Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

22. dubna 2021 - ONLINE - ODBORNÁ KONFERENCE O STRATEGII ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PO VELKÉ NOVELE ZÁKONA

DatumMístoVar. symbolPřihláška
22.04.2021 online103 Přihláška na akci »

NOVÁ STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚST A OBCÍ V REAKCI NA NOVELU ZÁKONA O ODPADECH A STRATEGII EVROPSKÉ UNIE (ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ) - VÝKLAD PRO STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A HOSPODÁŘE

Internetová debata s odborníky z praxe o komplexním a moderním řešení zpracování komunálního odpadu, svoz, separace, další zpracování a energetické využití odpadu.

Místo konání: INTERNET

Cílová skupina: starostové a místostarostové, hospodáři s odpady a odborníci na odpadové hospodářství.

Cíle a zaměření konference:

 • Reálný, koncepční a komplexní přístup ke zpracování odpadů.
 • Zaměření na obce, města, regiony a mikroregiony.
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady.
 • Separace, svoz a další využití odpadů.
 • Komunitní spalovny a energetické využití odpadů.
 • Možnosti praktické spolupráce v regionech.
 • Motivace změn v odpadovém hospodářství.
 • Konec skládkování - dopady na obce a města.
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky.
 • Skládkovací poplatky a školní sběr.
 • Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady.
 • Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat.
ZAHÁJENÍ V 9:00 HODIN
 Ing. JIŘÍ VALTA
Profil:vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
 Několik let pracoval v soukromém sektoru jako odpadový hospodář, manažer.
 Prof. Ing. PETR STEHLÍK CSc., dr.h.c.
Profil:ředitel Ústavu procesního inženýrství Vysokého účení technického v Brně
 místopředseda České společnosti chemického inženýrství a spoluzakladatel renomované společnosti zaměřené na zpracování a energetické využití odpadů fungující již 25 let.
 Mezinárodně uznávaný odborník, který unikátním způsobem propojil výzkumnou a realizační sféru v oblasti nakládání s odpady s přímým využitím výsledků výzkumu v praxi a zaměřením na regiony a mikroregiony.
 Doc. Ing. MARTIN PAVLAS, Ph.D.
Profil:vedoucí sekce energetických systémů Ústavu procesního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, řešitel strategických projektů ve sféře odpadového hospodářství.
 Expert na komplexní řešení v oblasti nakládání s odpady, autor unikátní koncepce pro podporu investičního plánování v této oblasti.
 Ing. JAN KRIŠPÍN
 Profil:generální ředitel společnosti EVECO Brno s pětadvacetiletou tradicí a řadou referencí v předmětné oblasti.
 Spoluautor nových řešení a unikátních technologií určených pro obce a regiony.
Obsah debaty:
 

Úvod:

 • Odpady zde s námi budou vždy …
 • Nejen náměty a impulsy, ale konkrétní a efektivní řešení!
 • Nebezpečné vlivy – demagogie, diletanti, technologičtí lobbisté, …
 • Rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem

Komunální odpady - přehled stávající legislativy

Nový zákon o odpadech

 • Přechod k oběhovému hospodářství a motivace změn v odpadové legislativě
 • Závazky ČR a jak se k nim blížíme
  -    Hlavní problém je směsný komunální odpad (SKO), ostatní druhy odpadů jsou důležité, nikoliv však rozhodující
  -    Prognóza vývoje stavu komunálního odpadu (KO) – na základě výsledků řešení reálných projektů
 • Co je odpad – vznik odpadu, problematika „odpad – neodpad“
 • Předcházení vzniku odpadů
  -    Jak lze předcházet vzniku komunálního odpadu?!
  -    Jaký bude mít předcházení dopad na kritický proud SKO, resp. proud materiálově nevyužitelných odpadů?
 • Obchodník s odpady 
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady.
 • Školní sběr
 • Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky – konec skládkování
  -    Co jsou využitelné odpady? Kritérium výhřevnosti 6 MJ/kg. Dopad na rozpočet obcí.
 • Skládkovací poplatky
  -    Jsou dostatečné nebo přemrštěné? Povedou ke splnění cílů nebo pouze zdraží systém odpadového hospodářství (OH)?
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky
  -    Možnosti využití unikátních výpočtových nástrojů (které nejsou jinde ve světě) pro podporu rozhodnutí

Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky

 • Recyklační cíle
 • Recyklační sleva - Shrnutí principu,
 • Povinné složky odděleného sběru odpadů - Náklady na svoz a zefektivnění svozu
 • Provoz vlastních zařízení – možnosti a omezení - Shrnutí základních předpokladů pro efektivní provoz
 • Meziobecní spolupráce – příležitosti a hrozby
 • Malá zařízení
 • Komunitní kompostování
 • Kaly z komunálních ČOV
 • Energetické využití odpadů v praxi - Statistika využití, existující provozy
 • Příklady dobré praxe

Nové postupy v evidenci odpadů.

Informace o stavu legislativy, poznatky z aplikace nového odpadového zákona, obce a nový zákon o odpadech.

Aktuální přehled dotačních programů pro oblast odpadového a oběhového hospodářství.

PŘEHLED PŘESTÁVEK A DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POSLUCHAČE:
1.Přestávky si určuje moderátor sám, jde o online výklad
2.Dotazy k tématu prosíme, zasílejte dopředu na email: podatelna@regionservis.cz , aby se přednášející mohli lépe připravit na výklad, velmi Vám děkujeme.
3.Detaily ohledně technického řešení obdržíte emailem po své registraci.
4.Součástí semináře jsou podklady v elektronické podobě.
12:00UKONČENÍ DEBATY

CENA: 2.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 16. DUBNA 2021. Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare