Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. září 2018 - Správa obce v období mezi volbami a ustavujícím zastupitelstvem

Zákonné povinnosti starostů, místostarostů, radních, tajemníků a vedoucích úředníků spojené s volbami do obecních a městských zastupitelstev.

Místo konání: PLZEŇ, HOTEL LIONS PLZEŇ****, ul. Zborovská 18, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, zastupitel, tajemník, vedoucí úředník spravující obec do ustavujícího zasedání zastupitelstva a další odborníci.

Zaměření: Jednodenní seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, tajemníků nebo vedoucích úředníků spojených s volbami do zastupitelstev obcí a měst a se správou obce do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva; výklad zohledňuje i aktuální novely zákona o střetu zájmů a o volbách do zastupitelstev obcí.

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
  Profil přednášejícího
  Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako místostarosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
  Obsah přednášky:
 

Právní aspekty voleb do zastupitelstev obcí: 

-    Aktivní a pasivní volební právo
-    Stanovení počtu volených zastupitelů, počtu volebních obvodů a počtu volebních okrsků
-    Povinnosti starostů a obecních (městských) úřadů jako volebních orgánů
-    Tvorba a registrace kandidátních listin
-    Zákonné principy hlasování a zjišťování výsledků hlasování
-    Členové a tajemníci okrskových komisí (práva, povinnosti, odměňování)
-    Vznik mandátu nových zastupitelů
-    Soudní přezkum voleb (judikatuta Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ve volebních věcech)

Ustavující zasedání zastupitelstva a postup ustavení nových orgánů obce:

-    Výkon pravomocí orgánů obce mezi volbami a ustavujícím zasedáním
-    Platové náležitosti uvolněných a neuvolněných zastupitelů (odchodné)
-    Neslučitelnost výkonu funkcí
-    Svolání a průběh ustavujícího zastupitelstva
-    Postup ustavení nových orgánů obce

Zákonná úprava střetu zájmů u končících a nově zvolených členů orgánů obce:

-    osobní působnost zákona o střetu zájmů z pohledu novely zákona
-    rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů k 30. červnu 2018
-    rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u veřejných funkcionářů, kteří nepokračují ve výkonu funkce
-    rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u nově zvolených veřejných funkcionářů

PŘEHLED PŘESTÁVEK
11:00 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
12:30 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
14:30 UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA

CENA: 1.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH)
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 5.250,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektora. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 14. ZÁŘÍ 2018 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare