Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

27. listopadu 2008 - IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje

27. LISTOPADU 2009
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE
Litomyšl, Státní zámek Litomyšl

Pro IV. setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek Pardubického kraje bylo tentokrát zvoleno Evropské školící centrum, které je součástí zámeckého areálu. Moderní konstrukční prvky, vhodně včleněné do historické renesanční stavby, byly důstojnou kulisou posledního setkání roku 2008.

Setkání, nad kterým převzal záštitu první náměstek hejtmana Roman Línek a pan starosta města Litomyšle Michal Kortyš. a kterého se zúčastnilo 133 zástupců měst a obcí kraje, v úvodu pozdravil starosta města Litomyšle Michal Kortyš. Ředitel nezávislé pořadatelské firmy Regionservis Lukáš Tesař v úvodu zmínil nejen Fond na podporu obcí a měst, ale především hovořil o budoucnosti tradičních setkání, od nichž se očekává nová podoba, kdy budou praktické informace převažovat nad teorií. Regionservis zachová stejnou výši účastnického poplatku jako doposud, snaží se získávat nové přednášející odborníky a také partnerské firmy, které nesou 2/3 nákladů všech akcí. Ředitel Tesař již v úvodu ocenil spolupráci stávajících i nových firem a poděkoval jim za pomoc při realizaci jednotlivých setkávání.

Hlavním tématem letošního ročníku krajského setkání byly finance, rozpočet 2009, rozvoj kraje, ekologie a informační technologie.

V prvním odborném panelu hovořila Jana Veberová, ředitelka společnosti EU Centrum, o případných problémech, souvisejících s žádostmi o dotace. V příspěvku popsala celý cyklus, zdůraznila kladné stránky i chyby v minulém období, upozornila na všechna úskalí v celém průběhu a poskytla mnohé praktické rady (! Např. nutnost vždy uvádět, že peníze byly poskytnuty z prostředků EU!). Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové organizace, SME marketing a segmenty, ČSOB, představil nový Municipální program na příkladu několika specializovaných služeb z portfolia ČSOB. Informoval rovněž o dosavadních zkušenostech s fondy EU (financování projektů – 3 jednotlivé fáze, z nichž nejvýznamnější je závěrečná-dotační management). Zajímavé byly informace o programu energetických úspor (ESP), dosažitelném pouze v ČSOB.

Ve druhém odborném panelu již v úvodu avizoval Jan Zikl, ředitel odboru Financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR, že jeho slova účastníky setkání příliš nepotěší. Odhad vývoje HDP, schodek přes 38 mld., nulový růst a další body jeho slova jen dokládala. Ředitel Zikl vyzdvihl fakt, že starostové se většinou chovají jako lepší hospodáři než státní orgány, srovnal reálné představy s finančními prostředky, které jsou k dispozici a v aktualitách hovořil o plánovaném harmonogramu legislativního procesu novely zákona o RUD i problematice boje s korupcí (v souvislosti s korupcí při udělování dotací). Mezi četnými dotazy zněly otázky typu proč stát nemá rozpočet jako obce a stále počítá s rostoucím schodkem či zda ten, kdo vymýšlí nové kroky, respektující přání EU, má povědomí o praxi a dopadech na obce. Odpovědi se dostalo i otázce, zda se bude i letos „rozdělovat medvěd“. Ano, ve výši 1,8 mld.

Hlídejte si saldo běžného hospodaření…
Luděk Tesař, který hovořil na téma Rozpočet 2009, v úvodu poděkoval řediteli Ziklovi, že nazývá věci pravými jmény (potlesk) a z pozice představitele apolitické a objektivní společnosti (Regionservis) se věnoval aktuálním informacím pro města a obce k sestavení rozpočtu. Od makroekonomického vývoje a jeho dopadu na města a obce (sílící koruna, úsporné a tudíž investice omezující chování vlády, klesající nezaměstnanost, růst platů, nutné omezování výdajů, rostoucí ceny energií, zadluženost státu) se soustředil především na vývoj struktury příjmů obcí (i vývoj zadluženosti), vyložil novelu zákonů s dopady na obce a města (všechny změny je možno nalézt na www.psp.cz, list č.542) a také na politiku finančního plánování. Pan Tesař doporučil především nepodceňování rozpočtového výhledu, hlídání salda běžného hospodaření, nebránění růstu platů (spíše je na místě redukování počtu pracovníků), výměnu energií za méně náročné apod.

Ve třetím odborném panelu (informační systémy ve veřejné správě, ekologie a odpadové hospodářství) vystoupil Rostislav Babarík, account manažer pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft s.r.o., který souhlasně reagoval na předchozí přednášky a ne zcela pozitivní výhledy. Výhody nového projektu VIRTUOS (VIRTUálně Občan) představil pak Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development, který vysvětlil projekt, jehož pilotní prověřování probíhá nyní v obcích Plzeňského kraje. Síti recyklačních obcí a měst se na závěr věnoval Tomáš Přikryl z Hnutí DUHA. Vysvětlil příčiny současného špatného stavu (v ČR je recyklováno jen 20% komunálních odpadů, i když recyklovatelných je 80%), pramenící ze slabé podpory recyklace. Aktivním obcím pak nabídl pomoc v podobě analýzy složení odpadů, postojů občanů, nové koncepci odpadového hospodářství i připomínkování zákonů (vše je možno najít na www.hnutiduha.cz/obce ).

Generálním partnerem IV. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Ondřej Vazda, vedoucí marketingu, seznámil účastníky s rozsáhlou činností firmy, existující od roku 1993, a jejími aktivitami v rámci kraje (Nasavrky, Mohelnice). AVE se věnuje recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami.

Zástupci hlavních partnerských firem měli rovněž možnost představit činnost svých společností - Jiří Antoš, jednatel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. (dětská hřiště, firma nově rozšiřuje nabídku o úpravu veřejných prostranství), Tomáš Kelnar, zástupce společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. (ozvučení), a Stanislava Koubová, marketingová specialistka pardubické stavební firmy CHLÁDEK A TINTĚRA a.s., která je vlajkovou lodí společnosti Enteria a věnuje se nyní především produktům pro obce (se sympatickým motem „Být užitečný svému okolí“. O možnostech kvalitního a potřebného dalšího vzdělávání informoval Vladimír Novotný, zástupce CEVRO Institutu o.p.s.

Tradiční losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem, proběhlo na závěr setkání a potěšilo mnohé z přítomných.

Ceny partnerských firem si ze slosování odnesli zastupitelé měst a obcí:

  • EU Centrum Tuněchody, Zámrsk
  • TR Antoš s.r.o. Žamberk, Hladkov
  • Bártek Rozhlasy s.r.o. Mikulovice, Brloh, Řetůvka, Jamné nad Orlicí, Hartmanice, Veselí, Neratov
  • Chládek a Tintěra a.s. Srnojedy, Střemošnice, Staré Město
  • Microsoft Řetůvka, Křenov, Veselí, Hartmanice, Choltice, Staré Ždánice, Morašice
  • Regionservis Střemošnice, Mistrovice, Jenišovice, Křenov
     

Video

Záštita pana starosty města Litomyšle Michala Kortyše

Záštita pana starosty města Litomyšle Michala Kortyše
Stáhnout (Adobe PDF)

11.2008, Záštita pana I. náměstka hejtman Pardubického kraje, Ing. Romana Línka

11.2008, Záštita pana I. náměstka hejtman Pardubického kraje, Ing. Romana Línka
Stáhnout (Adobe PDF)

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse s účastníky

Diskuse s účastníky

Diskuse.JPG

Diskuse.JPG

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Setkání začíná.JPG

Setkání začíná.JPG

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starosta

Starosta

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

U stánku partnera

U stánku partnera

U stánku partnera

U stánku partnera

U stánku partnera

U stánku partnera

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:134
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů96
Místostarostů, náměstků26
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Vedoucích úředníků3
Úředníků4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare