Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Slavíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

DatumMístoVar. symbolPřihláška
01.04.2019 - 02.04.2019 PRAHA, KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ PŘEMYSLOVNY104 Přihláška na akci »

     VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

    Místo konání: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ - PŘEMYSLOVNY, ul. U Milosrdných 17 Praha - Staré Město POHLED NA VCHOD DO KLÁŠTERA: ZDE MAPA MÍSTA: ZDE

CÍL:
Cílem programu Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 1. Jaký je výhled budoucnosti veřejných financí v České republice?
 2. Má vláda vůbec ještě prostor pro investice, nebo vše pohltí běžné, provozní výdaje?
 3. Jaký je stav zadlužeností státu a náklady na správu dluhu a má vláda nějakou strategii na její splacení?
 4. Můžeme očekávat příchod další finanční krize v letech 2019 - 2022?
 5. S čím mohou komunální politici počítat v oblasti plánování investic a hospodaření?
 6. Co se stane po konci plánovacího období EU, tj. konci dotací z Evropské unie?
 7. Jaká je vládní podpora regionální politiky a existuje vůbec?
 8. Co mohou obce a kraje očekávat v rámci rozvoje dopravních infrastruktury, tzn. výstavby dálnic, silnic první třídy a rozvoje železniční dopravy?
 9. Jaké dotační programy připravují Státní fondy životního prostředí, dopravní infrastruktury a rozvoje bydlení?
 10. Jaký je dopad novely stavebního zákona do praxe investičního a územního plánování územních samospráv?
 11. Jak správně postupovat při správě cizího majetku?
 12. Co znamenají v praxi pojmy jako např. "Péče řádného hospodáře" nebo "Střet zájmů"?
 13. Jak účinně a bez rizika vybrat dodavatele nebo prodat veřejný majetek?
 14. Na co si dávat má investor pozor při uzavírání smluv s dodavateli?
 15. Jaká je vládní strategie nakládání s odpady, co se chystá a jak se mohou obce aktivně zapojit?

Dále v odborném programu zazní:
Přednášky odborníků z praxe na téma:

 • hospodaření a financování,
 • investiční plánování,
 • strategické řízení,
 • správa majetku a trvalá udržitelnost, veřejné dražby majetku,
 • veřejné zakázky a smlouvy o dílo, elektronizace veřejných zakázek,
 • hmotná a trestní odpovědnost komunálních politiků,
 • odpadové hospodářství, jak získat větší samostatnost a nezávislost na externím dodavateli a jak náklad s odpady efektivně,
 • prezentace tzv. "Dobré praxe" tj. úspěšných projektů a investic starostů obcí a měst.

Těšit se můžete na:

 • Velmi bohatý doprovodný program ve stylovém prostředí.
 • Degustace vybranných lahůdek a nápojů,
 • Vynikající lahodné a bohaté občerstvení,
 • Spousty prostoru pro diskuzi,
 • zajisté se nebudete v žádném případě nudit a to ani na odborném ani na doprovodném programu. Nabízíme jen to nejlepší.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

1. DUBNA ZAHÁJENÍ:
9:00Úvodní slovo, poděkování čestným hostům a partnerům
 Lukáš Tesař, majitel pořádající společnosti Regionservis s.r.o.
9:05Úvodní slovo Generálního partnera Národního setkání
9:10Slavnostní zahájení Národního setkání:
 Uctění památky zakladatelů a členů Československého domácího odboje v roce 1914, tzv. „Maffie“.
9:15Projev u příležitosti 100tého výročí prvních komunálních voleb v Československu v roce 2019
 PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, v.v.i.
STÁTNÍ ROZPOČET, STAV A VÝHLED BUDOUCNOSTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ, INVESTIČNÍ PLÁN VLÁDY ČR, SPRÁVA DLUHOVÉ SLUŽBY A PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
9:30Státní rozpočet 2019, vládní strategie hospodaření státu a plán investic
 Zadluženost, náklady na správu dluhu a výhled hospodaření s dluhovou službou státu
 Výhled stavu veřejných financí, správy daní a spolupráce s obcemi, městy a kraji
 JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí České republiky
10:00Diskuze s paní ministryní a účastníky k ekonomickým tématům.
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ
10:20Krátká ústní prezentace Hlavního partnera Národní setkání.
PŘESTÁVKA NA POHOŠTĚNÍ
10:3030 minut přestávka na pohoštění. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
STRATEGIE ROZVOJE A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
11:00Financování územních rozpočtů, vývoj a výhled sdílených daní, přehled hospodaření územních samospráv
 Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
11:30Strategie a akční plán napojený na finanční možnosti obcí a měst aneb jak plánovat a financovat rozvoj v praxi
 Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:00Diskuze s řečníky a pozvanými hosty k tématu hospodaření, financování a investování územních samospráv.
PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ
12:15Krátká ústní prezentace hlavního partnera Národního setkání
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:3030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI OBCÍ A MĚST – PREZENTACE STÁTNÍCH FONDŮ ČESKÉ REPUBLIKY
13:00Aktuální dotační programy a příležitosti pro územní samosprávy v oblasti životního prostředí
 Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
13:30Aktuální dotační programy a příležitosti pro územní samosprávy v oblasti dopravní infrastruktury
 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
14:00Aktuální dotační programy a příležitosti pro územní samosprávy v oblasti rozvoje bydlení např. „Program regenerace sídlišť“
 Ing. Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení
14:30Diskuze s řečníky bude vždy po skončení jejich příspěvku.
15:00UKONČENÍ PRVNÍHO DNE ODBORNÉHO PROGRAMU NÁRODNÍHO SETKÁNÍ
 VOLNĚ NAVAZUJÍCÍ NEFORMÁLNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM NA LODI S HOSTINOU A HUDBOU K TANCI A POSLECHU
 Po skončení odborného programu Národního setkání následuje přesun na nedaleko vzdálenou tzv. "Loď Pivovar" (stylový minipivovar na lodi), která se nachází pod Štěfánikovým mostem před MPO ČR mapa zde: klikněte..., na lodi bude nachystáno rautové pohoštění s nápoji, k tanci a poslechu bude hrát kapela "Holokrci"
PREZENCE OD 8:30 HODIN
2. DUBNA ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení druhého dne, krátké představení programu atp.
DOPAD NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA DO INVESTIČNÍHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚST A OBCÍ
9:05Představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopad na rozhodování orgánů obcí a měst  
 Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, odborník na stavební právo, bývalý místopředseda legislativní rady vlády a náměstek ministrů spravedlnosti, dnes partner Advokátní kanceláře Havel a Partners
9:45Odborníkem řízená diskuze k tématu stavebního práva z pohledu investora, příklady v advokátní a soudní praxi.
ŘÍZENÍ RIZIK PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU, TRESTNÍ A HMOTNÁ ODPOVĚDNOST KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
10:00Správa majetku, zákonné povinnosti a práva představitelů územních samospráv při správě majetku
Péče řádného hospodáře, význam pojmu, praktické rady a tipy a střet zájmů
 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
10:30Trestní a hmotná odpovědnost hejtmanů, primátorů a starostů – praktické rady, tipy a minimalizace rizik
 pozván je JUDr. Jiří Teryngel, advokát, renomovaný odborník na trestní právo, bývalý prokurátor a předseda komise pro trestní právo a dlouholetý bývalý člen Legislativní rady vlády ČR
11:00Odborníkem řízená diskuze k tématu rizik při správě cizího majetku a výkonu veřejné, politické funkce, trestní odpovědnosti apod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:3030 minut přestávka na pohoštění. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VEŘEJNÉ DRAŽBY – MINIMALIZACE RIZIK A JAK CHYTŘE NAKUPOVAT A PRODÁVAT I S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ
12:00Zásady zadávání veřejných zakázek v praxi územních samospráv a ve vazbě na smlouvu o dílo - elektronizace veřejných zakázek
 Mgr. Petr Prášek, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvu o dílo
12:30Diskuze k tématu zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv obcí, měst a krajů.
12:45Veřejné dražby – jak chytře a efektivně prodávat veřejný majetek bez rizika
 Kamil Stupka, odborník na veřejné dražby, jednatel spol. Dražbyprost s.r.o.
13:00Diskuze k tématu prodeje veřejného majetku, veřejným dražbám apod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:1530 minut přestávka na pohoštění. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem.
EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI OBCÍ A MĚST
13:45Odpadové hospodářství v praxi obcí a měst, informační systém odpadové hospodářství, autovraky, evidence, obaly, přeshraniční přeprava, zpětný odběr, recyklace, příklady z praxe, možnosti úspor a dotační programy
 Mgr. Jiří Valta, odborník na odpadové hospodářství v praxi, vedoucí oddělení státní agentury CENIA
14:15Jak chytře snižovat množství směsného komunálního odpadu v praxi
 Odborník na odpadového hospodářství v praxi, zástupce společnosti JRK Česká republika s.r.o.
14:45Diskuze k tématu odpadového hospodářství.
15:00ZAKONČENÍ NÁRODNÍHO SETKÁNÍ OBĚDEM FORMOU TEPLÉHO BUFETU

CENA ZA DVA DNY: 2.500,- KČ NA OSOBU
(v ceně je občerstvení po celé dva dny, včetně oběda a velmi bohatého doprovodného programu první den).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 29. BŘEZNA 2019
(resp. do vyčerpání max. kapacity akce 200 míst divadelní uspořádání).

Upozornění: Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


DŮLEŽITÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek a jmen řečníků. Pravidelně aktualizovaný program naleznete na našich internetových stránkách www.regionservis.cz. Jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou účast, ostatní jména doplňujeme až na základě závazného potvrzení. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady, ukázky produktů a služeb. Účastníci, partneři a pozvání hosté Národního setkání mají vstup na doprovodný program zdarma včetně doprovodu. Další registrace není nutná, ovšem je nutné (z kapacitních důvodů) si předem rezervovat místo (emailem) na doprovodném programu. Prezence účastníků začíná brzy, již v 8:00 hodin. K prezenci se dostavte, prosíme, včas. Děkujeme.

Parkování: Anežský klášter se nachází na Starém Městě, v historickém centru Prahy, které nebylo postaveno pro současné potřeby, a proto nedoporučujeme do místa dojíždět autem. Ideální je ponechat auto v hotelu, kde budete bydlet, případně na parkovištích na okraji Prahy. Nejbližší parkovací dům je v nákupním centru Palladium za 700,- Kč na 24 hodin. Děkujeme Vám za pochopení. Komplexní informaci a přehled o možnostech parkování v Praze najdete na těchto internetových stránkách: http://www.parkujvklidu.cz/

Stravování: Účastníci po celý den obdrží občerstvení včetně nápojů. První den odpoledne je nachystaná hostina s doprovodným programem a hudebním doprovodem, která navazuje na odborný program. Druhý den je pak ukončen obědem formou bufetu přímo v klášteře.

Ubytování: Ubytování si zajišťuje a hradí každý sám. Nejlepší a nejspolehlivější forma je využití služeb ubytovacího portálu www.booking.com kde najdete mnoho vynikajících apartmánů na Starém městě a v blízkém okolí za velice slušných podmínek.

Doprovod účastníků na odpolední program prvního dne: Na odborný program Národního setkání prvního dne volně navazuje doprovodný program, který se uskuteční na kotvící lodi s minipivovarem vzdálené cca 100m od kláštera, účastníci si mohou vzít s sebou 1 osobu blízkou jako doprovod. U prezence si vyzvednou "vstupenku" na loď pro svůj doprovod.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare