Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

13. srpna 2021 - Pozemky a stavby z pohledu obcí a měst

Nejčastější právní problémy spojené s pozemky a stavbami z hlediska zákonných povinností představitelů územní samosprávy

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-571/2018 a AK/VE-322/2018

Místo konání: PLZEŇPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, reprezentační sály "Secese", Východní Předměstí 2499 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, zástupci příspěvkových organizací hospodařících s majetkem samospráv.  

Zaměření: Jednodenní odborný seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, stejně jako zaměstnanců obcí a jejich příspěvkových organizací (investiční, majetkoprávní, ekonomické odbory); výklad zohledňuje právní úpravu spojenou s aplikací nedávno aktualizovaných klíčových předpisů: zákona o obcích, občanského zákoníku, zákona o vyvlastnění, zákona o pozemních komunikacích, atd.

Cílem semináře je získání odpovědí na časté otázky např.:

  • V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?
  • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?
  • Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?
  • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?
  • Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?   

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
  Profil přednášejícího
  Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
  Obsah přednášky:
  1.    Aktuální novely zákona o obcích a občanského zákoníku z hlediska řádné správy majetku obce
2.    Zákonné limity odchylky od ceny v místě a čase obvyklé při prodeji nebo nákupu obecního majetku   
3.    Obec a nakládání s pozemky a jinými hmotnými nemovitými věcmi (zveřejňování záměru, schvalování a uzavírání smluv)  
4.    Věcná břemena (zejména služebnost inženýrské sítě, služebnost stezky a cesty)
5.    Právo stavby v praktickém využití z pohledu obce
6.    Předkupní právo zákonné a smluvní; právo zpětné koupě 
7.    Umisťování cizích staveb na pozemky obce
8.    Stavby a zařízení v majetku obce na cizích pozemcích (veřejné prostranství vs. vlastnické právo)
9.    Zákonné podmínky vydržení a opuštění vlastnického práva
10.  Sousedská práva z pohledu obce (rozhrady, omezení výsadby, pochybné hranice pozemků, právo nezbytné cesty)    
11.  Pozemní komunikace, vodní díla a inženýrské sítě na obecních a cizích pozemcích
12.  Zákonné podmínky vyvlastnění nebo jiného omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu  
13.  Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře
14.  Závěrečná diskuze, příklady z praxe
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:15 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
11:45 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
14:00 UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně obědů a večeře první den a také písemné materiály od lektorů. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ KAPACITY AKCE 50 MÍST.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare