Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. - 25. března 2022 - Rozvoj a budování obcí a měst v krizovém období

DatumMístoVar. symbolPřihláška
24.03.2022 - 25.03.2022 Praha 1, U Fleků112 Přihláška na akci »

Ukázky z praxe pro starosty, místostarosty, hospodáře a ekonomy a další vlivné osobnosti samospráv.

Místo konání: PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, PIVOVAR A RESTAURACE U FLEKŮ, "Kabaretní sál", Křemencova 11 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření.

Diskutovat budeme o:

 • financováním, dokončením staveb,
 • zdražování energií a stavebních materiálů,
 • udržitelném rozvoji samospráv,
 • energetice a obnovitelných zdrojích,
 • odpadovém hospodářství, tzv. "Oběhová ekonomika",
 • Novém stavebním zákoně,
 • Veřejných zakázkách a smlouvách o dílo.

Motivace pro Vás:

 1. Konference je zaměřena na hledání řešení v oblasti výstavby, financování a hospodařešní, aneb jak vyřešit problém se zdražováním atd.
 2. Dvoudenní program s čerstvými informacemi a bohatým doprovodným programem, na který si můžete vzít doprovod. Vyrazte do Prahy, kde se Vy budete vzdělávat a váš doprovod "nakupovat" či podobně, a pak se potkáte na doprovodném večerním programu.
 3. Načerpejte energii a dobrou náladu do další práce. Zapomeňte na dva dny na stres, běs a hrůzu a přijeďte zasednout ke stolům, u kterých sedávaly národní osobnosti, jako např. Josef Kajetán Tyl, Ema Destinová, Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Alois Jirásek, duo Voskovec a Werich, V. Marvan, V. Burian, J. Sovák, V. Menšík a stovky dalších. Do sálu kde zněly písně Karla Hašlera, kde se psaly a často i tvořily české dějiny v dobách národního obrození i tehdejšího odboje a "staropražské kultury".
 4. U Fleků – jeden z nejstarších pivovarů v Evropě a jedna z nejnavštěvovanějších památek Prahy – písemné zmínky o pivovaru pochází z počátku 15. století. Zajímavost – vaří nejen flekovské tmavé, ale i světlé pivo, které se poprvé uvařilo v roce 1921 a od roku 2021 se tradice obnovila na počet Václava Brtníka.
 5. Kulturní program – hostina, "staropražští heligonkáři" ke zpěvu od plic (dokud nám to znovu nezakážou!), hudební těleso k tanci, umělecká vystoupení během přestávek.  

Geneze "U Fleků": První písemná zmínka o podniku se datuje do roku 1499, kdy dům koupil sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je  jedním z mála pivovarů ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 let. S nástupem komunismu byl podnik znárodněn. Původní majitelé (rodina Brtníků) jej získali zpět po pádu režimu v roce 1991.

Cílem konference je získání odpovědí na časté otázky např.:

 • Rozvoj obce a ducha = úspěch do komunálních voleb. Nástroje, postupy a cesty k úspěchu.
 • Finance – aktuální vývoj, čerstvá predikce MF ČR, očekávání a možnosti, jak reagovat na současnou situaci.
 • Řízení zastupitelstva s optimismem – techniky pro vedení měst.
 • Zvýšení příjmů obcí – jak na to.
 • Dobré příklady z praxe obcí a měst.
 • Opatření, jak v dobré konstelaci přežít krize.
 • Nastavení rozpočtů, výhledů, úvěrů a cílů.
 • Finanční krytí investic samospráv, jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice? 
 • Jak nastavit projekty a jejich financování?
 • Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?
 • Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?
 • Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek?  
 • Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce - dílo?
 • Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?
 • Jaká je odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?
 • Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)
 • Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)
 • Jak řesit problémy s navýšením ceny stavby na straně dodavatele?
 • Co obnáší "zakonzervování stavby"?
 • Proč a o kolik se stavby zdražily?
 • Co s víceprácemi, respektive navýšením ceny nad rámec smlouvy o dílo?
ČASOVÝ ROZPIS PLATNÝ PO OBA DVA DNY
PREZENCE OD 9:45 HODIN
PŘEDNÁŠEJÍCÍ A DEBATUJÍCÍ - KROMĚ NÍŽE NAPSANÝCH, ZVEME I DALŠÍ, JEJICHŽ JMÉNA POSTUPNĚ DOPLNÍME, VČETNĚ NAPŘÍKLAD NOVÉHO MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Dále zveme i odborníky na rozpočty staveb...
10:00Ing. MIROSLAV MATEJ, Ph.D.
Profil:MF ČR - Ředitel odboru 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, bývalý naměstek ministra financí
 Ing. LUDĚK TESAŘ
Profil:Ekonom specializující se na města a obce s 20ti letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
Obsah:

1. Strategický (akční) plán (program) obcí a měst.
2. Problémy většiny strategických plánů územních samospráv.
3. Akční Plán rozvoje obce, Akční plán s finančním krytím – ukázka.
4. Střednědobý výhled rozpočtu, formality nebo užitečný nástroj?, doporučený obsah, povinné informace ke zveřejnění na úřední desku.
5. Rozpočet obcí a měst, struktura, doporučení, rozpis.  
6. Finanční analýza a úvěry, poznání finančního zdraví a možností, definice stropu zadluženosti, příklady analýz z praxe.
7. Investiční možnosti obce, příjem vs. výnos, výdaj vs. náklad, příklady využití účetnictví pro efektivní plánování.
8. Předpokládané přírůstky a úbytky zdrojů a další rizika.
9. Přehled hlavních rizik ve finančním plánování a hospodaření.

 

MGR. PETR PRÁŠEK

Profil:advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obsah:​1. Určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
2. Určení předmětu plnění veřejné zakázky.
3. Tržní konzultace pro stavební práce.
4. Druhy řízení - stavby.
5. Doklady v rámci nabídky, opravy a změny nabídky.
6. Způsobilost dodavatele, kvalifikace dodavatele, hodnocení, poddodavatelé.
7. Další požadavky na obsah nabídky a součinnost před podpisem smlouvy.
8. Skončení zadávacího řízení.
9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
10. Smluvní podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
Profil:Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
Obsah:1. Povinnost účelného a hospodárného nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích.
2. Neplatnost právních jednání obcí z důvodu porušení zákona.
3. Zveřejňování záměru po novele obecního zřízení zákonem č. 106/2016 Sb.
4. Nakládání s majetkem obce po novele obecního zřízení (2016).
5. Právní pojem věci, součást a příslušenství věci.
7. Držba, vydržení, derelikce.
8. Služebnosti a reálná břemena.
9. Právo stavby.
10. Předkupní právo, aplikace zákonného předkupního práva.
11. Stavby na cizích pozemcích, stav před a po 1. lednu 2014, veřejná prostranství, dočasné stavby (superedifikát).
12. Další příklady uplatňování práva "Superficies solo cedit", např. povrchové a podzemní vody, jeskyně, skalky, garážová stání atp.
13. Nediskriminační přístup při nakládání s obecním majetkem
 Ing. JIŘÍ VALTA
Profil:vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
 Několik let pracoval v soukromém sektoru jako odpadový hospodář, manažer.
Obsah:

Oběhové hospodářství v praxi:

1. Recyklační cíle
2. Recyklační sleva - Shrnutí principu,
3. Povinné složky odděleného sběru odpadů - Náklady na svoz a zefektivnění svozu
4. Provoz vlastních zařízení – možnosti a omezení - Shrnutí základních předpokladů pro efektivní provoz
5. Meziobecní spolupráce – příležitosti a hrozby
6. Malá zařízení
7. Komunitní kompostování
8. Kaly z komunálních ČOV
9. Energetické využití odpadů v praxi - Statistika využití, existující provozy
10. Příklady dobré praxe
 Mgr. JAN BROŽ
Profil:advokát KVB advokátní kanceláře, odborník na stavební právo, správní trestání a komunální právo, interní doktorand Právnické fakulty MU, člen pracovní komise (pro správní právo) Legislativní rady vlády
Obsah:Představení nového stavebního zákona, hlavní změny dotýkající se obcí a měst.
 Debata se zástupci nové vlády o novém stavebním zákoně a zákoně o veřejných zakázkách... Nejhlavnější problémy obcí a měst.
11:1515 minutová přestávka na kávu a občerstvení
14:00UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU OBĚDEM O DVOU CHODECH (PLATÍ PRO OBA DVA DNY)
1. DENFINANCOVÁNO NAŠIMI PARTNERY - BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM S PROHLÍDKOU PIVOVARU A JEHO SKLEPENÍ S NÁSLEDNOU HOSTINOU, HUDEBNÍMI A UMĚLECKÝMI VÝSTUPY

16:00

 • Prohlídka pivovaru (velmi poučné a pestré).
 • Posezení v prostorách historických sálů hostince "U Fleků" Rytířský sál, Kabaretní sál Přehled sálů
 • Raut, hudební produkce, umělecké výstupy atp.
 • Exkluzivně neomezená konzumace nefiltrovaného flekovského piva po celou akci.
23:00KONEC SLAVNOSTNÍHO VEČERA 1. DEN
 ...se zájemci je možná další "afterpárty" v centru Prahy, dle aktuálních možností a zájmu.

CENA ZA DVA DNY: 7.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
CENA PRO DOPROVOD NA 1. DEN BEZ ŠKOLENÍ: 2.500 Kč NA OSOBU (+ DPH 21%).

 • V cené je odborný program a stravování po oba dva dny.
 • Doprovodný program včetně hostiny je zdarma, díky podpoře našich partnerů.

PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

UBYTOVÁNÍ: Pro účely zajištění ubytování doporučujeme využít služeb portálu www.booking.com kde získáte nejlepší možnou cenu.
PARKOVÁNÍ: V centru Prahy je omezeno parkování "modrými zónami", kde smí parkovat jen místní a vozy s SPZ "EL..." (elektro). Přehled parkování v Praze zde: klikněte...

DRESS CODE: Smart casual (tzv. "dobře oblečený" ale ne příliš formálně, tzn. bez kravaty, ovšem také ne v tričku).

Cena pro účastníky školení platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Osoby, které tvoří doprovod a účastní se pouze doprovodného programu naopak platit DPH musí. Každý účastník má právo si vzít "neomezený" počet doprovodných osob, jejich účast je však možná až od 15:00 hodin první den akce do konce tzn. 23:00 hodin. 

UPOZORNĚNÍ KVŮLI "COVID 19": Bezpečnost na akci je pro všechny účastníky zaručena, tzn. že všechny osoby, které se budou na akci vyskytovat budou buď očkováné a nebo testováné. Personál pivovaru U Fleků je kompletně očkován, stejně jako náš.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY 100 MÍST.

Rytířský sál

Rytířský sál

Kabaretní sál

Kabaretní sál

Kabaretní sál 2

Kabaretní sál 2


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare