Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Sklad akcí (neuskutečněné, navržené, zrušené a podobně)

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

14. července 2022 - Volby do zastupitelstev obcí a měst; správa obce v období mezi volbami

Zákonné povinnosti starostů, místostarostů, radních, tajemníků a vedoucích úředníků spojené s volbami do obecních a městských zastupitelstev.

Místo konání: TÁBOR, HOTEL PALCÁT****, ul. 9. května 2471/2   PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, RADNÍ, VOLENÝ ZÁSTUPCE OBCE, MĚSTA, TAJEMNÍK, VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK A ÚŘEDNÍK územního samosprávného celku zabývající se problematikou voleb a uvedených témat semináře.

Zaměření: Jednodenní seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, tajemníků nebo vedoucích úředníků spojených s volbami do zastupitelstev obcí a měst a se správou obce do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva; výklad zohledňuje i aktuální novely a judikaturu k zákonu o střetu zájmů a o volbách do zastupitelstev obcí.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
 Profil přednášejícího
 Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
 Ústavní a zákonné aspekty voleb do zastupitelstev obcí
 
 1. Aktivní a pasivní volební právo
 2. Stanovení počtu volených zastupitelů, počtu volebních obvodů a počtu volebních okrsků
 3. Povinnosti starostů a obecních (městských) úřadů jako volebních orgánů
 4. Tvorba a registrace kandidátních listin
 5. Zákonné principy hlasování a zjišťování výsledků hlasování
 6. Členové a tajemníci okrskových komisí (práva, povinnosti, odměňování)
 7. Vznik mandátu nových zastupitelů
 8. Soudní přezkum voleb (judikatura Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ve volebních věcech)
10:3015 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10.45Ustavující zasedání zastupitelstva a postup ustavení nových orgánů obce
 
 1. Výkon pravomocí orgánů obce mezi volbami a ustavujícím zasedáním
 2. Platové náležitosti uvolněných a neuvolněných zastupitelů (odchodné; proplácení dovolené)
 3. Neslučitelnost výkonu funkcí
 4. Svolání a průběh ustavujícího zastupitelstva
 5. Postup ustavení nových orgánů obce
11:4515 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:00Zákonná úprava střetu zájmů u končících a nově zvolených členů orgánů obce
 
 1. Osobní působnost zákona o střetu zájmů z pohledu novely zákona a aktuální judikatury
 2. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů k 30. červnu 2022
 3. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u veřejných funkcionářů, kteří nepokračují ve výkonu funkce
 4. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u nově zvolených veřejných funkcionářů
13:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU).

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně obědů a večeře první den a také písemné materiály od lektorů. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 11. července 2022 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy. 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare