Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. dubna 2021 - ONLINE - ODBORNÁ KONFERENCE O STRATEGII ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PO VELKÉ NOVELE ZÁKONA

DatumMístoVar. symbolPřihláška
22.04.2021 online103 Přihláška na akci »

NOVÁ STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚST A OBCÍ V REAKCI NA NOVELU ZÁKONA O ODPADECH A STRATEGII EVROPSKÉ UNIE (ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ) - VÝKLAD PRO STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A HOSPODÁŘE

Internetová konference a diskuze s odborníky z praxe o komplexním a koncepčním, moderním a reálném řešení zpracování komunálního odpadu, svozu, separaci, dalším zpracování a energetickém využití odpadu.

Místo konání: INTERNET

Cílová skupina: starostové a místostarostové, hospodáři s odpady a odborníci na odpadové hospodářství.

Cíle a zaměření konference:

 • Reálný, koncepční a komplexní přístup ke zpracování odpadů.
 • Zaměření na obce, města, regiony a mikroregiony.
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady.
 • Separace, svoz a další využití odpadů.
 • Komunitní spalovny a energetické využití odpadů.
 • Možnosti praktické spolupráce v regionech.
 • Motivace změn v odpadovém hospodářství.
 • Konec skládkování - dopady na obce a města.
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky.
 • Skládkovací poplatky a školní sběr.
 • Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady.
 • Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat.
ZAHÁJENÍ V 9:00 HODIN
 Ing. JIŘÍ VALTA
Profil:vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
 Několik let pracoval v soukromém sektoru jako odpadový hospodář, manažer.
 Prof. Ing. PETR STEHLÍK CSc., dr.h.c.
Profil:ředitel Ústavu procesního inženýrství Vysokého účení technického v Brně
 místopředseda České společnosti chemického inženýrství a spoluzakladatel renomované společnosti zaměřené na zpracování a energetické využití odpadů fungující již 25 let.
 Mezinárodně uznávaný odborník, který unikátním způsobem propojil výzkumnou a realizační sféru v oblasti nakládání s odpady s přímým využitím výsledků výzkumu v praxi a zaměřením na regiony a mikroregiony.
 Doc. Ing. MARTIN PAVLAS, Ph.D.
Profil:vedoucí sekce energetických systémů Ústavu procesního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, řešitel strategických projektů ve sféře odpadového hospodářství.
 Expert na komplexní řešení v oblasti nakládání s odpady, autor unikátní koncepce pro podporu investičního plánování v této oblasti.
 Ing. JAN KRIŠPÍN
Profil:generální ředitel společnosti EVECO Brno s pětadvacetiletou tradicí a řadou referencí v předmětné oblasti.
 Spoluautor nových řešení a unikátních technologií určených pro obce a regiony.
 Mgr. PETR PRÁŠEK
Profil:advokát s dlouholetou praxí v oblasti smluvního práva, zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obsah a časový rozvrh konference:
9:10-9:45

Úvod:

 • Odpady zde s námi budou vždy …
 • Nejen náměty a impulsy, ale konkrétní a efektivní řešení!
 • Nebezpečné vlivy – demagogie, diletanti, technologičtí lobbisté, …
 • Rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem
 • Koncepční a komplexní řešení – co obce, mikroregiony a regiony skutečně potřebují, nikoliv pouze
  to, co je „na skladě“
9:45-10:00Přestávka
10:00-11:00

Komunální odpady - přehled stávající legislativy
Nový zákon o odpadech a co s tím?

 • Přechod k oběhovému hospodářství a motivace změn v odpadové legislativě
 • Závazky ČR a jak se k nim blížíme
  -    Hlavní problém je směsný komunální odpad (SKO), ostatní druhy odpadů jsou důležité, nikoliv však rozhodující
  -    Prognóza vývoje stavu komunálního odpadu (KO) – na základě výsledků řešení reálných projektů
 • Jak lze předcházet vzniku komunálního odpadu?! Třídění odpadu a recyklace
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady.
 • Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky – konec skládkování, dopad na rozpočet obcí,
  skládkovací poplatky
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky
  (Možnosti využití unikátních výpočtových nástrojů, které nejsou jinde ve světě
  pro podporu rozhodnutí.)
11:00-11:30

Smlouvy na svoz komunálního odpadu

 • Způsob zadání a financování,
 • Aktualizace ceny
 • Náležitosti smlouvy
11:30-11:45Přestávka
11:45-12:30

Reálná praxe, nová unikátní řešení šitá na míru

 • Investiční záměry a logistika
 • Komplexní řešení odpadového hospodářství v obcích, mikroregionech a regionech
 • Zpracování kalů z ČOV a nerecyklovatelných plastů
 • Malá zařízení na energetické využití odpadů, zcela nový přístup založený
  na modulárním kontejnerovém uspořádání EVECONT
 • Energetické využití odpadů v praxi – reference a existující provozy
12:30-13:00

Aktuální přehled dotačních programů pro oblast odpadového a oběhového hospodářství.

13:00UKONČENÍ KONFERENCE
PŘEHLED PŘESTÁVEK A DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POSLUCHAČE:
1.Přestávky si určuje moderátor sám, jde o online výklad
2.Dotazy k tématu prosíme, zasílejte dopředu na email: podatelna@regionservis.cz , aby se přednášející mohli lépe připravit na výklad, velmi Vám děkujeme.
3.Detaily ohledně technického řešení obdržíte emailem po své registraci.
4.Součástí semináře jsou podklady v elektronické podobě.

CENA: 2.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 16. DUBNA 2021. Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare