Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Věrnostní klub

HOGO-FOGO

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

6. června 2017 - Občanský zákoník a zákon o obcích v rozhodovací praxi orgánů měst a obcí

DatumMístoVar. symbolPřihláška
06.06.2017 Teplice, Hotel Prince de Ligne****706 Přihláška na akci »

Správa majetku obce, nakládání s pozemky, uzavírání smluv, zákonné povinnosti spojené s péčí řádného hospodáře

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-533/2016 a AK/VE-284/2016

Místo konání: TEPLICE, Hotel Prince de Ligne, Zámecké náměstí 136, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, volený zástupce obce, města, tajemník, právník, odborník na uvedené téma.

Zaměření: Jednodenní odborný seminář podávající zevrubný přehled právních povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, stejně jako zaměstnance obce zařazeného do majetkového, investičního, ekonomického nebo stavebního odboru; výklad zohledňuje aktuální právní úpravu spojenou s aplikací nového občanského zákoníku, zákona o registru smluv i aktuální novely obecního zřízení.

Cílem semináře je získání odpovědí na časté otázky např.:

  • Na co si obce musí dát pozor při umisťování staveb na cizích pozemcích?
  • Jakým způsobem se uplatňuje zákonné předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a odlišným vlastníkem stavby?
  • Jak je to s právními vztahy k pozemním komunikacím a vodním dílům na území obce?
  • Kdy je vhodné využít nového právního institutu "práva stavby"?
  • Na co je třeba si dávat pozor při uzavírání smluv o výpůjčce, nájmu nebo pachtu?
  • Jak postupovat při uzavírání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce?
  • Jaké jsou zákonné podmínky výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a jaké následky hrozí při jejich porušení?

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
  Profil přednášejícího
  Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako místostarosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
  Obsah přednášky:
  1.    Obec a nakládání s pozemky a jinými hmotnými nemovitými věcmi (vč. zákonné úpravy služebností a reálných věcných břemen, právo stavby, katastr nemovitostí)
2.    Umisťování cizích staveb na pozemky obce;
3.    Pozemní komunikace, vodní díla a inženýrské sítě na obecních a cizích pozemcích
4.    Uzavírání smluv zástupci obcí - "na co je třeba si dát pozor" (zveřejňování záměru, schvalovací doložka, zveřejňování smluv)
5.    Nejčastější smlouvy uzavírané obcemi: koupě, směna, pacht, výpůjčka
6.    Smlouva o dílo – stavba jako předmět díla (zákonná úprava, praktické příklady)
7.    Nájem obecních bytů a nebytových prostor
8.    Zastupování obcí v orgánech obchodních společností a v jiných právnických osobách
9.    Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře; příklady trestněprávní odpovědnosti
10.    Závěrečná diskuze, příklady z praxe
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:30 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
12:30 TEPLÝ OBĚD (DVOUCHODOVÉ MENU).
15:30 UKONČENÍ SEMINÁŘE

CENA: 1.750,- KČ NA OSOBU
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25%, CENA PRO 4 OSOBY: 5.250,- KČ
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektora. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 2. ČERVNA 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 20 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare