Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

24. září 2020 - Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané samosprávami

Náhradní termín za původně zrušený kvůli nouzovému stavu 20. března.

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-37/2020 a AK/VE-23/2020

Místo konání: OLOMOUC, BEA CENTRUM OLOMOUC, tř. Kosmonautů 1288/1, MAPA: ZDE STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE

Cílová skupina: Starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní, tajemník, jednatel nebo ředitel společnosti zřízené samosprávou apod. Právník, zaměstnanec města mající na starosti investice, výběrová řízení a smlouvy.

Cíl konference: Účastníky komplexně seznámit s celým postupem při výběru dodavatele, od zadání výběrové řízení až po řešení smlouvy, vymáhání práva a odpovědnosti včetně rizik např. trestní a hmotné odpovědnosti. Představit zákon o veřejných zakázkách v praxi územních samospráv. Celou problematiku vysvětlit na konkrétních příkladech a vzájemných vazbách na další zákony, judikáty a praxi.

Aktuality: Řešení právních sporů s dodavateli ohledně dopadů nouzového stavu. Praktické rady, jak zjednodušit a zrychlit investiční projekty obcí a měst. Problémy se stavebními zakázkami, reklamace a řešení sporů se zhotovitelem v praxi. Stavební zakázky na památkově chraněné objekty.

Zaměření a obsah:  

 • Elektronizace veřejných zakázek ve vztahu k nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám.
 • Jak stanovit předmět plnění veřejné zakázky.
 • Jak nastavit požadavky na kvalifikaci, aby se zakázky účastnili pouze kompetentní dodavatelé a zároveň nedocházelo k diskriminaci.
 • Jak nastavit hodnocení nabídek, aby zadavatel obdržel ekonomicky nejvýhodnější nabídku (s co největší přidanou hodnotou pro zadavatele).
 • Jak stanovit obchodní podmínky veřejné zakázky.
 • Jak správně komunikovat se zhotovitelem stavby, na co si dát pozor, správně vedená dokumentace a postup v případě reklamace.
 • Jak postupovat v případě stavebního díla u památkově chraněného objektu.
 • Zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv v praxi územních samospráv.
 • Účelnost nakládání s veřejnými prostředky, horizontální a vertikální spolupráce, kvalifikace a hodnocení a nová terminologie.
 • Smlouva o dílo, oprávnění na její uzavření, neplatnost smluv, předsmluvní odpovědnost, právní vady smluv, zveřejňování záměru.
 • Péče řádného hospodáře a zákonné povinnosti představitelů obcí při výběru dodavatele.
 • Stavba jako předmět díla, zajištění smluvních povinností, předání a převzetí díla, zákonná a smluvní odpovědnost za vady, uplatnění záruky na jakost.
 • Insolvence dodavatele.
 • Odpovědnost představitelů obcí za škodu a trestněprávní odpovědnost.
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN
ZÁSADY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE V PRAXI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV - TIPY, RADY A DOPORUČENÍ
9:00Zadání veřejné zakázky na stavební práce
 Mgr. Petr Prášek, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvy
 
 • Příprava zakázky a tržní konzultace, jak komunikovat s dodavateli a jaké faktory zohlednit
 • Projektová příprava, jaké podmínky dohodnout s projektantem, požadavky na projekty v rámci veřejných zakázek
 • Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, jak stanovit kvalifikaci, modely hodnocení veřejné zakázky na stavební práce
 • Administrace veřejné zakázky, příklady chybného a správného postupu zadavatele v jednotlivých situacích
 • Ukončení zadávacího řízení a přechod d fáze realizaceveřejné zakázky
10:30Společná diskuze k tématu.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4515 minut přestávka na kávu a občerstvení.
PRAVIDLA UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA STAVEBNÍ PRÁCE A KOMUNIKACE SE ZHOTOVITELEM V PRŮBĚHU STAVBY
11:00Smluvní podmínky z pohledu zhotovitele a komunikace v průběhu realizace stavby
 Dušan Gelien, vedoucí obchodního oddělení WV Wachal a.s.
 
 • Smluvní podmínky a jejich vliv na postavení zhotovitele a ekonomickou výhodnost nabídek
 • Praktické příklady smluvních podmínek, které diskriminujé dodavatele, resp. navyšují náklady na realizaci veřejné zakázky
 • Best practice – příklady smluvních podmínek, které zjistí kvalitní nastavení vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem
 • Změny smlouvy a vícepráce
 • Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu realizace stavby
12:00Společná diskuze k tématu.
PŘESTÁVKA NA OBĚD
12:15Oběd o dvou chodech
SMLUVNÍ PODMÍNKY Z POHLEDU PRÁVA, REKONSTRUKCE PAMÁTEK A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA PAMÁTKOVĚ CHRANĚNÉ BUDOVY
13:15Smluvní podmínky z pohledu práva
 Mgr. Petr Prášek, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvy
 
 • Smlouva o dílo a její právní ukotvení
 • Praktický rozbor vzorové smlouvy o dílo s komentářem jednotlivých ustanovení
 • Správné stanovení termínů, předání a převzetí stavby
 • Sankce a zajištění
 • Změna smlouvy a vícepráce
 • Ukončení smlouvy/odstoupení
14:00Rekonstukce památek a veřejné zakázky
 Mgr. Natálie Macháčková, advokátní koncipient
 
 • Specifika veřejných zakázek týkajících se památkově chráněných budov
 • Komunikace s památkáři a dalšími orgány veřejné moci
 • Restaurátoři a restaurátorská oprávnění
 • Případová studie – praktická ukázka zadávacích podmínek veřejné zakázky na rekonstrukci kulturní pmátky
14:45Závěrečná diskuze
15:00UKONČENÍ KONFERENCE

CENA: 2.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektorů. Absolventni obdrží osvědčení o absolvování v rámci průběžného vzdělávání. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 22. ZÁŘÍ 2020 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 40 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare