Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. června 2021 - XVI. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje

  Místo konání: KOSTELEC NAD OHŘÍ, DVŮR PERLOVÁ VODA, č.p. 13  PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.


Aktuální témata v programu setkání:

 • Změny daňové legislativy, tzv. vládní "daňový balíček".
 • Dopady pandemie na veřejné rozpočty a systém sdílených daní.
 • Krátkodobý a střednědobý výhled hospodaření a investičního plánování (praktické rady a doporučení jak se dál zachovat).
 • Nový zákon o odpadech platný od ledna 2021 a systém oběhového hospodářství v praxi obcí a měst
 • Investiční výstavba obcí a měst v praxi.
 • Rozpočet obcí a měst na rok 2022 a střednědobý výhled.
 • Přehled důležitých a aktuálních změn v legislativě s dopady na obce a města.

Zaměření: 

 1. Dopady zrušení super hrubé mzdy na rozpočtové určení daní,
 2. Dopady pandemie na financování, hospodaření a investice obcí a měst,
 3. Nový zákon o odpadech v praxi územních samospráv,
 4. Vybrané aspekty zákonných povinností představitelů obcí a měst, např.:
  Péče řádného hospodáře, odpovědnost za způsobenou škodu, nakládání s obecním majetkem, neplatná smlouva, zveřejňování záměru, odchylka od cena obvyklé, právní jednání obcí navenek, povinnosti při uzavírání smluv, vybrané trestněprávní aspekty v rozhodovací činnosti, nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem.
 5. Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj, střednědobý výhled vývoje veřejných financí, informace cenné pro rozhodování starostů a místostarostů.
 6. Diskuze nad častými návrhy změn v "RUD".
 7. Investiční plánování a zdravé hospodaření obcí a měst v praxi, větší investice a praktický postup, jak rozhýbat investice obce, strategický a akční plán, finance obcí a jejich situace, trendy.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:05Prezentace Generálního a Strategického partnera krajských setkání
ZÁKONNÉ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘEDSTAVITELI OBCE- NOVINKY V LEGISLATIVĚ STŘETU ZÁJMŮ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ, MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD POD VELKÉ NOVELY ZÁKONA O ODPADECH
9:15Nové zákonné povinnosti představitelů obcí a měst v postavení tzv. veřejných funkcionářů: střet zájmů, vymezení politicky exponovaných osob, evidence skutečných majitelů
 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
10:00Místní poplatky za komunální odpad – problematické oblasti
 Obecní systém odpadového hospodářství – problematické oblasti
 Sbírka právních předpisů ÚSC – základní představení a informace
 Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
10:30Diskuze k tématu.
10:45Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:0030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.

FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V ROCE 2021-2022 + STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED - DOPADY ZMĚN DAŇOVÉ LEGISLATIVY A NOUZOVÝCH STAVŮ NA "RUD" A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST, AKTUÁLNÍ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED A BILANCE SDÍLENÝCH DANÍ, INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ A MĚST V PRAXI V REAKCI NA KRIZOVÝ STAV

11:30Změny legislativy v daňové soustavě dopady vládního daňového balíčku na rozpočtové určení daní
 Dopady krize na hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled - přehled aktualit a změn ze světa veřejných financí
 + diskuze k střednědobému výhledu vývoje financování územních rozpočtů
 Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
12:15Investiční plánování v reakci na dopady krize, praktické rady a tipy, porovnání a zkušenosti s předchozími finančními krizemi
 Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:45Diskuze k tématu
13:00Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:1530 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH, PRAKTICKÉ DOPADY NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH A MĚSTECH, MODERNÍ TECHNOLOGIE A ÚČINNÁ STRATEGIE V PRAXI
13:45Komunální odpady - přehled stávající legislativy - nový zákon o odpadech a co s tím?!
 Na co je třeba se připravit do roku 2035 (zákaz skládkování) - co je odpadem - skládkovací poplatek - třídící slevy - povinnosti obcí při nákladání s odpady
 Ekonomika provozu vlastních zařízení a potenciál obcí a měst v oběhovém hospodářství v praxi
 Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
14:15Smlouvy na svoz komunálního odpadu a výběrová řízení v reakci na stávající praxi
 Mgr. Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky, smlouvu o dílo a řešení sporů investora se stavitelem
14:45Diskuze k tématu.

 

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
15:00UKONČENÍ KRAJSKÉHO SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení + prezentace velmi chutného občerstvení od Generálního partnera setkání spol. Rational Czech republic s.r.o.

 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare