Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

3. - 5. června 2003 - II. Národní sněm regionů 2003

Města jsou tahouny do EU, kraje nepřijely, tolik národní sněm regionů 2003

Druhý ročník Národního sněmu regionů v Kroměříži byl netradiční akcí, která vyzvala naše regiony k aktivní účasti v EU. Tentokrát se sněmu zúčastnili první rada Velvyslanectví Francouzské republiky, pan Charles Malinas a zástupce atašé pro technickou spolupráci, pan Daniel Bombera, Chargé d´Affaires Chorvatské republiky, pan Žejlko Posavec, Chargé d´Affaires Lottyšské republiky, pan Petr Rachunek, vyslanec Rakouské republiky, pan Viktor Andreas Schneider, rada Velvyslanectví Ruské federace, pan Genadij Askaldovic, generální konzul Velvyslanectví Polské republiky, pan Andrzej Kaczorowski a obchodní konzul Piotr Czosnyka. Významní zástupci spřátelených zemí se těšili, že naleznou více aktivity v našich krajích. Kraje však bohužel neprojevili zájem o možnost aktivně se podílet na rozvoji spolupráce se zahraničím a EU a nevyužili tak příležitosti, která jim byla otevřeně nabídnuta.  Tento fakt využily města a obce, které se tak staly ?tahouny? zájmu o vstup regionů ČR do EU.

Prezidentka Italské asociace radnic evropských měst a regionů Evropy (AICCRE), paní Maria Teresa Coppo, která velmi zaujala svým projevem. Řekla doslova: ?Navázání spolupráce a partnerství jsou svým způsobem gesta přátelství, gesta vstřícnosti, gesta vzájemného poznávání, gesta porozumění, výraz vůle pracovat společně. Partnerství, tak jak je chápe AICCRE je prostředkem jak přimět občany k účasti na sjednocování Evropy, prostředkem, jak v občanech vytvářet evropské povědomí.? Tím více organizátory i představitele měst a obcí zklamalo slabé zastoupení krajů jako vyšších samosprávných celků.

Nosnou linií všech projevů byla aktuální otázka vstupu České republiky do Evropské unie a změn, které z této problematiky vyplývají. O úloze a postavení Ministerstva pro místní rozvoj hovořila Mgr. Ivana Hanačíková, náměstkyně ministra. Tajemník Magistrátu města Brna, Ing. Pavel Loutocký, se zabýval úkoly, před kterými stojí rada města Brna v období vstupu do Evropské unie. Vstup do EU a s tím spojené legislativní změny ve vztahu ke krajům byly tématem projevů poslanců parlamentu ČR,  JUDr. Zdeňka Koudelky a Ing. Veroniky Nedvědové. Přednáška Doc. Ing. arch. Jiřího Löwa CSc, zastupitele Jihomoravského kraje se týkala regionálního rozvoje a spolupráce mezi regiony. Velmi zajímavé vystoupení Ing. Milana Deutsche na téma ?Nástroje a principy public relations? vyvolalo mimořádný zájem o kontakty zastupitelů obcí s přednášejícím. Ministerstvo školství skvěle reprezentovala Ústřední školní inspektorka Ing. Marie Kalábová, jejíž projev vzbudil zasloužený ohlas. Za Ministerstvo životního prostředí promluvil ředitel odboru integračního financování Ing. Tomáš Oliva. Ministerstvo zahraničí zastupoval JUDr. Ivan Jančárek, ředitel odboru koordinace vztahů s Evropskou unií. Z Ministerstva zemědělství se zúčastnili vrchní ředitel Ing. Zdeněk Růžička a ředitel odboru Ústředního pozemkového úřadu Ing. Jiří Hladík.

Je nutné se zmínit i o zastoupení sponzorů, z nichž jmenujeme zejména generálního partnera Národního sněmu regionů, podnik ELSTAV (údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení), dále IMG (pojistný program pro obce a kraje), Komerční banku a.s. a firmu BERIT (dodavatele informačních systémů). K dalším sponzorům náleží PREFA Brno a.s. (výroba betonových dílců pro pozemní stavby) a firma HOCHTIEF VSB a.s. (stavební firma v rozsahu rámce EU). Televizní záznam celé akce provedla firma TvF z Brna.

Na závěr se konala prezentace historických sídel a významných měst, mezi kterými zcela mimořádným způsobem vynikli reprezentanti města Telče. Je příjemné konstatovat, že i druhý ročník Národního sněmu regionů ukázal hlavní trendy integračního procesu ve vazbě na naše regiony, zvláště nyní, když je naše republika jen kousek od vstupu do EU.

Účastníci O. Zelinková, P. Vrátil

Účastníci O. Zelinková, P. Vrátil

Zasedací pořádek

Zasedací pořádek

Zahraniční hosté

Zahraniční hosté

Vyslanec Ruské federace p. Gennadyj

Vyslanec Ruské federace p. Gennadyj

Rytíři_6

Rytíři_6

Rytíři_5

Rytíři_5

Rytíři_4

Rytíři_4

Rytíři_3

Rytíři_3

Rytíři_2

Rytíři_2

Rytíři_1

Rytíři_1

Referát pí. Hanačiková MMR ČR

Referát pí. Hanačiková MMR ČR

Referát p. Jančárek MZv ČR

Referát p. Jančárek MZv ČR

Referát p. Kazcorowski

Referát p. Kazcorowski

Refereát p. J. Novák SFDI ČR

Refereát p. J. Novák SFDI ČR

Předsálí

Předsálí

Prezentace Gordic

Prezentace Gordic

Prezence 2

Prezence 2

Prezence

Prezence

Paní Kalábová

Paní Kalábová

Pan tajemník Loutocký

Pan tajemník Loutocký

Pan místostarosta Sedláček

Pan místostarosta Sedláček

Pan Zykán

Pan Zykán

Pan Růžička

Pan Růžička

Pan Oliva Mžp ČR

Pan Oliva Mžp ČR

Pan Malinas

Pan Malinas

Pohled do sálu_5

Pohled do sálu_5

Pohled do sálu_4

Pohled do sálu_4

Pohled do sálu_3

Pohled do sálu_3

Pohled do sálu_2

Pohled do sálu_2

Pohled do sálu_1

Pohled do sálu_1

Nádvoří zámku_2

Nádvoří zámku_2

Nádvoří zámku

Nádvoří zámku

MKČR

MKČR

Logotyp

Logotyp

IMG prezentace

IMG prezentace

Fanfáry, zahájení

Fanfáry, zahájení

2Vyslanec Ruské federace p. Gennadyj

2Vyslanec Ruské federace p. Gennadyj

2Referát pí. Hanačiková MMR ČR

2Referát pí. Hanačiková MMR ČR

2Referát pí. Coppo

2Referát pí. Coppo

2Fanfáry, zahájení

2Fanfáry, zahájení

1Referát pí. Coppo

1Referát pí. Coppo


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare