Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

30. září 2008 - IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

POD ZÁŠTITOU PANA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE PETRA BENDLA

16. ZÁŘÍ 2008
IV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Roztoky u Prahy, Hotel Academic****

V příjemném a dobře vedeném prostředí hotelu ACADEMIC v Roztokách u Prahy se sešlo 86 zástupců na čtvrtém setkání starostů, starostek a místostarostů, místostarostek Středočeského kraje. Hlavním tématem byly Finance, rozpočet 2009, rozvoj kraje, ekologie a informační technologie. Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské firmy Regionservis v úvodu především omluvil hejtmana Petra Bendla, který se setkávání tradičně zúčastňuje, ale tentokrát mu pracovní závazky těsně před volbami zabránily přijet. Ředitel Tesař uvedl, že ve spolupráci s mediálním partnerem, odborným časopisem Moderní obec bylo vybráno 13 hlavních témat, o které je zájem a kterým se bude Regionservis v rámci své nové koncepce v průběhu roku 2009 věnovat.

Stabilní realizační tým a správná vedoucí osoba

V prvním odborném panelu informovala Petra VAŠÁTOVÁ, zastupující Úřad Regionální rady, Region soudržnosti Střední Čechy, o Regionálních operačních programech a postupech čerpání dotací z EU. Pro region Střední Čechy, územně shodném s krajem, byly stanoveny 3 prioritní osy na podporu dopravy, cestovního ruchu, integrovaného rozvoje území, plus program technické pomoci. Ve Středočeském kraji se těší velkému zájmu fyzická revitalizace území (náměstí, návsí), v oblasti kultury jsou středem pozornosti např. muzea, podporované aktivity se týkají renovací, rekonstrukcí, úpravy území a přeložek technické infrastruktury. V oblasti vzdělávání jsou na l. místě mateřské školky a zařízení zdravotní péče. Největší zájem je pak o investice do základních škol, kde bylo podáno 10x více projektů než bude možno uspokojit, naopak malý zájem je o místní komunikace. Paní Vašátová apelovala na všechny zastupitele, aby neváhali konzultovat veškeré otázky, zdůraznila nutnost stabilního realizačního týmu a správné vedoucí osoby (ne starosta, je příliš zaneprázdněn) a pořádek v administrativě.
Jan Hanuš, vedoucí, EU Point Promotion Center Komerční banky a.s. jako „častý souputník projektů“ upřesnil pohled banky jak na financování a úvěrování, tak na dotace, představil průběh dotovaného projektu a přednesl nabídku KB na úvěrové programy s grantem. KB zřídila KB EU Point, specializovaný servis pro klienty (zvláštní skupinu pro pomoc municipalitám), který od roku 2002 profinancoval již 580 projektů.

Ve druhém odborném panelu – Rozpočet 2009, financování rozvoje obcí a měst, dotace z EU v praxi, vystoupil s obsáhlým příspěvkem Luděk Tesař, který se věnoval očekávaným změnám ve financování obcí. V nové prezentaci se soustředil na rozpočtový výhled a nástroje zlepšení hospodaření měst a krajů. Budoucností obcí a krajů jsou jednoznačně daňové příjmy (které by měly být vyšší), dotace naopak nižší (nejsou spásou). Šířeji zmínil novely zákonů s dopady na města (s velkou pravděpodobností negativními), porovnal optimální i nesprávný rozpočtový výhled (optimální výhled musí být především aktuální), podrobněji hovořil i o budoucnosti a opatřeních pro města a obce (vliv + doporučená opatření). Pan Tesař doporučil starostům především stanovit správné cíle a priority, nepodceňovat rozpočtový výhled, vyzval k dalšímu investování do lidí (komplexní program rozvoje zaměstnanců) a správnému plánování.

Ve třetím odborném panelu – Informační systémy ve veřejné správě – představil Miloš Vodička z firmy Hewlett Packard Development nový projekt VIRTUOS (VIRTUálně Občan). V pěti hlavních bodech (lehká spisová služba, elektronická podatelna, elektronická úřední deska, rezervace času úředníků a formulářový systém vysvětlil celý projekt, jehož pilotní prověřován í právě probíhá v obcích Plzeňského kraje

Generálním partnerem IV. ročníku setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje byla firma AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil činnost firmy.(věnuje se recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami). Možnosti představit své firmy dostali i představitelé hlavních partnerů, Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o., a Tomáš Kelnar, obchodní ředitel společnosti BÁRTEK ROZHLASY s.r.o..

Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Losování cen

Luděk Tesař

Luděk Tesař

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Před stánkem

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Přednáška

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V kuloárech

V kuloárech

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Zahájení

Zahájení

Dopis pana hejtmana Petra Bendla

Dopis pana hejtmana Petra Bendla
Stáhnout (Adobe PDF)

Záštita pana hejtmana Petra Bendla

Záštita pana hejtmana Petra Bendla
Stáhnout (Adobe PDF)

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:85
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů56
Místostarostů, náměstků21
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Úředníků3
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare