Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

6. - 7. února 2020 - Investiční výstavba a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů

DatumMístoVar. symbolPřihláška
06.02.2020 - 07.02.2020 Plzeňský Prazdroj, sál Pilsner Urquell702 Přihláška na akci »

Komplexní konference o investiční výstavbě a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů

Místo konání: PLZEŇPLZEŇSKÝ PRAZDROJ, reprezentativní sály "Secese" sál "Pilsner Urquell", Východní Předměstí 2499 MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte…
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření.

Zaměření: Komplexní a praktické informace o investování obcí a měst a hospodaření s majetkem atp., včetně seznámení se s věcným návrhem nového stavebního zákon a jeho dopadů do plánování a rozhodování územních samospráv. Investiční plánování, management, výběr dodavatele, smlouva o dílo, technický dozor investora, reklamační řízení v praxi. Trestná a hmotná odpovědnost. Pravidla a zákonná omezení při nakládání s veřejným majetkem.

Aktualita: Dopady návrhu nového stavebního zákona do investic a hospodaření územních samospráv z úst autorů zákona.

Cílem konference je získání odpovědí na časté otázky např.:

 • Finanční krytí investic samospráv, jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice? 
 • Jak nastavit projekty a jejich financování? resp. plán rozvoje obce včetně financování
 • Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?
 • Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?
 • Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?  
 • Způsobilost výdajů u zakázek velkého rozsahu?
 • Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce - dílo?
 • Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?
 • Jaké jsou odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?
 • Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)
 • Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)
 • V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?
 • Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?
 • Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?
 • V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?
 • Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?   
1. DEN - 6. ÚNORA - PREZENCE OD 8:45 HODIN
FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A ROZVOJE SAMOSPRÁVY
9:00Ing. MIROSLAV MATEJ, Ph.D.
Profil:MF ČR - Ředitel odboru 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování, bývalý naměstek ministra financí
 Ing. LUDĚK TESAŘ
Profil:Ekonom specializující se na města a obce s 20ti letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
Obsah:

1.    Finanční krytí investic samospráv – přehled finanční situace ÚSC.
2.    Stanovení finančních možností obce ke krytí investic.
3.    Jak nastavit projekty a jejich financování aneb plán rozvoje obce včetně financování.
4.    Aktualizace střednědobého rozpočtového výhledu a zohlednění nových mandatorních výdajů (např. splátky úvěru atp.)
5.    Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací.
6.    Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout.
7.    Výběr banky – jak postupovat pro obec nejvýhodněji

10:3015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
12:00OBĚD O DVOU CHODECH
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SMLOUVA O DÍLO
13:00MGR. PETR PRÁŠEK
Profil:advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obsah:

1.    Veřejná zakázka na stavební práce - dílo.
2.    Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou - na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo.
3.    Odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady).
4.    Jak stanovit předmět plnění veřejné zakázky.
5.    Jak nastavit požadavky na kvalifikaci, aby se zakázky účastnili pouze kompetentní dodavatelé a zároveň nedocházelo k diskriminaci.
6.    Jak nastavit hodnocení nabídek, aby zadavatel obdržel ekonomicky nejvýhodnější nabídku (s co největší přidanou hodnotou pro zadavatele).
7.    Jak stanovit obchodní podmínky veřejné zakázky.
8.    Zásady zadávání veřejných zakázek, účelnost nakládání s finančními prostředky.
9.    Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona, horizontální a vertikální spolupráce.
10.  Lhůty a jejich počítání.
11.  Kvalifikace a hodnocení, pravidla hodnocení kvality nabídek dodavatel.
12.  Uzavření a změny smlouvy, zvýšení limitu pro vícepráce.
13.  Uveřejňování.
14.  Příklady z praxe při aplikaci nového zákona, problematická ustanovení zákona.
15.  Stručný přehled majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

14:30 15 minutová přestávka na kávu a občerstvení
PRAKTICKÉ OTÁZKY A ŘEŠENÍ DOHLEDU NAD STAVBOU
14:45Stavební inženýr, technický dozor (konkrétní osobu zveřejníme do konce roku)
 Obsah:1.    Projektový management, aneb starosta jako projektový manažer.
2.    Technický a stavební dozor investora z pohledu obcí a měst.
3.    Autorský dozor - rozsah, povinnosti odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace.
16:00UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU
18:00VELMI BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM V PLZEŇSKÉM PRAZDROJÍ A JEHO SKLEPENÍ SE ŠKOLOU ČEPOVÁNÍ PIVA
 
 • Prohlídka pivovaru
 • Škola čepování piva se získáním oficiálního certifikátu od "Mistra výčepního"
 • Posezení ve sklepení Plzeňského Prazdroje v Šalandě s pohoštěním, hudbou a dalším programem podle nálady.
 • Internetová prezentace "zážitků v Prazdroji": klikněte zde...
2. DEN - 7. ÚNORA - PREZENCE OD 9:15 HODIN

Pozemky a stavby z pohledu investičních záměrů a projektů obcí a měst

9:30JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
 Profil přednášejícího
 Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
 Obsah přednášky:
 1.    Právní vztah pozemku a stavby podle nového občanského zákoníku.
2.    Služebnosti a reálná věcná břemena.
3.    Předkupní právo a právo zpětné koupě.
4.    Právo stavby versus právo umístit stavbu na pozemek.
5.    Pravomoci orgánů obcí při rozhodování o pozemcích a stavbách.
10:3015 minutová přestávka na kávu a občerstvení (džusy, sladké a slané pečivo atp.)
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO PRAKTICKÉ DOPADY DO INVESTOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV
12:30 Představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopad na rozhodování orgánů obcí a měst
  delegovaný zástupce autorského týmu právníků a odbormíků na stavební právo, pracujících na přípravě nového stavebního zákona
13:30UKONČENÍ KONFERENCE OBĚDEM

CENA ZA DVA DNY: 7.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH). 
V CENĚ JE:

 • Celodenní stravování po dva dny,
 • 2x oběd o dvou chodech,
 • Doprovodný program první den konference včetně pohoštění atd.

PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

UBYTOVÁNÍ: Pro účely zajištění ubytování doporučujeme využít služeb portálu www.booking.com kde získáte nejlepší možnou cenu. Přímo naproti pivovaru je velký, luxusní hotel. Samotný pivovar ubytováním nedisponuje a proto ho ani nenabízíme.

PARKOVÁNÍ: V areálu pivovaru je parkoviště pro návštěvníky, jeho kapacita je přímo závislá na aktuální situaci.

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně obědů a večeře první den a také písemné materiály od lektorů. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 31. LEDNA 2020 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 50 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare