Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

4. března 2008 - III. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
 
III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
4. března 2008
Ústí nad Labem, Best Western Hotel Vladimír****
 
Třetí ročník setkání starostů/starostek a místostarostů/místostarostek Ústeckého kraje se konalo v centru krajského města za účasti 73 zástupců obcí a měst. Letošní ročník setkání se věnoval tématům: Rozvoj kraje a regionální operační programy, rozvoj obcí – aktuality a příležitosti obcí do roku 2013, Posílení příjmů samospráv, dotace, ekologie a informační systémy. Pan Lukáš Tesař, ředitel pořadatelské firmy Regionservis – Centrum služeb pro samosprávy v úvodu krátce představil pořádající společnost a pozval přítomné na II. konferenci o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře (29. dubna 2008 v Praze), na III. Národní setkání starostů (10.června 2008 v Praze) a v předstihu na čtvrtý ročník setkání Ústeckého kraje (3.3.2009). Slovo dostala i Jana Chládková, starostka obce Vchynice, jejíž obec získala v minulém roce stotisícový grant na úpravu prostor dvora pohostinství, který bude nyní sloužit jako místo k odpočinku a pro děti. Projekt nazvaný Krásný dvůr vstoupí do života v sobotu 17. května 2008 a paní starostka pozvala všechny přítomné na slavnostní otevření.
 
V prvním odborném panelu „ROZVOJ KRAJE A OBCÍ, REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY“, podal
Petr Achs, zastupující administraci projektů Úřadu Regionální rady, celkovou informaci o Regionální radě s 58 zaměstnanci a o vzniklém Regionu soudržnosti Ústeckého a Karlovarského kraje. Hovořil především o prioritních osách ROP Severovýchod (PO 1 – Regenerace a rozvoj měst, PO 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje, PO 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, PO 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, PO 5 – Technická asistence, napomáhající řízení programu), informoval rovněž o připravovaném semináři k tomuto tématu v dubnu t.r. na p.Achse navázala Jana ČEKALOVÁ, specialistka EU POINT Komerční banky a.s., region Ústí nad Labem. Hovořila na téma možnosti financování a poradenství pro projekty dotované z EU a představila rozsah pomoci klientům s přípravou jejich projektů – od zajištění dotačního průzkumu po asistenční pomoc spolupracujících poradenských firem. Zvláštní pozornost pak věnovala programu PONTE II., který je určený pro flexibilní financování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU – od poskytování příslibů financování, předfinancování dotací a kofinancování projektů. Jako příklad úspěšnosti představila realizovaný projekt rekonstrukce lázeňské části města Klášterec nad Ohří a představila další možné alternativy (spolupráce s Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro regionální rozvoj).
 
 
Ve druhém odborném panelu - Dotace a posílení financování obcí – poskytl marketingový ředitel EU Centra Jakub Zahrádka konkrétní návody, jak získat a využít dotaci. Firma, jejíž hlavní činnost je soustředěna na města a obce, poskytuje služby jak komerčním subjektům, tak institucím státní správy, využívá šestileté zkušenosti existence firmy a může tudíž pomoci s volbou reálných a efektivních projektů, které mají naději na úspěch, případně varovat před častými chybami a omyly. Ředitel Zahrádka zdůraznil počáteční stanovení priorit, vyhodnocení nákladů, 5 fází přípravy, nutnou komunikaci všech zúčastněných, varoval před podceněním kvality závěrečné zprávy (vracení dotace není výjimečným zjevem). Jako praktický příklad pak uvedl zpracování projektové dokumentace historické památky v Bavorově. Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy, upřesnil náplň činnosti Regionservisu a porovnal ji s firmami obdobného názvu. V přednášce se věnoval reálným cestám a zdrojům posílení financí obcí. Rozebral problémy samospráv v ČR, poukázal na chyby systému, nepoměr mezi počtem starostů a úředníků správy či řešení problémů výhradně na vyšší instanci. Porovnal postavení Ústeckého kraje s ostatními regiony a jeho veskrze praktický vstup upozorňoval zastupitele na všechny souvislosti a možnosti pro obce, zatím ovlivněné faktem, že finanční prostředky jsou především v rukou státní správy. Posílení samospráv je zde prvořadý, nadstranický úkol, ze kterého vyplývá i odpovídajícím způsobem navýšený objem finančních prostředků. Úspěšná obec bude ta, která má dobře zmapovanou situaci, jasno v cílech a prioritách (tj. má plán, jedná rychle a dobře ví, co si může dovolit). Pan Tesař informoval o možnosti připojit podpis pod petici Stop dotacím z centra, zelenou samosprávám a zdůraznil, že jedinou silou, schopnou ovlivnit přerozdělování, jsou starostové obcí.
 
Třetí odborný panel byl věnován informačním systémům, ekologii a odpadovému hospodářství.
Rostislav Babarík, acount manager pro oblast veřejné správy společnosti Microsoft s.r.o. (Oficiální partner Regionservisu) vysvětlil obecně zásady e-governmentu, klady a zápory při jeho budování. Na příkladu „založení živnosti“ provedl přítomné návštěvou všemi úkony, které se dnes jeví jako časově náročné a komplikované, v budoucnu však budou zcela dostupné elektronickou cestou. S politováním konstatoval, že v současné době neexistuje oficiální strategie (po zrušení Ministerstva informatiky převzala kompetence Ministerstva vnitra, místního rozvoje, průmyslu a obchodu). Představil nový projekt e-GON, spisovou službu Light a věnoval se rovněž licenční politice společnosti. Pavel Jašek, odborník na problematiku odpadového hospodářství, se soustředil na zákon č.185/2001 o odpadech, nyní již 3. v pořadí, který je pro praktickou aplikaci značně nepoužitelný. Hovořil o připravované novelizaci s platností od r. 2010, která zohlední technologické využívání odpadů a v této souvislosti lze očekávat navýšení poplatků. - Na pana Jaška bylo vzneseno mnoho dotazů a kritických slov, týkajících se především obav z nárůstu byrokracie (popisy odpadu apod.).
 

I tentokrát opakovaně vystoupil Českolipský dětský pěvecký sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka a nabídl žánrově široký výběr z repertoáru, který má připraven pro nejrůznější příležitosti v obcích a městech (kontakt: 774 959 331).
 
Generálním partnerem třetího ročníku setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje se stala společnost AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., zástupce firmy David Kouba, vedoucí obchodního oddělení pobočky Ústí nad Labe, představil činnost firmy s 1.200 zaměstnanci, která se věnuje recyklaci, separaci, údržbě zeleně, sanaci starých ekologických zátěží a nakládání s druhotnými surovinami. Možnosti představit své firmy dostali i představitelé Hlavních partnerů (Jiří ANTOŠ, ředitel společnosti TR ANTOŠ s.r.o. a Karel ŠVEC z firmy OCÉ Česká republika).
 
Již tradičně bylo zlatým závěrem setkání losování cen, poskytnutých hlavními partnery a Regionservisem z Fondu na podporu rozvoje obcí a měst. Pro mnohé výherce získaná cena představuje vítanou pomoc. Firma OCÉ-Česká republika opět věnovala vysoce kvalitní tiskárny, EU centrum nabídlo zdarma zpracování dvou žádostí o dotace z EU, ELSTAV lighting poskytl poukaz na nákup prvků veřejného osvětlení, TR ANTOŠ poukaz na slevu na lanové prvky, SOVT RADIO 50.000,- CZK na bezdrátovou instalaci., Regionservis nabídl soubory kvalitních vín a Profi Regal kvalitní dárkové balíčky.

Generální partner akce


Video

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Diskuse v kuloárech

Diskuse v kuloárech

Chvíle občerstvení

Chvíle občerstvení

Kuloáry

Kuloáry

Losování cen

Losování cen

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Při přednášce

Sál

Sál

Setkání začíná

Setkání začíná

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Stůl řečníků

Stůl řečníků

V průběhu setkání

V průběhu setkání

V sále

V sále

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Výherci

Sbor

Sbor

Dětský sbor

Dětský sbor

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:73
Z toho:
Starostů43
Místostarostů24
Zastupitelů (resp. úředníků)6

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare