Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. listopadu 2007 - II. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

TISKOVÁ ZPRÁVA

II. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ KRAJE VYSOČINA

15.listopadu 2007, HROTOVICE, Sport-V-Hotel ****

15. listopadu se v Hrotovicích sešla více než stovka starostek a starostů, kteří se sjeli z nejvzdálenějších koutů kraje Vysočina. Záštitu nad setkáním převzal p. Antonín Mlynář, starosta města Hrotovice, který jako hostitel akce přivítal přítomné a velmi poutavě hovořil o téměř osmisetleté historii města a současných snahách směřujících ke zvýšení atraktivnosti života v obci.

Hlavním zaměřením letošního II. ročníku byla ZMĚNA DANÍ A PŘÍPRAVA ROZPOČTU OBCÍ NA ROK 2008.

V dopolední části programu se probíraly změny daňových zákonů a dopady na rozpočty samospráv. Přednášející z ministerstva financí pan Eduard Komárek využil dokonalé znalosti problematiky a z pozice zástupce ředitele odboru financování územních rozpočtů poskytl podrobné informace, využitelné pro většinu účastníků.

Druhý příspěvek pro krátké přestávce byl už úzce zaměřen na velmi aktuální téma rozpočtu obcí a měst na rok 2008, především schválená změna rozpočtového určení daní a její dopady na rozpočty samospráv. Přednášející Luděk Tesař, ekonom s mnohaletými zkušenostmi ze státní správy, se věnoval otázkám financování obcí v nadcházejícím roce a vztahu ke státnímu rozpočtu, podílu investic a poklesu jejich dotací pro obce a vývoji struktury zadluženosti obcí. Pozornosti se těšily čerstvé informace, týkající se schváleného návrhu RUD 2008 a jeho dopadu na obce, výčtu možných vlivů na finance obcí, strategických cílů NSRR a především cest zlepšení financí obcí (možné zdroje posílení daňových příjmů samospráv). Zvláště zajímavé bylo srovnání hospodaření vlády s veřejnými penězi a starostů, kdy vláda rozhazuje miliardovými částkami a starostové většiny měst a obcí si musí vystačit s několika miliony (i jen statisíci) na celý rok ! Přitom se starají o obrovská katastrální území tzn. udržují zeleň, lesy, louky a pozemky ve svém majetku, kromě toho musí svým občanům poskytovat očekávané služby a zároveň investovat např. do výstavby kanalizace atd. Faktem nad kterým starostům zůstává rozum stát je to, že polovina obcí v republice tj. cca 3 tisíce od státu dostává ve sdílených daňových příjmech pouhých 6,9 miliardy korun. Malé obce se tak stávají závislými výhradně na dotacích, o kterých rozhodují úředníci, nikolivěk politici potažmo veřejnost, která je volí ! Je obecně známo, že stát bude v příštím roce hospodařit s deficitem cca 75 miliard korun, což je 10x více, než činí rozpočty všech obcí do 500 obyvatel, které ale spravují největší území v zemi. Závěrem je třeba zdůraznit fakt, že stát vždy hospodařil stejně, ne-li hůře tudíž se nejedná o problém v politických stranách a jejich orientaci, ale jde spíše o to, že dosud na tuto skutečnost nikdo veřejně nepoukázal a tím pádem se ani neřeší. Mimochodem stát není schopen investovat ani tolik, kolik si "půjčí" na svoji činnost (viz. deficit), kdežto obce investují celkem 30% svých příjmů a na běžné výdaje (chod úřadu či obce) vynakládají minimální možné finance, díky jejich pilné práci je možné opravovat chodníky, ulice a další majetek obce, případně budovat mosty, dětská hřiště, školy, školky atd. Účastníci setkání si společně posteskli nad tím, že snad bude jednou vůle tento vývoj zvrátit, ale že BEZ AKTIVNÍ PODPORY VEŘEJNOSTI SE TAK ZŘEJMĚ BOHUŽEL NIKDY NESTANE !

Odpolední panel se zaměřením Obecní a městská samospráva - praktická řešení, příklady, nástroje bezezbytku naplnili pracovníci Komerční banky a.s., kterou 52% měst a obcí ČR považuje za svou hlavní banku. Květoslava Botková, vedoucí Municipálního financování, Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT a Rudolf Štika, specialista, hovořili na téma Nové nástroje KB pro financování municipálních projektů. Navýšení časového prostoru pro přednášející svědčilo o zájmu, který vzbudila nová nabídka KB pro rok 2008, zajišťující komplexní pokrytí projektového cyklu pro klienty žádající o podporu z EU SF, Program PONTE II, který je první nabídkou svého typu na trhu, případové studie či přehled operačních programů a dotační možnosti fondů EU pro obce. K zodpovídání specifických dotazů využívali přítomní především osobní kontakt s přednášejícími. Pozornost vzbudil dotaz na nepřítomnost představitelů kraje, kteří ač řádně a včas pozváni do Hrotovic nezavítali.

Oficiálním partnerem II. ročníku setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina byla firma MICROSOFT s.r.o., generálním partnerem firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., hlavními partnery pak ELSTAV lighting, KOMERČNÍ BANKA a.s., E.ON ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Dlouhodobými partnery jsou firmy OCONSULT, SOFT-RADIO s.r.o. a ČSOB, mediálním i partnery KRAJSKÉ NOVINY a EVROPSKÉ NOVINY.

V komerčních panelech představili Generální a Hlavní partner Luboš Kačírek, obchodní ředitel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (segmenty služeb pro města a obce, pro průmysl a živnost, cíle společnosti na českém trhu), Tomáš Kubín, vedoucí Oblastního managementu E.ON Česká republika s.r.o. (informace o oblastních manažerech, zodpovídajících za řešení požadavků veřejné správy). Všechny příspěvky a fotografie je možnost nalézt na www.regionservis.cz

Video


Generální partner akce

Záštita pana starosty města Hrotovice A. Mlynáře

Záštita pana starosty města Hrotovice A. Mlynáře
Stáhnout (Adobe PDF)

Zajímavé téma

Zajímavé téma

V průběhu setkání

V průběhu setkání

Tomáš Kubín

Tomáš Kubín

Při prezentaci_2

Při prezentaci_2

Při prezentaci

Při prezentaci

Přednáška probíhá

Přednáška probíhá

Přednáška

Přednáška

Před stánkem partnera

Před stánkem partnera

Prostor na dotazy

Prostor na dotazy

Prezentace partnera

Prezentace partnera

Pohled k řečníkům

Pohled k řečníkům

Podepisování petice

Podepisování petice

Stůl řečníků

Stůl řečníků

Stánek partnera_3

Stánek partnera_3

Stánek partnera_2

Stánek partnera_2

Stánek partnera_4

Stánek partnera_4

Stánek partnera

Stánek partnera

Starostové

Starostové

Setkání začíná

Setkání začíná

Luboš Kačírek

Luboš Kačírek

Losování cen

Losování cen

Odpověď na dotaz

Odpověď na dotaz

Odborný panel

Odborný panel

Kuloárové debaty

Kuloárové debaty

Eduard Komárek

Eduard Komárek

Diskuse s partnerem setkání

Diskuse s partnerem setkání

Diskuse s Lukášem Tesařem

Diskuse s Lukášem Tesařem

Diskuse

Diskuse

Atmosféra v sále

Atmosféra v sále

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:133
Z toho:
Starostů97
Místostarostů28
Zastupitelů (resp. úředníků)8

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare