Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

11. prosince 2007 - III. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA

III. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

11.prosince 2007 PRAHA, HOTEL PRAHA*****

III.setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje proběhlo za účasti Petra Bendla, hejtmana Středočeského kraje, v Hotelu Praha***** v Praze 6 ? Dejvicích. Počet účastníků (nižší, než organizátor akce Regionservis předpokládal) byl bohužel ovlivněn zasedáním vedoucích představitelů kraje, probíhajícím ve stejném termínu. O to větší dík patřil těm, kdo s opravdovým zájmem o možnosti využití nových zdrojů pro své obce přijeli na III. ročník krajského setkání pořádané společnosti Regionservis s.r.o. Své díky vyjádřil při úvodním projevu i ředitel programu Regionservis Lukáš Tesař, který opakovaně charakterizoval ryze českou společnost. Zároveň zdůraznil potřebu jednoty a soudržnosti samospráv a pozval účastníky na akce v roce 2008, např. III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů se bude konat 10.června 2008 v Praze, datum čtvrtého ročníku setkání Středočeského kraje je stanoveno na 30. září 2008 v Praze.

Hlavním zaměřením třetího setkání bylo na úrovni krajské samosprávy: ROZVOJ KRAJE A BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY, REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY a obecní samosprávy: ZMĚNA DANÍ A PŘÍPRAVA ROZPOČTŮ OBCÍ NA ROK 2008.

Pan hejtman Petr Bendl přijel na setkání přímo z jednání se zástupci Evropské komise a účastníci setkání se tak jako první dozvěděli, že jen několik hodin předtím byl za účasti předsedy vlády, příslušných ministrů a všech hejtmanů, podepsán - spolu s dalšími osmi operačními programy (sedm ROP a dva sektorové operační programy ? Doprava a Podnikání a inovace) i Regionální operační program Střední Čechy. Region by tak měl získat cca 15 mld.Kč, ze kterých nejvíce prostředků půjde na projekty dopravní infrastruktury, veřejných služeb a cestovního ruchu. Pan hejtman současně upozornil i na očekávaný přetlak žádostí a konkurenci jednotlivých projektů, také však na velmi tvrdé podmínky EU a nutnost realistického zvažování projektů, doslova řekl: ?Držte se při zemí, nepřipravujte megalomanská díla?. Důležitá je i jejich velmi kvalitní a pečlivé zpracování.

Ředitel Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy Marek Kupsa detailně představil instituci, která bude spravovat vysoký objem finančních prostředků (až 18 mld. Kč), zvláště oddělení administrace projektů, kde se určitému projektu bude vždy věnovat jeden pracovník. Informoval o vyhlašování výzev na podávání žádostí o podporu projektů v oblasti regionální dopravní infrastruktury (I. výzva vyhlášena v říjnu, II. výzva, týkající se podpory pro oblast udržitelné formy veřejné dopravy, bude vyhlášena před vánoci. Další výzva je očekávána na jaře 2008 a zahrne i projekty na rekonstrukce místních komunikací v obcích nad 500 obyvatel). Pan ředitel Kupsa poskytl rovněž informace i praktická doporučení (akce s celoevropskou působností, podpora cestovního ruchu, vzdělávání ? značné prostředky budou k dispozici pro všechny školy včetně zájmových uměleckých škol, oblast sociální integrace, zdravotní péče, volnočasové aktivity).

V I. odborném panelu - Regionální operační programy a změna daňových zákonů ? se představili zástupci hlavního partnera - Komerční banky a.s., kterou 52% měst a obcí ČR považuje za svou hlavní banku. Vedoucí Municipálního financování Květoslava Botková představila nový produkt, program PONTE II, určený pro finanční partnerství a podporu a představující ideální způsob pro financování investičních záměrů. Mezi nabízené úvěrové produkty patří závazný i nezávazný příslib či vyšší forma nezávazného příslibu (do 3-5 dnů). Jeho předností je pružnost, nulové sankce za předčasné splácení úvěrů (KB je pokládá za neetické. Její cenová politika se odráží v chování k municipalitám, které spravují veřejné finance). Paní Botková upozornila na nutnost dodržovat podmínky Bruselu, tj. nutnost veřejného výběrového řízení, trvání smlouvy min. 6 let. Požadavek absolutní transparentnosti je v tomto případě zcela klíčový. Její kolega Rudolf Štika, specialista, hovořil naopak o připravenosti EU a doporučil oblasti, na které je výhodné se orientovat (OP Životní prostředí, OP Sociální integrace, OP Zaměstnanost a řada projektů na podporu vzdělávání).

Poslanec PSP ČR Michal Doktor, šéf vládní expertní skupiny ve svém vystoupení objasňoval filozofii reformy veřejných financí. Soustředil se na SDK (Složená daňová kvóta), která se v Evropě řadí mezi lepší, má však nevyhovující (a mnohdy nemotivující) vnitřní strukturu. Nutnost nového a téměř 100% překlopení daní přímých na nepřímé v počátku roku 2008 klade otázku, jak se tato změna odrazí v rozpočtech tak, aby neprocházely otřesem jako po zavedení společného zdanění manželů. V oblasti DPH vzroste absolutní číslo, čímž bude výběr garantován. Poslanec Doktor zmínil rovněž hledání rezerv (směšování kraje v nevděčné roli pečovatele o zdravotnictví, školství atd. a obce, na které za výhodných podmínek přechází majetek státu). Pozornost účastníků vzbudila odpověď na jeden z dotazů (někteří starostové nesdíleli optimismus přednášejícího), že v RUD není spravedlnost a pokus o ní je předem ztracen, protože se většinou jedná o politickou záležitost.

II. odborný panel byl věnován Rozpočtu 2008 a dotacím z EU v praxi. Přednášející Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy, se věnoval otázkám financování obcí v období 2008-2009 a jeho veskrze praktický vstup upozorňoval zastupitele na všechny souvislosti a možnosti pro obce, zatím ovlivněné faktem, že finanční prostředky jsou především v rukou státní správy.Pan Tesař rozebral novelu RUD pro rok 2008, kterou se spíše posilují pozice krajů, nikoli obcí. Vyjádřil nesouhlas s názorem pana poslance Michala Doktora v otázce nízké míry zaměstnanosti (současná ?honba na zaměstnance?) a naopak souhlasil s poznámkou pana poslance o nespravedlnosti v RUD. Luděk Tesař hovořil rovněž o významu úvěrů, které i do budoucna budou řešit financování projektů obcí a měst. Úspěšná obec bude ta, která má jasno v cílech a prioritách (tj. má plán, jedná rychle a dobře ví, co si může dovolit). Je třeba posílit samosprávy a kraje ! ? takové bylo vyznění této části panelu. Pod petici Stop dotacím z centra, zelenou samosprávám (jejímž autorem je Luděk Tesař) následně přibyly další podpisy starostek a starostů.

Českolipský dětský pěvecký sbor (pod vedením sbormistra Petra Nováka) pomohl v samém začátku i při druhém vstupu v průběhu jednání nastolit vánoční atmosféru. Předběžné nadělování způsobilo radost všem těm, kdo si domů odváželi kazety s kvalitními víny (prezentace vinařství obce Hostěradice na Znojemsku se konala později). Rozhodně budou ve svých obcích pochváleni šťastní výherci kvalitních a velmi hodnotných cen od firmy Océ-Česká republika (každá ve výši 250.000,- Kč ) či příslibu bezplatné přípravy projektu od Hlavního partnera setkání obchodního sdružení EU centrum.

Generálním partnerem třetího ročníku setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje byla firma AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o., jejíž zástupce Luboš Kačírek představil jak činnost firmy, tak programy, jimiž reaguje na municipální požadavky (např. Sběrné dvory apod.). Hlavní partnery setkání představili Vilém Tvrdík, ředitel strategického marketingu společnosti Hochtief, a.s., Jiří Antoš, ředitel společnosti TR Antoš, s.r.o., Ladislav Ročárek, ředitel společnosti Tepelná čerpadla- IVT, s.r.o., Jakub Zahrádka, výkonný ředitel sdružení EU Centrum a Tomáš Kovařík, key account manager společnosti Océ-Česká republika s.r.o. Po celou dobu jednání byli k dispozici rovněž zástupci dalších partnerů ? Elstav lighting s.r.o., Sovt-radio s.r.o., LeasePlan s.r.o., Vegacom a.s., Stavby silnic a železnic a.s. a CTS corp., s.r.o. .Všechny partnerské firmy představovaly možnosti, využitelné především pro města a obce.

ODKAZY NA ČLÁNKY V INTERNETU:
12.12. 2007 - Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje,  Praha hostila III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje...


Generální partner akce

 

Video

 

Výherci

Výherci

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Při přednášce

Při přednášce

Předávání cen

Předávání cen

Předsednický stůl

Předsednický stůl

Před stánky partnerů

Před stánky partnerů

Pěvecký sbor

Pěvecký sbor

Prezentace

Prezentace

Petr Bendl

Petr Bendl

Podepisování petice

Podepisování petice

Stánek partnera_3

Stánek partnera_3

Stánek partnera_2

Stánek partnera_2

Stánek partnera_8

Stánek partnera_8

Stánek partnera_7

Stánek partnera_7

Stánek partnera_6

Stánek partnera_6

Stánek partnera_5

Stánek partnera_5

Stánek partnera_4

Stánek partnera_4

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové a starostky

Starostové a starostky

Michal Doktor

Michal Doktor

Marek Kupsa

Marek Kupsa

Lukáš Tesař

Lukáš Tesař

Luděk Tesař

Luděk Tesař

Losování cen

Losování cen

Otázky

Otázky

Hejtman Středočeského kraje

Hejtman Středočeského kraje

Květoslava Botková

Květoslava Botková

Filip Kotora

Filip Kotora

Diskuse

Diskuse

Dotazy

Dotazy

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:130
Z toho:
Starostů85
Místostarostů29
Zastupitelů (resp. úředníků)16

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare