Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. dubna 2008 - II. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích

29. DUBNA 2008
II. KONFERENCE O BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCÍCH ČR

Praha, Hotel Praha*****

II. Celostátní konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích, pořádaná v Praze pod záštitou prvního náměstka primátora Rudolfa Blažka, nabídla 150 posluchačům ucelenou prezentaci toho, jak lze zvyšovat silniční bezpečnost v českých obcích a městech. Organizátorům se podařilo zajistit přednášející, kteří mají odborné zkušenosti ve všech třech základních oblastech (dopravní infrastruktura, dohled nad dodržováním pravidel a preventivní působení).

Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské společnosti Regionservis s.r.o. – Centrum služeb pro samosprávy v úvodu krátce představil svou společnost a pozval přítomné 10. června do Prahy na III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR.

V prvním odborném panelu představil Jaroslav Mach z odboru dopravy pražského magistrátu řadu realizovaných dopravně - inženýrských opatření včetně zhodnocení jejich přínosů. Petr Šmíd z Nadace Partnerství pak doplnil fungující dobré příklady z menších měst a obcí.

Velmi ožehavým tématem v českých městech je možnost sledovat a následně postihovat porušování dopravních předpisů. Významnost tématu potvrdili významní přednášející, vedle vedoucího odboru dopravy Ústí nad Labem mohli účastníci konference poslouchat také prvního náměstka primátora Hlavního města Prahy Rudolfa Blažka. Oba představili realizované postupy ve svých městech a potvrdili, že dohled města nad dodržováním silničních pravidel vede dlouhodobě ke snižování vážných dopravních nehod. Například v Praze v loňském roce klesl meziročně počet usmrcených o více než 40%. Možnosti současných technologií na tomto poli představil technický ředitel české společnosti Camea, spol. s r.o. Otto Fučík, jehož firma zároveň byla Generálním partnerem celé konference.

V závěrečné části prezentovala Blanka Sunkovská výchovné aktivity Besipu, které se odehrávají v obcích, od dopravní výchovy s novými materiály přes dětská dopravní hřiště až po unikátní projekty pro středoškoláky. Besip dnes například zajišťuje preventivní materiály pro všechny mateřské a základní školy, a záleží na každé obci, jak tento potenciál využije. Za města pak Hana Ginterová ukázala vlastní aktivity města Kroměříže a její základní školy Slovan.

Video

záštita pan náměstek Mgr. Rudolf Blažek

záštita pan náměstek Mgr. Rudolf Blažek
Stáhnout (Adobe PDF)

Diskuse

Diskuse

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Diskuse začíná

Diskuse začíná

Konference začíná

Konference začíná

Kuloáry

Kuloáry

Odborný panel

Odborný panel

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Odborný panel přednášek

Pohled do kuloárů

Pohled do kuloárů

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Předávání šeku

Předávání šeku

Při přednášce

Při přednášce

Řečníci

Řečníci

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Účastníci konference

Účastníci konference

V průběhu konference

V průběhu konference

V průběhu přednášky

V průběhu přednášky

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:118
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů34
Místostarostů, náměstků20
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů3
Vedoucích úředníků22
Úředníků16
Ostatní22

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare