Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

18. března 2021 - ONLINE DEBATA - ODBORNÁ DEBATA O STRATEGII ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PO VELKÉ NOVELE ZÁKONA

DatumMístoVar. symbolPřihláška
18.03.2021 online103 Přihláška na akci »

NOVÁ STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚST A OBCÍ V REAKCI NA NOVELU ZÁKONA O ODPADECH A STRATEGII EVROPSKÉ UNIE (ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ) - VÝKLAD PRO STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A HOSPODÁŘE

Internetová debata s odborníky z praxe o komplexním a moderním řešení zpracování komunálního odpadu, svoz, separace, další zpracování a energetické využití odpadu.

Místo konání: INTERNET

Cílová skupina: starostové a místostarostové, hospodáři s odpady a odborníci na odpadové hospodářství.

Cíle a zaměření semináře:

 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady,
 • Separace, svoz a další využití odpadů,
 • Komunitní spalovny a energetické využití odpadů,
 • Možnosti praktické spolupráce v regionech,
 • Motivace změn v odpadovém hospodářství,
 • Konec skládkování - dopady na obce a města,
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky,
 • Skládkovací poplatky a školní sběr,
 • Povinností obcí při nakládání s komunálními odpady,
 • Jak se s novými povinnostmi a stanovenými cíli vyrovnat.
ZAHÁJENÍ V 9:00 HODIN
 BOHUMIL RATAJ
Profil:Od roku 2007 jednatel společnosti Technické služby Benešov s.r.o.
 Od roku 2009 předseda Rady Sdružení komunálních služeb, z.s.
 Od roku 2010 starosta obce Chlístov u Benešova
 Ing. JIŘÍ VALTA
Profil:vedoucí oddělení odpadového a oběhové hospodářství státní agentury CENIA
 Několik let pracoval v soukromém sektoru jako odpadový hospodář, manažer
 ODBORNÍK NA SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO OPDADU (výhody a nevýhody, energetické využití atd.)
 jméno a profil konkrétního řečníka sdělíme v předstihu
Obsah debaty:
 

Komunální odpady - přehled stavájící legislativy

Nový zákon o odpadech

 • Motivace změn v odpadové legislativy
 • Přechod k oběhovému hospodářství
 • Co je odpad – vznik odpadu, problematika odpad neodpad
 • Předcházení vzniku odpadů
 • Obchodník s odpady
 • Nové povinnosti původců odpadů při nakládání s odpady
 • Školní sběr
 • Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky – konec skládkování
 • Skládkovací poplatky
 • Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky

Nakládání s komunálními odpady – jak strategicky připravit obecní systém na nové podmínky

 • Recyklační cíle
 • Recyklační sleva
 • Povinné složky odděleného sběru odpadů
 • Provoz vlastních zařízení – možnosti a omezení
 • Meziobecní spolupráce – příležitosti a hrozby
 • Malá zařízení
 • Komunitní kompostování
 • Kaly z komunálních ČOV
 • Příklady dobré praxe

Nové postupy v evidenci odpadů

Informace o stavu legislativy, poznatky z aplikace nového odpadového zákona, obce a nový zákon o odpadech

Aktuální přehled dotačních programů pro oblast odpadového a oběhového hospodářství

Závěr a doporučení

PŘEHLED PŘESTÁVEK A DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POSLUCHAČE:
1.Přestávky si určuje moderátor sám, jde o online výklad
2.Dotazy k tématu prosíme, zasílejte dopředu na email: podatelna@regionservis.cz , aby se přednášející mohli lépe připravit na výklad, velmi Vám děkujeme.
3.Detaily ohledně technického řešení obdržíte emailem po své registraci.
4.Součástí semináře jsou podklady v elektronické podobě.
12:00UKONČENÍ DEBATY

CENA: 2.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 26. ÚNORA 2021. Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare