v souvislosti s běžným užíváním komunikací a chodníků, které jsou ve vlastnictví obcí.

První odborný panel byl věnován dosavadním zkušenostem s odpadovým hospodářstvím, které přednesli zástupci společnosti Elektrowin a vedoucí oddělení technické ochrany prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Tomáš Hladík. Příčiny a dopady finanční krize analyzoval Luděk Tesař, který přítomným zástupcům obcí doporučil výraznou obezřetnost při nakládání s výdajovou stránkou obecních rozpočtů. Další pozornost se soustředila na další aspekty obecních rozpočtů v podání zástupce ČSOB Josefa Vaňouska. Zejména aktuálním informacím k možnostem čerpání dotací z rozpočtu EU bylo věnováno vystoupení poslance a člena výborů pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tomáše Úlehly.

Závěrečná část programu byla věnována praktickým stránkám života obcí, jako je výstavba parků, návsí, obecního mobiliáře, dětských hřišť apod. stejně jako nejnovějším produktům při využití informačních technologií.

Podrobněji…
Finanční krize a její dopady na obce a města bylo aktuální téma přednášky Luďka Tesaře. Vyčíslil negativní specifika ČR (rostoucí dluhy státu a domácností, vysoké běžné výdaje státu, silný vliv odborů sílící konkurenci) a specifika pozitivní (relativně nízká zadluženost, zdravé finance obcí, málo rizikových úvěrů domácností, klesající daně). Podrobně se věnoval charakteristice současné krize a jejím příčinám, následně pak dopadu na podnikatelskou i veřejnou sféru v ČR. Pojmenoval jak záporné, tak kladné následky nynějšího stavu a předpokládané dopady na obce (snížené příjmy samospráv, lokální krachy firem, tlak na deficity rozpočtů, lokální rizika vysoké nezaměstnanosti). Ing. Tesař doporučil starostům, aby přehodnotili rozpočtové výhledy, vytvářeli rezervy, čerpali dotace, zvyšovali kvalitu služeb obce a stanovili si strategické plány rozvoje a reálné cíle. Z několika dobře použitých citátů Winstona Churchilla si přítomní jistě zapamatovali ten závěrečný: „Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu“. Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové informace, SME marketing a segmenty, ČSOB (hlavní partner) se soustředil na financování projektů samospráv z rozpočtu EU. Nabídl specifické produkty v oblasti komunálního financování, novou možnost postoupení pohledávky a informoval rovněž o výhodné nabídce pojištění pro obce a města v rámci ČSOB Pojišťovny.

Třetí odborný panel byl věnován otázkám veřejné zeleně a úpravám veřejných prostranství. Jiří Antoš, jednatel společnosti TR Antoš s.r.o., (hlavní partner) hovořil nejdříve (za nepřítomného J. Součka) o nutnosti zapojení odborné firmy do údržby zeleně (bezúdržbová zeleň neexistuje!) a podrobně se věnoval normám pro dětská hřiště a povinnostem, které z nich obcím vyplývají (nelze se např. zbavit právní odpovědnosti pouhým písemným varováním).

V závěrečné části panelu (informační systémy) vystoupil Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development (oficiální partner) představil výhody nového programu VIRTUOS (VIRTUálně Občan), který zapojuje moderní informační technologie do systému řízení veřejné správy, a vybídl přítomné k následování Plzeňského kraje, který jako první program zavedl. Program je možno vyzkoušet na www.virtuos.cz

PARTNEŘI SETKÁNÍ
Generálním partnerem setkávání starostů a místostarostů je Elektrowin a.s. Ředitel zákaznického oddělení Roman Abrham představil tuto nejstabilnější firmu v oboru, vzniklou na základě požadavku legislativy. Společnost se zaměřuje na velké spotřebiče a zajišťuje 85% sběru v ČR ,za dobu trvání ušetřila obcím 550 mil. a ekologické povědomí obyvatelstva se zvýšilo o 80%. Pan ředitel Abrham nabídl přítomným zastupitelům materiály a upomínkové předměty, které je možno využít při akcích v obcích a městech. Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti, hovořila o programu Putující kontejner, vhodném pro svazky obcí a mikroregiony, a o novém motivačním programu – příspěvku na zabezpečení sběrných dvorů v obcích (nejčastěji se za ně pořizují ekosklady).

PŘÍJEMNÉ ZAKONČENÍ
V závěru setkání se losovali ceny od Hlavních partnerů setkání:
ELEKTROWIN a.s.
Bártek Rozhlasy s.r.o.
TR ANTOŠ s.r.o.
ČSOB s.r.o.
Hewlett-Packard s.r.o.
Siacity s.r.o.
Profi regal s.r.o.
a další. Všem děkujeme.

TELEVIZNÍ REPORTÁŽ RTA ZE SETKÁNÍ: KLIKNĚTE ZDE...

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Debata

Debata

Diskuse

Diskuse

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Při přednášce partnera

Při přednášce partnera

Při přednášce

Při přednášce

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V průběhu přednášky

V průběhu přednášky

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:84
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů61
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Úředníků3

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare