Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

18. února 2021 - ONLINE SEMINÁŘ - NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY LEGISLATIVY

DatumMístoVar. symbolPřihláška
18.02.2021 online102 Přihláška na akci »

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY LEGISLATIVY - VÝKLAD PRO ODBORNÍKY

Internetová konference zaměřená na změny zákona o odpadech a související legislativy

Místo konání: INTERNET

Cílová skupina: vedoucí úředníci a úředníci zabývající se problematikou výkonu státní správy v oblasti odpadů, hospodáři s odpady a odborníci na odpadové hospodářství, starostové a volení zástupci měst a obcí.

Cíle a zaměření semináře:

 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady,
 • Dopady zákazu ukládání využitelných odpadů na skládky,
 • Skládkovací poplatky a školní sběr,
 • Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady,
 • Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00Ing. JIŘÍ VALTA
Profil:vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
Obsah přednášky:
 

Nový zákon o odpadech

 • Co je odpad – vznik odpadu, problematika odpad neodpad
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Obchodník s odpady
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady
 • Školní sběr
 • Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky – konec skládkování
 • Skládkovací poplatky
 • Nové postupy v evidenci odpadů

Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady

 • Obecní systém nakládání s odpady
 • Recyklační cíle
 • Biologicky rozložitelné komunální odpady
 • Malé zařízení
 • Komunitní kompostování
 • Kaly z komunálních ČOV
 • Recyklační sleva

Komunální odpady – přehled stávajícího stavu

Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat

 • Svoz odpadů
 • Meziobecní spolupráce
 • Provoz vlastních zařízení – možnosti a omezení
 • Příklady dobré praxe

Závěr a doporučení

PŘEHLED PŘESTÁVEK A DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POSLUCHAČE:
1.Přestávky si určuje lektor sám, jde o online výklad
2.Dotazy k tématu prosíme, zasílejte dopředu na email: podatelna@regionservis.cz , aby se lektoři mohli lépe připravit na výklad, velmi Vám děkujeme.
3.Detaily ohledně technického řešení obdržíte emailem po své registraci.
4.Součástí semináře jsou podklady v elektronické podobě.
12:00UKONČENÍ SEMINÁŘE

CENA: 2.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 29. LEDNA 2021. Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare