Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

7. června 2018 - Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu + workshop

Číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/PV-534/2016 a AK/VE-285/2016

Místo konání: LITOMYŠL, HOTEL ZLATÁ HVĚZDA****, Smetanovo náměstí 84, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...

Zaměření: Jak na veřejné zakázky malého rozsahu. Zásady zadávání zakázek malého rozsahu, příprava, zadávací dokumentace, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a předmětu plnění, kvalifikační kritéria a možné způsoby hodnocení, jak napsat výzvu, jak posuzovat a vybírat nabídky. Uzavírání smluv, jak o zakázkách informovat (profil zadavatele), příklady z praxe, časté chyby a problémy. Lektor se rovněž zabývá konstrukcí směrnic pro veřejné zakázky malého rozsahu a obecným přístupem samospráv k této problematice (vymezení kompetencí apod.).

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, volený zástupce územního samosprávného celku, tajemník, vedoucí úředník a úředník územního samosprávného celku zabývající se problematikou veřejných zakázek. Seminář je též velice vhodný i pro organizace zřízené samosprávou, která vypisují výběrová řízení.

Prezence účastníků od 8:30 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00ZÁSADY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU + WORKSHOP (VÝKLAD V PRAXI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV)
Mgr. PETR PRÁŠEK
 Profil přednášejícího - podrobné reference lektora zde: klikněte...
 advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení řídícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíle přednášky:
 

Informace vztahující se k postupům subjektů v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek. Způsoby obrany proti nezákonným postupům zadavatelů, jakož i postupy v rámci přezkumu dotačních projektů. Seznámení s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, porovnání současné a nové právní úpravy v praxi obcí a měst. Výklad je zaměřen na praxi, nejde o teorii, či čtení obsahu zákona.

 Obsah přednášky:
 
 1. Zákonné vymezení, dělení zakázek, aplikace legislativy, metodické pokyny poskytovatelů dotace,
 2. Základní instituty a pojmy,
 3. Rozdělení zakázek (na dodávky, stavební práce a na služby),
 4. Zákonné vymezení (stanovení předmětu, předpokládané hodnoty, kvalifikace, hodnotící kritéria veřejné zakázky),
 5. Dělení zakázek (věcná a časová souvislost, obcházení zákona, nutnost předvídat potřeby a investice, zdroje, porovnatelnost nabídek, kompatibilita),
 6. Stanovení předpokládané hodnoty (zákaz dělení zakázek, rozhodná cena bez DPH, zakázka na části atp.),
 7. Kvalifikace,
 8. Hodnocení,
 9. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
 10. Praktické aspekty zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
 11. Odůvodnění veřejné zakázky a její schválení v orgány obce,
 12. Zveřejňování,
 13. Omezení zadavatele při stanovení zadávacích podmínek,
 14. Obsah smlouvy,
 15. Realizační fáze (kontrola plnění dodavatelem, řízení smluvního vztahu, fakturace, vymáhání sankcí, ukončení smluvního vztahu, přechod k novému dodavateli)
 16. Kontroly a sankce (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správce daně, poskytovatelé dotací, Nejvyšší kontrolní úřad).  
 17. Stručný přehled majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti při výběru dodavatele atp.
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:3015 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:0015 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
PRAKTICKÁ CVIČENÍ
12:15PRAKTICKÁ CVIČENÍ S ÚČASTNÍKY, PODROBNÝ ROZBOR KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ ÚČASTNÍKŮ A PODOBNĚ (možno vzít s sebou svou dokumentaci).
14:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA.

CENA: 1.750,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH)
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 5.250,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené, informaci ohledně ceny s DPH v elektronickém formuláři prosíme ignorujte, děkujeme mnohokráte. Daňový doklad o zaplacení zasíláme elektronicky.


Pokud máte zájem o účast na akci, můžete využít elektronickou přihlášku.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků nebo úpravu části programu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na konferenci, děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 5. ČERVNA 2018 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare