Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv aktualit

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

 • 2. květen
  TERMÍNY ŠKOLENÍ 3. KVĚTNA V LOUČENI A 12. KVĚTNA V PLZNI JSOU ZCELA ZAPLNĚNY

  Maximální kapacity obou školení, 3. května v Loučeni s názvem "Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu + workshop" a 12. května v Plzni s názvem "Obce a města v právních vztazích", jsou zcela zaplněny. Dalším zájemcům nabídneme nové termíny školení počátkem června.

 • 19. duben
  SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA SEDMÉ NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

  Srdečně zveme všechny zájemce na VII. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky, které se koná 9. června v Praze ve Slovanském domě. Podrobnosti naleznete zde: klikněte...

 • 15. duben
  ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE IV. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Z důvodů podlimitního počtu účastníků jsme posunuli termín konání IV. Konference o veřejných zakázkách - nový zákon, která se měla konat 21. dubna v Praze. Nový termín je 2. června. Zároveň jsme se rozhodli přepracovat program tak, aby byl více atraktivní a zároveň lépe odpovídal současným potřebám a prezentoval tak problematiku zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli zcela komplexně, včetně např. hmotné a trestní odpovědnosti nebo vazbě na obecní zřízení. Konference je tak komplexním přehledem všeho, co volený zástupce nebo úředník města  a obce potřebuje vědět o veřejných zakázkách

 • 13. duben
  PŘÍPRAVY VII. NÁRODNÍHO SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY VRCHOLÍ

  Přípravy dalšího v řadě již sedmého ročníku Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky vrcholí. Národní setkání se bude konat 9. června ve Slovanském domě v samotném srdci Prahy na rozmezí starého a nového města (ul. Na Příkopech). Svá místa si můžete rezervovat již teď, přihlásit: klikněte...

  Hlavní témata na Národním setkání:

  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A OBCE:

  1. Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva zemědělství: hospodaření s vodou v krajině, snižování nepříznivých důsledků sucha a povodní (mj. připravovaná výstavba nových vodních nádrží), pozemkové úpravy, protierozní opatření, protipovodňová opatření, krajinotvorná opatření a další;
  2. Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí;
  3. Aktuální programy pro kraje, města i malé obce, možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci Ministerstva zemědělství;
  4. Aktuální možnosti financování vodohospodářských projektů v kompetenci Ministerstva životního prostředí;
  5. Připravované návrhy novel zákonů v oblasti vod.

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A OBCE:

  1. Současný systém nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích (sběr, svoz, třídění a využití) a jeho výhledy do roku 2024; Priority nového Plánu odpadového hospodářství; Současný stav tvorby Plánů odpadového hospodářství v krajích; Program předcházení vzniku odpadu v ČR – opatření týkající se územních samospráv;
  2. Aktuální programy pro města a obce a možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci MŽP (SFŽP); které přispívají k efektivnímu nakládání s odpady a snižují nepříznivé důsledky nakládání s odpady na životní prostředí;
  3. Návrh nového zákona o odpadech – nejdůležitější změny, které se dotknou měst a obcí, současný stav přípravy.
 • 12. duben
  PROGRAM POSLEDNÍHO KRAJSKÉHO SETKÁNÍ PŘED PRÁZDNINAMI JE HOTOV

  Poslední krajské setkání v sezóně před prázdninami je připravené. Jde o XI. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina, které se bude konat 26. května na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Podrobnosti naleznete zde: klikněte...

 • 12. duben
  NA SETKÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NÁM ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 20 VOLNÝCH MÍST ZE 100

  K dnešnímu dni máme posledních 20 volných míst ze 100 na XI. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje, které se koná 28. dubna na zámku Slavkov u Brna. Po naplnění maximální kapacity bude registrace ukončena, proto prosím neodkládejte registraci na poslední chvíli.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare